Skydda dig mot – bly i färg och i ditt blod – använd ES-metoden.

Kapsla in–Lyft upp–Miljö avfallshantera.


– undvik torrskrapning av gamla färger, ev giftigt damm.

– undvik upphettning som orsakar giftiga gaser.

  • ofta finns undertryck i fastigheterna i t.ex. skolor, (se Boverkets Byggregler om ventilation). Detta innebär att giftiga gaser kan sugas in till eleverna i klassrummen om samtidig upphettning av färg pågår på fönsterkarmarna utanför fönstret !
  • använd ES produkterna och ES-metoden
    = miljöanpassade medel för att lösa upp färgerna och inget behov av vätska för att neutralisera ytan, du har fortfarande rätt pH och allt klart för ommålning !

–    inget giftigt damm som du kan andas in, som vid torrskrapning !

  • ingen giftig gas som du kan andas in, som vid upphettning !
  • ingen risk för brand, som vid upphettning av osynliga spikförband i trä !
  • ingen risk för brand, som när heta färgflagor flyger omkring !

Kapsla in och ta hand om det t.ex. giftiga pigmentet blyvitt med färglösarna ES, ES TUNN, ES+ ES 1 eller ES 2 på fönsterkarmar, träfasad, andra ytor samt i behållare.

Använd de miljöanpassade ES produkterna och ES-metoden i stället!

Kapsla in färgen med hjälp av ES och ES-metoden! Massan, där resterna av den gamla färgen är, tar Du hand om i tjock stängd soppåse innan hämtning till avfallsbolag.
Enligt Teknisk Målerikonsult Sven-Olof Hjort, Södertälje, förekom blyvitt i linoljefärger till ungefär 1986 !
Pigmentet blyvitt är ju numera ersatt av zinkvitt vilket också motverkar mögelangrepp.

 
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!
Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

https://takcare.se/pdf/

Christer Grenbäck

Hållbar miljöutveckling med takcare.se!

 

www.alsglobal.se/     www.arbetsmiljoforum.se/

ES-metoden KAPSLAR IN på betong, gips, glas, trä, metall o puts