– trapphus ES under verksamhet, S:t Görans sjukhus,

ladda ned

ES-metoden, lathund

Inkapsling av den gamla ev. farliga färgen i den förtjockade färglösaren.

Varsam färgborttagning, utan damm och farliga gaser.

20150627_190954460

14460

201011NF Måleri Sankt Görans Sjukhus 002460

Färgborttagning med ES inför  ommålning i ett av trapphusen på S:T Görans Sjukhus i Stockholm.
Observera att förutom trapphuset, behöver ingen verksamhet  stängas av.

201011NF Måleri Sankt Görans Sjukhus 003460