TAKCARE MILJÖANPASSAD FÄRGBORTTAGNING.


Detta är ES-metoden! Den anpassningsbara metoden, Du styr färgborttagningen som Du vill med temperatur och tid.

Miljö- och hälsoanpassad färglyftning med ES produkt och rätt metod!
__________________________
Efter något försök har man lärt sig ES-metoden och anpassar tiden emellan till temperaturen på ytan, tex.  60 minuter vid +7C*. De flesta brukar lägga på alltför tunt.

Jag brukar säga, det ska vara lika tjockt på ytan, som när man häller ut från provflaskan på horisontell yta utan att dra ut medlet.

——————————————————————————————————————–

REFERENSER;

——————————————————————————————————————–

DE FEM PRESTATIONSMEDLEN FÖR ALLA ORGANISKA ÄMNEN OCH ALLA TYPER AV YTOR;

2-stegs flödig påläggning med roller alt. pensel som spackelspade eller airless färgspruta 200 bar;

1-stegs flödig påläggning med roller alt. pensel som spackelspade eller airless färgspruta 200 bar;

ES PRODUKTERNA ÄR ICKE FRÄTANDE OCH FÖRVÄNTAS ICKE PÅVERKA TRÄFIBER. HAR ICKE VAD VI VET SKETT SEDAN START ÅR 2002.


I tillslutet färgbad;

——————————————————————————————————————–

Sidor: 1 2 3 4