Byggnadsvård

 

BYGGNADSVÅRD – UNDERHÅLL  AV  YTOR.

VI ÄR DIN TOTALLEVERANTÖR AV

MILJÖ- OCH HÄLSOANPASSADE

PRESTATIONSKEMIKALIER FÖR

YTBEHANDLING


Blästra och bränn inte organisk yta i Byggnadsvård!

Istället;

Kapsla in–Lyft upp–Miljö avfallshantera.

 

 

 
 

Miljöanpassat och användarvänligt! Prestationsmedel för din yta och din hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blästra och bränn inte organisk yta i Byggnadsvård!

Kapsla in–Lyft upp–Avfallshantera vid Färgborttagning.

 


 Områden

——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

RENGÖRING FASAD OCH LÅNGTIDSKYDD UPP TILL 10 ÅR

Se längre ned efter ESS-metoden

 


 

 

 ——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

på trä, gips/puts, inomhus och utomhus.

——————————————————————————————————————–

 

 

 

  

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

på metall.

——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

 

——————————————————————————————————————–

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

på putsfasad utomhus


 

 

 


 

Styrd färgborttagning på putsfasad med ES 2 och 4 + 2 dagars verkningstid,

  • 4 dagar, du hyvlar/ skjuvar skonsamt loss spritputs med fiber i.
  • 6 dagar, du skjuvar oljealkyd med blyvitt i till hinkar fvb. miljö avfallshantering.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


på golv inomhus


 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–


 

 

 

 

 

 ——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Några bilder till från våra miljöanpassade färgborttagningsmetoder;

——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Kapsla in

2.     Lyft upp

3.    Miljö avfallshantera

 

 

 

 
webshop_icon2 

 

 

 

 

 

ES tar lager efter lager;

 

 

 

 

webshop_icon2

Tidigare fönsterrenovering.

 

 

 

Bränn inte ner fastigheten !  Använd den användarvänliga färglösaren ES istället !


 

 

Inga farliga gaser som du andas in.


Låt tiden göra jobbet!

 

 

 

 

 

 

 ————————————————————————————————————————————————-

 

webshop_icon2

 

————————————————————————————————————————————————— 

 

———————————————————————————————— 

Regeringens Rosenbad, hörsalen;

 

 

 

 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————-      

webshop_icon2

 ———————————————————————————————————————————————————————

ES under vintern;

 

———————————————————————————————————————————————————————

ES i sjukhusmiljö;

 

 ———————————————————————————————————————————————————————

Inplastning;

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ES  i vapenhus och trapphus

 

————————————————————————————————————————————————–

Produkterna

 

 


FÄRGBORTTAGNING PUTSFASAD


Vid nedan jobb övergick man från ESS-metoden till ES-metoden efter några veckor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miljöanpassad färgborttagning på puts utan att förstöra de gamla vackra ornamenten.

 

 

 

 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 


webshop_icon2

 


SKONSAM FÄRGBORTTAGNING PLÅTTAK och PLÅTFASAD, helt utan att röra rostskyddet !

 


Miljöanpassad färgborttagning på metall utan att det uppstår plastisk deformation i plåten, dvs. utan att taket blir uttänjt av penetrerande vattenblästring, förtunnat-  och förstört.

 

 

 

 

 

Penetrering av takplåt med vattenblästring som förstör plåten !


Miljöanpassad färgborttagning på metall, på plåttak gör du Rengöringsgrad 1 på HELA taket.

 

 

 

webshop_icon2

 

 


FÄRGBORTTAGNING GOLV

görs med ES


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


RENGÖRING FASAD OCH LÅNGTIDSKYDDA UPP TILL 10 ÅR

——————————————————————————————————————–

 

 


Så här rengör och långtidsskyddar du nedsmutsad fasad!


Vilken beläggning är det på fasaden ?

Till exempel röda rinningar: Saliv på fingret, fingret på ytan, fingret blir knallgult.

Det är röd lav !


Det röda som man kanske tror är alger, är lav på tex. kalkcement.  Svart och röd lav har långa rötter som måste blekas.

Om inte fasaden ska målas efter rengöringen använder du miljöanpassad Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år Det kan ta  lång tid att avlägsna. I värsta fall kan det ta ett halvt år innan det är borta. Koncentrerad  använder du också sedan som  långtidsskydd.


Om fasaden ska målas använder du miljöanpassad Ytrengöring – fasad – BPS_7112P1_algtvätt på den röda rinningen.


Alger är gröna och växer på t.ex. släta målade ytor mot norr och öster.  är produkten.


Fasadtvätt, miljöåtgärder


1.Kontakta alltid kommunens miljökontor och informera om att du skall tvätta och med vilka med medel. Lämna Datablad och Säkerhetsdatablad

1.Tillse att personalen har effektiv och lagenlig skyddsutrustning (Gärna i dubbel uppsättning)

2.Använder du ett syrabaserat rengöringsmedel bör du lägga en kalkbädd in mot sockeln. Detta neutraliserar syran innan den når avloppet.

3.Avled alltid spolvattet så att inget spillvatten rinner ut på ytor där folk eller husdjur kan trampa i det. (använd sandvallar). Det giftigaste som spolvattnet innehåller är oftast de smutsparticklar som suttit på väggen.

