Riskerna med att använda vattenblästring på plåttak !!!

Du förstör taket, ditt viktigaste skydd för väder. Detta händer!

Penetrering av tunn takplåt orsakar plastisk deformation i metallen!

FÖRSTÖRD TAKPLÅT !

Detta finns bekräftat av svensk kärnkraftsindustri 1998. Jag var med och gjorde testerna på metallplåtar, kan ha varit, 2-3 mm tjocka.

Vattenblästring, UHP standard från 1994 har vattentryck från 680 bar.

Vattenblästring med runda roterande vattenstrålar, ska användas till det, det är framtagit för, nämligen tjockt stål, normalt  6 – 25 mm.

Vattenblästring görs ofta på fartyg under drift ute på haven, och där spolas färgerna ut i havet!!! 

På de större fartygsvarven, tex. Singapore, Lissabon, även Hamburg  gjordes vattenblästring på fartygsskroven under 1990 talet och fortsätter än vad jag vet.

 


—————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Men undvik vattenblästring på plåttak, 0,5-0,7 mm tjockt!

Rostskyddet skadas.

Du förstör plåten! 

019

 

Resultat; Sönderslagen gammal färg och zink flyger vida omkring, t.ex. till dagvattenbrunnen.

FÖRSTÖRD TAKPLÅT !

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Använd istället vår miljö- och hälsoanpassade metod;

 

– miljöanpassad färglyftningsmetod med omhändertagande av farliga ämnen, som finns i ytskydden för att dom inte ska mögla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med anpassningar;

 

  • plåttak och betong                                                         

  • putsfasad

 

– antingen helt mekanisk skjuvning

– eller vattenskjuvning, och då ingen skadlig penetrering sker med lägre vattentryck, Du använder bara högtryckstvätt upp till 300 bar och flatstråle istället för runda roterande strålar från 700 bar.

de miljöanpassade färglösarna  ES, ES+, ES 1  eller ES 2, som följs av skjuvning med vatten flatstråle  90*C  och 60-350 bar ( anpassa tryck efter underlag),  min. 15 l/ min.

 ——————————————————————————————

Den upplösta färgen lyfts upp / skjuvas bort, med flatstråle, metodiskt, nedifrån och upp mot färgen, 30-45 grader. Alltid från rengjord yta mot den upplösta färgen. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15*-25*.

———————————————————————————————–Miljö omhändertagande till avfallsanläggning.