Färglyftning, skonsamt, plåttak, ES-metoden -jmfr resultat med vattenblästring.

#Flygande tungmetaller med högt vattentryck460
Penetrering med roterande vattenstrålar orsakar trasig metall och rostskydd ( zink) som flyger omkring..

025300

Jämför med vår skonsamma metod nedan, ES-metoden !


takrentoch intakt300


Detta gjort med färglyftaren ES 1 och

Rengöringsgrad 1b300

ES-metoden KAPSLAR IN på betong, gips, glas, trä, metall o puts