ES TUNN, MILJÖANPASSAT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL SOM “ES”, UTAN FÖRTJOCKARE.

FÖR FÄRGKAR

 • HÄLSO- OCH MILJÖANPASSNING AV YTA VID BYGGNADSVÅRD. INFÖR OMMÅLNING. FÖR DIN SÄKERHET. KAN ANVÄNDAS INOM- OCH UTOMHUS.
 • ES TUNN  FÄRGBORTTAGARE 7635. 
 • | LÖSER/ LYFTER BLAND ANNAT AKRYL; ALKYD; EPOXI; FENOLHARTS, POLYVINYLACETAT, STYREN, URETAN, AMIN OCH CELLULOSALACK  I TILLSLUTEN BEHÅLLARE.
 •  
 • ANTIKVARISKA YTOR. DU STYR FÄRGLYFTNING AV OLIKA TYPER AV LIMMER o FÄRGER SOM LIGGER PÅ VARANDRA.
 •  
 • MILJÖANPASSAD  OCH ANVÄNDARVÄNLIG PRESTATIONSKEMIKALIE.
 •  
 • | BYGGNADSVÅRD –INKAPSLING I TILLSLUTET FÄRGBAD.
 •  
 • Verkn. tid: 15 minuter – 48 timmar.
 • OBS! Vi rekommenderar vid minsta osäkerhet av ES produkt, att Ni testar ES-metoden med alla fem produkterna. Vi bjuder på varuprover av ES, ES TUNN, ES +, ES 1 och ES 2, 0707880320, info@takcare.se
 • MILJÖANPASSA YTA INFÖR OMMÅLNING
 • Lätt biologiskt nedbrytbar.
 • Ändrar icke pH-värde på yta.
 • Skadar icke rostskydd på metall.
 • ES TUNN, artnummer: 7635.
 • Lätt biologiskt nedbrytbar. https://takcare/shop/
 • ES TUNN lyfter färg på enhet/ enheter i behållare.
 •  
 • MILJÖ INTEGRERA, KAPSLA IN
 • Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar på högtryckspump är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög.
 • OBS! Utspädning med vatten gör produkten verkningslös.
 • UPPLYFTNING: Verkningstiden beror på bla. temp. och tjocklek på färg.
 • Använd gärna värme upp till +60*C.
 • Tvättiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 15 minuter till 48 timmar. Spola med försiktighet av detaljerna med varmt vatten.
 •  
 • Ev. skjuva enkelt av färg med anpassat verktyg, eller flatstråle vatten 150-300 bar, 60-90*C,
 •  
 • MILJÖ AVFALLSHANTERING AV DEN GAMLA FÄRGEN.
 • När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning med varmt vatten. Alla rester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.
 •          
 • Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.
 • Skydda känslig natur.
 • Teknisk data
 • Tunnflytande vätska. • Emballage: 1,5 eller 200, 1000 plastdunk/tank. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft. • Flampunkt >90°C. • Innehåller n-Butylpyrrolidon.
 • Förvaring
 • Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
 • Hållbarhet
 • Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
 • Märkning: Varning
 • Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.
 • Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument
 • Miljöavfallshantera den gamla färgen!
 • www.alsglobal.se/
 • www.arbetsmiljoforum.se/
 • Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!
 • Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen ? / cg