GÖR SÅ HÄR


Kapsla in–Lyft upp–Avfallshantera.

——————————————————————————————————–

gör så här;

ANALYS av färg, Skeppet, Per Karneke Alcro Beckers_Färgbortt.

applicering färgborttagningsmedel

avverkningskapacitet ES-och ESS-metoden jmfr upphettning

avverkningskapacitet, linoljefärg

avverkningskapacitet, plåttak

DIN MILJÖ, en ny forskningsstudie, färgborttagning

DIN MILJÖ, kapsla in blyvitt !

DIN MILJÖ, kapsla in, inga giftiga gaser!

DIN MILJÖ, kapsla in, sluta förstöra takplåten !

ES färgborttagning KONTROLLRAPPORT “Skeppet”, Claes Gozzi

ES-och ESS-metoden, hur du plastar in

ES-metoden, ta bort färg.

ES-metoden, regbevis, ta bort färg.

ESS-metoden, ta bort färg.

ESS-metoden, regbevis, ta bort färg.

fastighet färgborttagning planering TIPS

fastighet, skikt efter skikt, ta bort färg, med ES eller ES 2.

fönsterbleck, färgborttagning.

fönsterbågar, spröjs, foto

fönsterrenovering, färgborttagning.

gamla träportar, färgborttagning

gammal linoljefärg som gjort sitt

gammal linoljefärg med ES, avverkningskapacitet

hur fort går det med ES på 13 år gammal linoljefärg

högtrycksspolning, hetvattenmodul

innertak, stuckatur, ta bort färg med ES.

plåttak bilder till Rengöringsgrad 1

plåttak, ANVISNING för färgborttagning.

plåttak, avverkningskapacitet

plåttak skonsam färgborttagning NU och förstört tak DÅ

putsfasad, ta bort färg med ES 1 eller ES 2

stuckatur innertak

styrd färgborttagning lager efter lager.

trapphus, ta bort färg med ES.

träport, ta bort färg med ES.

vad blir priset på ytskyddet?

vapenhus, trapphus, ta bort färg med ES.


klotter-offerskydd;

Klotter-AGS-metoden

ytskydd mot klotter och väder/ UV;

AGS-3550 Klotterskyddsutredning för Banverket, 2009_bästitest

AGS-3550_Test_2009

yskydd-färg;

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde behandlingsanvisning Takcare

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde Peganox, PDS -gb

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde_msds_se_SDB

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde_pd_Takcare

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, NoxydePEGANOX_Takcare

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, PEGANOX, bruksanvisning Takcare