Färglyftning, skonsamt, plåttak-ES-metoden

SundaHus logo landscape RGB460300225

 

Miljön – inför ommålning av plåttak:

Riskerna med försöken till färgborttagning via enbart högtrycksvatten
– med penetrering t.ex. 700 bar = ca 700 kg / cm2 !

500 - 700 bar hetvatten460

Roterande vattenstrålar som orsakar plastisk deformation,
sträckning av metall och farliga rester som okontrollerat
flyger omkring.

Plastisk deformation, uttänjd plåt, och djupa spår i rostskyddet zink av vattenstrålarna!

Vart tar rostskyddet och annat skräp från metalltaket vägen ?
– i dagvattenbrunnar – naturen ?


 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Lösningen är miljöanpassade ES_metoden

= F Ä R G L Ö S A R E / F Ä R G L Y F T A R E
– ingen penetrering= 0 bar = 0 kg / cm2 ! ingen spridning av miljöfarliga partiklar !

Du tar hand om den gamla färgen och färgborttagningsmedlet uppe på taket,
inget eller minimalt nedfall av metallpartiklar och färgflagor !


= med högtryckshetvatten flatstråle behov max 300 bar.

CNV00035460

Färgen skonsamt borttagen med ES+ eller ES1.

Inget behov av högtryckspumpar som slår sönder metallytan!

Drottningholms Slott, paviljongen 2,1460

008,1460

CNV00032460

010-1460

Urban Bäckehed 045460

Här ovan har man använt roterande vattenstrålar, trasig färg.

ES1ochplastisol460

Här nere har man haft det rätta, flatstråle intakt färg i stora stycken.


Image015_17460

Image004_4460

20130830_122125-1024x768460

Tak före, 14460

2004-10-05 Nynäs Tak, Gimo 005460

Rengöringsgrad 1a300

takrentoch intakt300