ES ,HÄLSO O. MILJÖANPASSAT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

LAGER EFTER LAGER, BYGGNADSVÅRD, INDUSTRI

 • HÄLSO_ OCH |MILJÖANPASSNING AV YTA VID BYGGNADSVÅRD. INFÖR OMMÅLNING. FÖR DIN SÄKERHET. ANVÄNDNING INOM- OCH UTOMHUS. |
 • ES   AKRYL-EPOXI-LINOLJEFÄRG ANTIKVARIE, LIM o FÄRGBORTTAGARE artnr.7636. FÅR EJ SPÄDAS UT. DU LÖSER LAGER EFTER LAGER, DU STYR FÄRGBORTTAGNINGEN|.
 • |HÄLSO- MILJÖANPASSAD OCH ANVÄNDARVÄNLIG PRESTATIONSKEMIKALIE.
 • |LÖSER/LYFTER BLAND ANNAT ALKYD, AKRYL, EPOXI, FENOLHARTS, POLYVINYLACETAT, STYREN, URETAN, AMIN, CELLULOSALACK. |
 •            
 • TVÅ STEGS INKAPSLING OCH INPLASTNING PÅ VERTIKAL YTA AV ES FLÖDIGT I TORRA FÖRHÅLLANDEN MED HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTA ELLER HANDVERKTYG.DU GÖR TVÄRTOM SOM NÄR DU MÅLAR, DVS MÅLAR INTE IN I YTAN.
 • 10-60 MINUTER EMELLAN INKAPSLINGARNA, FÖRSTA YTAN MÅSTE BLI KLIBBIG FÖR ATT ANDRA LAGRET SKA FÄSTA OVANPÅ. VID 20*C= 10 MIN/ 10*C = 60 MIN |
 • |MED ES KAN DU STYRA FÄRGBORTTAGNING FRÅN BETONG, GIPS, GLAS, METALL PUTS, TRÄ, OCH PUTS, LAGER EFTER LAGER AV OLIKA TYPER AV ORGANISKA SKIKT SOM LIGGER PÅ VARANDRA. |
 • |NOTERA ATT KALKFÄRG ÄR ICKE ORGANISKT MTRL OCH LÄMPAR SIG ICKE FÖR ES-METODEN. |
 • |ES ÄR LÄTT BIOLOGISKT NEDBRYTBAR. |
 • |ES ÄNDRAR ICKE PH-VÄRDE PÅ YTA. |
 • |ES SKADAR ICKE ROSTSKYDD PÅ METALL|
 • |ES ÅTGÅNG: FRÅN 0,25 l/ M².OCH LAGER/ |
 • |KALKYL FÖR FASTIGHET: 0,6 – 0,9 l M²/ = 2-3 OMGÅNGAR. |
 • |VERKNINGSTID: 15 MIN.- 48 TIMMAR, NORM. 24 TIM. FÖRUTSÄTTER TORR YTA.
 • OBS! Vi rekommenderar vid minsta osäkerhet av ES produkt, att Ni testar ES-metoden med alla fyra produkterna. Vi bjuder på varuprover av ES, ES TUNN , ES +, ES 1 och ES 2, 0707880320, info@takcare.se
 • ES har lång “öppentid” (torkar långsamt). https://takcare/shop/
 • ES kan lyfta organisk färg från tex. hel fastighet, som möbel, golv, vägg, innertak, fasad och takkupa.
 • Arbeta alltid från rengjord yta mot färg som ska bort.
 • Högtrycksspruta; airless sprutning från 200 bar för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 grader
 • Ht-slang rengöres omg. med vatten efter användning.
 • HANDVERKTYG; STÖPPLA MED LÅNGHÅRIG ROLLER, TRASA, BORSTE EL. PENSEL( SOM SPACKELSPADE).
 • ALLTID OM MÖJLIGT, INPLASTNING; STATISKT LADDAD SJÄLVHÄFTANDE PLASTFOLIE SOM FASTNAR SJÄLV, HELST 3M HAND MASKER/ SCOTCH BLUE 2090, el. TESA OVANPÅ INFÖR VERKNINGSTID. INGA VERKTYG EL. HÄNDER PÅ PLASTFOLIEN!
 • alltid där det går, och är lämpligt, dvs icke på stort tak. Undantag takkupol där plastfolie är bra.
 • YTTERST SKONSAM UPPLYFTNING SKJUVNING MED ANPASSAT VERKTYG; SANDVIK; OLFASKRAPA?
 • Specialslipat för utrymme mellan läkt?
 • Spola omg av känslig ny yta med varmt vatten i svamp eller slang med strilmunstycke.
 • När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning. Alla rester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.
 • MILJÖAVFALLSHANTERING AV DEN GAMLA FÄRGEN I PAPPERSSÄCK.
 • Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså ev. plåttak utan högtryckspump!
 •                   
 • Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.
 • Skydda känslig natur.
 • Teknisk data
 • Viskös vätska. • Emballage: 1,5, eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft. • Flampunkt >90°C. • Innehåller n-Butylpyrrolidon.
 • Förvaring, hållbarhet
 • Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
 • Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
 • Märkning: Varning   
 • Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter..
 • Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument
 • Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
 • www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/
 • Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!
 • Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg