Nyheter-Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miljö- och hälsoanpassade medel;

Lathund, de fyra miljö och hälsoanpassade färglösarna

Lathund, AGS-metoden, medel för att sanera och skydda ytan

Lathund, BPS-metoden, långtidsskydd, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

Lathund, ES – och ESS-metoden med rätt hälsoanpassade färgborttagningsmedel

Lathund, rengör ytan med pH info, medel


Videosnuttar på YouTube

 


 

20181123

Vid mötet idag, 26 personer,  var 1 positiv till en vidare utveckling av ejektorverkan och forsling av rester till behållare.

Och de andra tror på kravet av vatten vid bortforslingen. / ch

20181123

Personligen skulle jag vilja testa skjuvning med smal luftspalt/ ch

 

20181119

Från vatten till luft ?

ESS-metoden med tryckluft istället för vatten !?

Då kan vi skjuva bort färgen inomhus. / ch

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

20181030

 

Vad blir priset per kvm ?

Ditt pris per liter, + moms

 

BPS7112-005         25,16

      7111-005        91,62

      7111-025        90,50

   

Problemet brukar bara vara att kunden inte kan bli övertygad, när hon/ han inte direkt kan se skillnad.

 

Objekt: Tegelpannor på tak med beläggning med alger, lav, mossa, mögel, lav och svamp.

 

  • BPS 7112 ( Alg- & Mosstvätt), utspädning med vatten 1/5, kvm = SEK 25,16:-/ liter x 0,2,  läs bifogat produktblad.

             = SEK 5,032 / kvm = rengöring inför ommålning

  • BPS 7111 ( Algskydd med tvättfunktion), utspädning med vatten 1/5, 0,4 liter/ kvm = SEK 90,50:-/ liter x 0,2×0,4   OBS! BPS får inte blandas med anjoniska tensider, läs bifogat produktblad noga.

             = SEK 7,24 / kvm = rengöring

  • BPS 7111 Skydd : koncentrerat, 0,15 liter/ kvm = SEK 90,50:-/ liter x 0,15

     = SEK 13,58:-/ kvm = långtidsskydd

 

 En fråga kanske du ställer. Varför en femtedel istället för en tredjedel av BPS 7111?   Vår kemist rekommenderar det.

Ett annat tips. Spruta ut BPS 7111 på taket med “blomspruta” som det är, utan högtryck, och låt verka under lång tid. När algerna dör så blir taket rött, och regnet spolar sedan av dessa, brukar vara klart efter ca en månad. Förutsätter regn.

   

med vänlig hälsning

 

Christer

————————————————————————————————————————————————————————————————

Hej !

Restaureringen av Residenset i Kristianstad pågår för fullt. Här används ES 2.

Residenset ska lyftas till forna tiders glans, takcare.se

 

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning inför ommålning med ES- och ESS-metoden.

VIDEOS;

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/videos

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/playlists

 

Alger, lav, mossa och andra påväxter:

https://www.youtube.com/watch?v=EuiSUxMp4C8&t=100s

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Dubbelklicka för större bild.

 

 


Saliv på fingret på ytan, röd lav om fingret blir knallgult  = behov av BPS 7112 eller 7111 långtidsskydd upp till 10 år.


Om du istället ska måla ytan efter rengöringen, använd BPS 7112.


Droppa svavelsyra på ytan, om färgen fräser, blir vit,  är det icke organisk produkt. Silikatfärg är ett exempel på icke organiskt ytskydd.


 webshop_icon2