Hälso- och miljöanpassad ytbehandling.

Byggnadsvård – styrd färglyftning;


– Bränn inte ytan – bränner du inte ner den gamla fastigheten, med dolt lindrev, så förstör du ändå träet genom att träet hårdnar vid upphettning, ger sämre slagseghet! Värmebehandlat trä, är icke lämpligt för bärande konstruktioner. / KTH.

– Penetrera inte – du slår lätt hål på känslig yta!Istället med

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-nya-1024x213.jpg

; – Kapsla in–Lyft upp–Miljö avfallshantera.

Några av våra referensobjekt;

https://takcare.se/wp-content/uploads/2019/08/Byggnadsvård-några-kunder-referenser-samarbetspartners-och-återförsäljare.pdf

——————————————————————————————————————–


VI ÄR DIN LEVERANTÖR AV

MILJÖ- OCH HÄLSOANPASSADE

PRESTATIONSKEMIKALIER FÖR

FÄRGBORTTAGNING


Några videosnuttar;

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAAPlastisk deformation av rostskydd med vattenblästring.

Istället;——————————————————————————————————————–Miljöanpassad färglyftning med mekanisk skjuvning.

Miljöanpassad färglyftning med vatten skjuvning
Miljöanpassad skjuvning till enhet för miljö avfallshantering.

Färgborttagningsmedlet ES 2 och ES-metoden med styrd färgborttagning. Här putsfasad med 5 lager av färger. Du skjuvar av lager efter lager, här efter verkningstid skjuvas det översta lagret, spritputs med fiber ned till avfallshantering. Därunder finns bla. oljealkyd och linoljefärg med järnoxid längst in.


———————————————————————————————-

Lyft varsamt vilken färg du vill, på vilken yta du vill!

Möjligheternas färgborttagningsmetod – ES-metoden – med de fyra miljö- och hälsoanpassade medlen ES, ES +, ES 1 och ES 2

——————————————————————————————————————–

Ta hand om den gamla farliga färgen med ES-metoden!

Eller omhändertagande med ESS-metoden på t.ex. plåttak.

——————————————————————————————————————–

Penetrera inte känslig organisk yta i Byggnadsvård med någon variant av blästring!

——————————————————————————————————————–

Orsaka inte brand med upphettning av träyta, tillhör också historien.


Avlägsna istället den gamla farliga färgen med miljö- och hälsoanpassade ES– och ESS-metoden;

Kapsla in färgen, Lyft upp och Avfallshantera den!

——————————————————————————————————————-

Förstörd, penetrerad K-märkt träyta som inte behandlats med ES-metodenhttps://takcare.se/ta-bort-farg-pa-fastighet/ .

Upphettning av färg vid fönsterrenovering.

——————————————————————————————————————–

Du kapslar istället skonsamt in den gamla färgen, lyfter upp med skjuvning och tar hand om den, inför avfallshantering ! 

——————————————————————————————————————–

Dessutom är detta den överlägset snabbaste och mest ekonomiska färgborttagnings metoden.

——————————————————————————————————————–

Vi levererar till dig miljö- och användaranpassade kemikalier för ytbehandling av alla typer av ytor i alla miljöer.


 

 

De miljö- och hälsoanpassade färglyftningsprodukterna.


 

 

Miljöanpassad färgborttagning med ES och ES-metoden intill Regalskeppet Vasa på Vasamuseet. larsson-ornmark.se


 IMG_3404, Högalidskyrkan begravningsplats.jpg

Färgborttagning med ES och ES-metoden,  ytterst varsamt vid begravningsplats. L&Ö

 

 

 


Varsam, effektiv färglyftning på putsfasad, 3 lager latexfärger, eller där inunder 15 lager linoljefärger från år 1860.


Skonsam färglyftning av all takfärg på hela plåttaket.


Avlägsna all plastfärg på putsfasad.

 

 

 

 

 

 

 

Avlägsna lager efter lager av den gamla hårda linoljefärgen, tre lager av plastfärger, eller 15 lager av linoljefärger. 

 

 


 

 

 

 

 

 

Fönsterrenovering med ES och ESmetoden har pågått sedan år 2003.

 

 

 

 

Korrosionsskydd för utsatta ytor som tak, broar, cisterner och industrier.

 

 

 

 

 

 

Användarvänliga medel och säkerhetsutrustningar för din personliga miljö.

Offerskydd och permanent ytskydd.

 

 

 

 

 Miljö- och hälsoanpassade medel för ytbehandling!

Lyft bort tex. gammal plastfärg 

 Inget bekymmer med ändring av ytans pH värde! Inget behov av neutralisering längre! Något medel kan lukta, men inget behov av andningsmask för hälsan! Om du är osäker, kontakta oss eller titta i Säkerhetsdatabladet här på hemsidan. Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och just säkerhet betyder mycket för att Du ska slippa stress och må bra!  

  • Byggnadsvård- miljöanpassade arbetsmetoder;


ES– och ESS-metoden, du skivar skonsamt av, skikt efter skikt, lager efter lager, du tar fram oskadat gips, trä, puts, metall och betong. Rengöringsgrad 1 på HELA takytan, minimering av eller inget skräp i naturen, ingen skadad fasadputs eller takplåt, ej heller spridning av skräp till naturen eller dagvatten !

Du styr färgborttagningen helt och hållet, Du skivar t.ex. av 15 lager av gammal linoljefärg på puts från år 1860 med ES 2 .


 

———————————————————————————————-

 

——————————————————————————————-

   

Vi erbjuder er högkvalitativa miljö- och hälsoanpassade produkter som anpassar ytor inför nytt ytskydd. Detta genom att skonsamt och kontrollerat, avlägsna skikt efter skikt (eller direkt) av gamla färger inom t.ex. industri och fastighet f.v.b. avfallshantering.

——————————————————————————————————————–

inget giftigt damm som du kan andas in, som vid blästring eller torrskrapning !
– ingen giftig gas som du kan andas in, som vid upphettning av färg, tex. vid fönsterrenovering!
– ingen risk för brand, heta färgflagor, eller upphettning av osynliga spikförband i trä !

 

 

 

 

 ——————————————————————————————————————–

 

Du kapslar in de kraftigt allergiframkallande konserveringsmedlen isothiazolinoner

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Med våra medel för ytbehandling, arbetar Du säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och just säkerhet, betyder mycket för att Du ska slippa stress och må bra!  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  • Kapsla in – Lyft upp – Ta hand om och avfallshantera

 

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

takcare.se på YouTube

webshop_icon2