Riskerna med att använda vattenblästring på taken !!!

Detta händer!

Penetrering av tunn takplåt orsakar plastisk deformation i metallen. FÖRSTÖRD TAKPLÅT ! Detta finns bekräftat av svensk kärnkraftsindustri 1998. Jag var med och gjorde testerna.

Vattenblästring ska användas till det, det är framtagit för att användas, nämligen på fartyg av tjockt stål, där metoden är perfekt.


Undvik vattenblästring på plåttak!

019

Resultat; Sönderslagen gammal färg och zink flyger vida omkring, t.ex. till dagvattenbrunnen.

FÖRSTÖRD TAKPLÅT !


Använd istället våra miljö- och hälsoanpassade metoder;

 

                                                                           ANVÄNDS  PÅ TAK OCH FASADER. m.m.

mekanisk skjuvning med skrapning eller handlyftning av färgen

 ANVÄNDS PÅ TAK OCH FASADER m.m.

ingen penetrering med lägre vattentryck och framför  allt FLATSTRÅLE istället för roterande strålar.

de miljöanpassade färglösarna  ES, ES+, ES 1  eller ES 2, som följs av skjuvning med vatten flatstråle  90*C  och 60-350 bar ( anpassa tryck efter underlag),  min. 18 l/ min.

 ——————————————————————————————

Den upplösta färgen lyfts upp / skjuvas bort, med flatstråle, metodiskt, nedifrån och upp mot färgen, 30-45 grader. Alltid från rengjord yta mot den upplösta färgen. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15*-25*.

———————————————————————————————–Slutavsköljning uppifrån och ned.