Metoder, färglyftning.

BYGGNADSVÅRD – MILJÖANPASSADE MEDEL FÖR UNDERHÅLL  AV  YTOR.

——————————————————————————————————————–
Miljöanpassat och användarvänligt! Prestationsmedel för din yta och din hälsa.

Blästra och bränn inte organisk yta i Byggnadsvård!

Kapsla in–Lyft upp–Miljö- och avfallshantera vid färglyftning

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

De fyra förtjockade ES färglyftnings produkterna, ES, ES +, ES 1 och ES 2.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Styrd skonsam färglyftning, lager efter lager, från putsfasad, inom- och utomhus.

———————————————————————————————————————————————————————————

Styrd skonsam färglyftning, lager efter lager, från trä, gips/puts, inomhus och utomhus.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


 

——————————————————————————————————————–