GIFTET TBT I FÄRGEN.

ES-metoden: Du kapslar in den gamla färgen, lyfter upp den och avfallshanterar den som farligt avfall.

www.alsglobal.se/     www.arbetsmiljoforum.se/


Giftet TBT !

 


 

 

 

 

Sedan 1990 talet har man på skeppsvarv penetrering med roterande vattenblästring/vattenblästring , OCH samtidig uppsugning/ omhändertagande med vakuumfunktion av de farliga gifterna i färgen.

Blästring som sprider gifter, som TBT,  kan göras på skeppsvarv, tex i Hamburg och Lissabon, där utrustning för omhändertagande av gift finns, aldrig på båtvarv med privata båtar och barnfamiljer.

Inte ens på moderna skeppsvarv används blästring med handpistol,

– men på svenska små och större båtvarv runt om i landet sprids världens farligaste gift.

– här i Sverige är det inte förbjudet att sprida giftet, TBT, med roterande penetrerande vattenstrålar och handpistol, med tidvis barnvagnar som passerar.

Man använder inte #ES-metoden, #kapslainlyftuppavfallshantera.


ES-metoden KAPSLAR IN på betong, gips, glas, trä, metall o puts

——————————————————————————————————————–

Kapsla istället in/ lyft upp avfallshantera, hämtning till miljöavfall med ES-metoden.

——————————————————————————————————————–

 

 

 

Se här nedan vad ES-metoden kan göra för Dig och Din miljö;

 

1)

https://takcare.se/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A4rgborttagning-DIN-MILJ%C3%96-en-ny-forskningsstudie-f%C3%A4rglyftning-1.pdf

2)

https://takcare.se/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A4rgborttagning-DIN-MILJ%C3%96-kapsla-in-blyvitt-1-1.pdf

3)

https://takcare.se/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A4rgborttagning-DIN-MILJ%C3%96-kapsla-in-inga-giftiga-gaser-1.pdf

4)

https://takcare.se/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A4rgborttagning-DIN-MILJ%C3%96-kapsla-in-sluta-f%C3%B6rst%C3%B6ra-takpl%C3%A5ten-1-1.pdf

 

——————————————————————————————————————–

Kapsla in–Lyft upp–Miljö avfallshantera.


Ingen upphettning eller torrskrapning längre.


Inga fler dödsfall p.g.a. fel färgborttagningsmetod och blyförgiftning av personal !  Senaste dödsfallet i Storstockholm vid Byggnadsvård, var år 2015 och han var målare och hade i många år skrapat färg utan inkapsling av färgen.

 


Din personliga miljö är viktigast !


Använd ES produkterna och

 


 

 

 

1. Kapsla in okänd färg i den tjocka massan av färg/färglösare och lyft upp.   


2. Skjuva loss och miljö avfallshantera.

 

webshop_icon2