REF.

Miljöanpassade färgborttagningsmedel, rengöringsmedel, ytskydd, säkerhet