BÅT

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

Alla våra fyra miljöanpassade färgborttagningsmedel fungerar på båtar.

Vi återkommer snarast med rapport varför det ena är lämpligare till båtbottenfärger, tex med 2-komponentfärg, fernissa, alkydfärg etc.