Din personliga miljö

Kapsla in–Lyft upp–Avfallshantera.


Inga fler dödsfall p.g.a. blyförgiftning av personal !  Senast i Storstockholm var år 2015.


Din personliga miljö är viktigast !


Använd ES produkterna och

alt.                                                                           


1. Kapsla in okänd färg i den tjocka massan av färg och färglösare och lyft upp.   


2. Skjuva loss och avfallshantera.

webshop_icon2