RISKERNA MED ATT ANVÄNDA VATTENBLÄSTRING PÅ PLÅTTAK !!!

Du förstör taket, ditt viktigaste skydd för väder. Detta händer!

Penetrering av tunn takplåt orsakar plastisk deformation i metallen!

FÖRSTÖRD TAKPLÅT !

Detta finns bekräftat av svensk kärnkraftsindustri 1998. Jag var med och gjorde testerna på metallplåtar, kan ha varit, 2-3 mm tjocka.

Vattenblästring, UHP standard från 1994 har vattentryck från 680 bar.

Vattenblästring med runda roterande vattenstrålar, ska användas till det, det är framtagit för, nämligen tjockt stål, normalt  6 – 25 mm.

Vattenblästring görs ofta på fartyg under drift ute på haven, och där spolas färgerna ut i havet!!! 

På de större fartygsvarven, tex. Singapore, Lissabon, även Hamburg  gjordes vattenblästring på fartygsskroven under 1990 talet och fortsätter än vad jag vet.

 


—————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Men undvik vattenblästring på plåttak.

Plåten är 0,5-0,7 mm tjockt!

Rostskyddet skadas.

Du förstör plåten, plastisk deformation! 

019

 

 

 

 

 

Resultat; Sönderslagen gammal färg och zink flyger vida omkring, t.ex. till dagvattenbrunnen.

FÖRSTÖRD TAKPLÅT !

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Använd istället vår miljö- och hälsoanpassade metod;

 

– miljöanpassad färglyftningsmetod med omhändertagande av farliga ämnen, som finns i ytskydden för att dom inte ska mögla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————–Miljö omhändertagande till avfallsanläggning.