ES-metoden på gips/glas/trä, puts/betong och metall, shop.

Styrd skonsam färglösning och färglyftning, lager efter lager, från gips/trä, puts/betong och metall, inomhus och utomhus med miljöriktig avfallshantering.

ES-metoden KAPSLAR IN på betong, gips, glas, trä, metall o puts

ES, EStunn, ES +, ES 1 och ES 2, de miljöanpassade färglyftningsmedlen.

———————————————————————————————————————https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/videos——————————————————————————————————————-

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————————

Färglyftning allmänt.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


 

——————————————————————————————————————–