Om oss

BYGGNADSVÅRD – UNDERHÅLL  AV  YTOR MED MILJÖ- OCH HÄLSOANPASSADE MEDEL.

Man brukar ju säga att 80 % av tiden får läggas på rätt förbehandling och grundmålning. Rätt förbehandling av ytan före applicering av nytt ytskydd, är så viktigt att det utgör minst 70% av slutresultatet.

Takcare (egentligen Takcare. cg) som jag startade  år 2002 är ett teknik- och agenturföretag med hållbar miljö- och metodutveckling . Vi har fyra egna kemiska medel, ES, ES +, ES 1 och ES 2. Trion Tensid AB (1979), i Uppsala tillverkar ES, TCS, BPS och AGS produkterna.

Affärside’n är att vi med TTAB säljer medel, metoder och utrustningar som ger Er anpassade ytor. Det innebär att hos oss är problemlösning, metodutveckling och utbildning av Er som kund lika viktig som produktutveckling. Allt vi gör, utvecklas med egen personal och eget kunnande.

Det ger oss en unik flexibilitet med möjlighet att anpassa lösningarna till er, såväl stora som små kunder. Årligen, sedan 1983, utbildar TTAB Er inom klottersanering, internationellt och i Sverige.

Vi har tillsammans ett brett nationellt och internationellt kontaktnät, och ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Saknar vi kunskap i en fråga vet vi alltid var vi ska vända oss för att få information.  Vi deltager också i större forskningsprojekt finansierade av EU. Vi förmedlar dessutom säkerhetsutrustningar till er.

Vi erbjuder er högkvalitativa miljöanpassade produkter som anpassar ytor för nytt ytskydd. Detta genom att skonsamt och kontrollerat, avlägsna lager efter lager (eller direkt) av gamla färger inom t.ex. industri och fastighet f.v.b. avfallshantering.

  • AGS-sortimentet, för sanering och skyddning av yta.
  • BPS-sortimentet; för rengöring och långtidsskyddning av  yta mot nya påväxter.
  • ES-metoden inomhus och utomhus (ned till -5*C) ersätter på trä den gamla torrskrapningen och upphettningen av färger, då ofta med farligt damm och farliga gaser som resultat ! Nu, inget bekymmer med ändring av ytans pH värde ! Inget behov av andningsmasker längre ! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och det betyder mycket för din hälsa!
  • ESS-metoden; möjlighet till ren och oskadad takplåt och fasadputs. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan,  ingen skadad metall och minimerad spridning av skräp till dagvatten !
  • TCS-sortimentet; rengöring, industri. 
  • Takcare på YouTube

Vårt budskap till er inför ommålning; att

– du ytterst varsamt/ skonsamt tar fram originalytan på 1700 talets fastighet, eller lämna något lager av historiskt intresse !

– du avlägsnar all färg till putsrent, trärent eller Rengöringsgrad 1 på metall, helt utan att påverka underliggande material. Helt rent och oskadat inför ommålning!

Du arbetar med biologiskt nedbrytbara produkter, användarvänliga, godkända kemiska medel för t.ex. kulturminnesvård, som underhåll av fastigheter, inne och ute.

Miljöanpassade medel för Din personliga miljö, samt bästa ytskydd. Och betydligt längre livstid på det nya ytskyddet än med tidigare förbehandlingsmetoder !

Att arbeta med en kemisk lösning är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden. Se ESS- och ES-metoden med färgborttagarna ES, ES +, ES 1 samt ES 2.

Produkterna

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

Sopor2300

Sopor300

Hållbar miljöutveckling med Takcare

Produkterna