Länsstyrelsen i Stockholm

Hej !
Hur ser Länsstyrelsen på följande;
 1) att man upphettar material som då avger farliga gaser ? – kapsla in istället i ES-metoden
 2) asbesten i fönsterkittet!                                                          – kapsla in               -“-
 3) allergiframkallande färger                                                     – kapsla in               -“-
 4) “flygande” spridning av rester, dvs. små bitar av obekanta färger , helt i onödan!                         – kapsla in alt. ESS-metoden
Bifogar fyra dokument vi gjort om detta förfarande hur man istället kan kapsla in det materialet i våra ES produkter.
Med vänlig hälsning
 [cid:image002.jpg@01D16036.20479E40]
Christer Grenbäck
+46 707880320
 Agera, inte reagera, fabrikspriser.
 [cid:image003.jpg@01D16036.20479E40][X][X]
 takcare
https://youtu.be/fGXpUDBE4s4?list=PL2WRiAFUAZLLPZZR3IMWc2s6iIhKtBhL5
Hej
Jag känner inte till ES-metoden, men om det medför mindre risk för spridning av farliga kemiska ämnen är det ju bra.
Det syns mig främst vara en fråga för arbetsmiljöverk och tillsynsmyndighet (oftast kommunerna).
Med vänlig hälsning
 Enheten för miljöskydd
 Länsstyrelsen i Stockholms Län
 Box 22067, 104 22 Stockholm
 010  223 14 91
 www.lansstyrelsen.se/stockholm<blocked::http://www.lansstyrelsen.se/stockholm>
 [logga-epost-532]