ES-METODEN, FÄRGBORTTAGNING, GÖR SÅ HÄR!

ES PRODUKTERNA ÄR ICKE FRÄTANDE OCH FÖRVÄNTAS ICKE PÅVERKA TRÄFIBER. HAR ICKE VAD VI VET SKETT SEDAN START ÅR 2002.