Metall tagged posts

ESS-metoden

Vad du gör,  slå aldrig sönder den fina putsen med högtrycksvatten, du vet väl att lägsta vattenblästringen innebär från 680 kg/cm2 !

Använd ES 2 !


Miljöanpassad färgborttagning på puts utan att förstöra de gamla vackra ornamenten.Miljöanpassad färgborttagning på metall utan att det uppstår plastisk deformation i plåten, dvs. utan att taket blir uttänjt av penetrerande vattenblästring, förtunnat-  och förstört.

Penetrering av takplåt med vattenblästring som förstör plåten !


Miljöanpassad färgborttagning ...

Read More