Färglyftning, skonsamt, plåttak, ESS-metoden -jmfr resultat med vattenblästring.

#Flygande tungmetaller med högt vattentryck460
Penetrering med roterande vattenstrålar orsakar trasig metall och rostskydd ( zink) som flyger omkring..

025300

Jämför med våra skonsamma metoder nedan, ES- och ESS-metoden !


takrentoch intakt300


Detta gjort med färglyftaren ES 1 och

Rengöringsgrad 1b300