Miljöanpassade färglyftningsmetoder.

BYGGNADSVÅRD – MILJÖANPASSADE MEDEL FÖR UNDERHÅLL  AV  YTOR.


——————————————————————————————————————–
Miljöanpassat och användarvänligt! Prestationsmedel för din yta och din hälsa.

Blästra och bränn inte organisk yta i Byggnadsvård!

Kapsla in–Lyft upp–Miljö- och avfallshantera vid färglyftning

De fyra förtjockade ES färglyftnings produkterna, ES, ES +, ES 1 och ES 2.

 

 

Styrd skonsam färglyftning, lager efter lager, från trä, gips/puts, inomhus och utomhus.

Styrd skonsam färglyftning från putsfasad, lager efter lager.


Styrd skonsam färglyftning från betong och metall.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


 

——————————————————————————————————————–