4.Markera ställningen med varningsskyltar om du använder starkt sura- eller alkaliska rengöringsprodukter.

5.Om miljökontoret kräver att spolvattnet skall omhändertas är det en god ide att sänka ner en tunna eller liknande i den dagvattenbrunn ditt du leder vattnet. Låt sedan en dränkbar pump forsla upp vattnet i en container.

6.Förvara rengöringsmedlen och tom emballagen inlåsta.


Damm, Sot, Fett, Äggviteämnen, Beläggningar från växtlighet och Oxider  utgör 20% av försmutsningen

Gips utgör resten , ca 80%


                                            

Rengöringsmedel för nedsmutsade fasader- sten, betong, m.m.

Förvattna ytorna med kallt vatten. För utomhusbruk.


Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år på Mexitegel

Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

Alg- mögel- och mosskydd upp till 10 år.

webshop_icon2


Våra vanligaste fasadmateriel

Tegel

Ytrengöring – fasad BPS-7102P1_30-60 min eller  Ytrengöring – fasad – BPS-7300P1_5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta


Detta gjordes med Ytrengöring – fasad – BPS-7300P1_5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta och täckta fönster.


Venedigfasad i kalksten, Ytrengöring – fasad – BPS-7103P1-2 timmar

Men ska man ta bort det ? Vi har även i Sverige bebyggelse av kulturhistoriskt intresse.


 

Steniskivor


Frilagd marmorkross


Lackerad plåt


 

Betongelement


Ytrengöring – fasad – BPS-7102P1_30-60 min
(förvattna ytan med kallt vatten). Låt verka 30-60 minuter.

För utomhusbruk. Löser feta och oljeaktiga föreningar. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller
kaliumhydroxid, natriummetasilikat etc. Anpassa vattenenergin efter fasadens tålighet,
ca 50-200 bar/20 liter/ minut. Helst varmt vatten, dock max 50*C.


Sammansatt fasadmaterial;

-kalk- och sandsten

Ytrengöring – fasad – BPS-7103P1-2 timmar


-tegel- och kalksten

 Ytrengöring – fasad – BPS-7103P1-2 timmar Samma som 7102, men förtjockad, extra lämplig för känslig fasad som putsad fasad, biologiskt nedbrytbar (pH~13). Irriterande, biologiskt nedbrytbar.


 7300 för hårt nedsmutsad fasad

Förorenad krysshamrad granit


 7300 för hårt nedsmutsad fasad

Granit

Ytrengöring – fasad – BPS-7300P1_5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta


     

 

Tegel och granittvätt för utomhusbruk.

Ytrengöring – fasad – BPS-7300P1_5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta  För rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader.

–  etsar glas, kakel, emalj, klinker m.m. Frätande. Låt verka 5 -30 minuter.


 7100 är ett högalkaliskt fasadrengöringsmedel, för rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader låt verka 0,5 – 6 timmar. Biologiskt nedbrytbar.


  

Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

Används för att avlägsna alger, mögel och svamp på de flesta ytor som tegel,
betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.
Ofta enastående resultat efter så kort tid som 4-14 dagar.
Fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt i upp till 10  år
beroende på underlag, väder, etc. Innehåller kvartär ammoniumförening, tensider.
Tegel och granittvätt för utomhusbruk.

BPS-metoden, långtidsskydda med 7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år på Mexitegel


 

Spola av;

   

 med anpassat 45 – 90*C  och anpassa 60-350 bar/  min. 18 l/ min.


 

Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

LONDON%20MUSEUM2460

LONDON%20MUSEUM1460

mineral före bps7111

mineral yta efter bps7111

webshop_icon2

Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år
Långtidsskydd, algskydd med tvättfunktion, upp till 10 år.
–  är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar alger, mögel, svamp och annan påväxt.
Biologiskt nedbrytbar. Skonsam mot de flesta material.
Användningsområden
–  används för att avlägsna alger, mögel och svamp från de flesta ytor som, tegel, betong, puts,
natursten, takpannor, trä, mm.
–  är säker att använda och ger ingen negativ påverkan på byggnadsmaterial.
–  fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år beroende på
underlag, väder, etc.
Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på fasader
Applicera  flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten. OBS! Närliggande känsliga växter bör skyddas.
Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på tak

Vid stor påväxt av alger:
Skrapa bort eller använd högtryck för att avlägsna så mycket som möjligt av påväxten. Låt ytan torka.
Applicera vätskan flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten.
OBS!  Medlet skall inte blandas med anjoniska tensider som t.ex. finns i handdiskmedel.

Dosering långtidsskydd
 –  används som koncentrat eller späd 1:3 med vatten. I koncentrat ger medlet ett säkrare
långtidsskydd på sugande underlag.

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/ m².
Teknisk data
• Transparent vätska.
• Levereras i 5  och 25 liters plastdunkar.
• Specifik vikt 1.0 kg/liter.
• pH ca 10.5
• Innehåller Alkylbensendimetylammoniumklorid,
natriumhydroxid.

Alternativt skyddar Du sedan fasaden med AGS 3502, AGS3502ICE, AGS3515 eller hårda ytor med AGS3550 !

Produkterna