ES + (plus), MILJÖANPASSAT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

FÖRSTA LAGRET, BYGGNADSVÅRD, LACK

 • |MILJÖANPASSNING VID BYGGNADSVÅRD AV ORGANISK YTA INFÖR OMMÅLNING. FÖR DIN SÄKERHET. ANVÄNDNING INOMHUS OCH UTOMHUS. |
 • |2-STEGSINKAPSLING PÅ STÅENDE YTA. FLÖDIGT, YMNIGT PÅ ALLA YTOR MED
 • ES +(PLUS), ANTIKVARISKA YTOR, KORT VERKNINGSTID, DEN SNABBA- AKRYL-ALKYD-FÄRGSPILL. FÄRGBORTTAGARE artnr.7637. FÅR EJ SPÄDAS UT.
 • NÄR DU SÄKERT VET ATT ENDAST FÖRSTA LAGRET SKA BORT,  KAPSLA SNABBT IN OCH SKJUVA BORT.
 • |HÄLSO- MILJÖANPASSAD OCH ANVÄNDARVÄNLIG PRESTATIONSKEMIKALIE.
 • FÖR ANVÄNDNING PÅTEX. BETONG, TEGEL, GRANIT, MARMOR, KALKSTEN, SANDSTEN, SKIFFER| SAMT KAKEL, GLASERAT TEGEL SAMT VISSA PLASTER.
 • TVÅ STEGS INKAPSLING OCH INPLASTNING PÅ STÅENDE YTA

ES +  FLÖDIGT I TORRA FÖRHÅLLANDEN MED

 • HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTA ELLER
 • HANDVERKTYG. DU GÖR TVÄRTOM SOM
 • NÄR DU MÅLAR, DVS MÅLAR INTE IN I YTAN.
 • Det KRÄVS 10-60 MINUTER EMELLAN INPLASTNINGARNA,
 • FÖRSTA YTAN MÅSTE BLI KLIBBIG INNAN
 • ANDRA LAGRET FÄSTER OVANPÅ. VID 20*C = 10 MIN./ 10*C = 60 MINUTER. |
 • |NOTERA ATT KALKFÄRG ÄR OORGANISKT MTRL OCH LÄMPAR SIG ICKE FÖR ES-METODEN. |
 • |ES + ÄR LÄTT BIOLOGISKT NEDBRYTBAR. |
 • |ES + ÄNDRAR ICKE PH-VÄRDE PÅ YTA. |
 • |ES + SKADAR ICKE ROSTSKYDD PÅ METALL|
 • |ES + ÅTGÅNG: FRÅN 0,3 l/ M².OCH LAGER/ |
 • |ES + VERKNINGSTID: 20 MIN.- 4 TIMMAR, 24 TIM.VID TEMP.UNDER 10*C.
 •  FÖRUTSÄTTER TORR YTA.
 • VATTEN FÖRSTÖR PRODUKTENS VERKAN. |
 • OBS! Vi rekommenderar vid minsta osäkerhet av ES produkt, att Ni testar ES-metoden med alla fyra produkterna. Vi bjuder på varuprover av ES, ES TUNN, ES +, ES 1 och ES 2, 0707880320,
 • ES + lyfter organisk färg på
 • betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg.
 • – kakel, laserat tegel samt vissa plaster.
 • https://takcare/shop
 • Arbeta alltid från rengjord yta mot färg
 • Högtrycksspruta; airless sprutning från 200 bar för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 grader
 • Ht-slang rengöres omg. med vatten efter användning.
 • Handverktyg; stöppla med svamp, pensel (OBS! använd den som spackelspade), långhårig roller, trasa eller borste.
 • Alltid om praktiskt möjligt statisk (självhäftande) inplastning med 3M/TESA/STOKVIS utanpå för effektivaste upplösning. Helst 3M.
 • STATISKT LADDAD PLASTFOLIE, 3M el. TESA OVANPÅ INFÖR VERKNINGSTID.
 • alltid där det går, och är lämpligt, dvs icke på stort tak. Undantag kupol.
 • UPPLYFTNING SKJUVNING.
 • Verkningstiden beror på bla. temp. och tjocklek på färg.
 • Skjuva enkelt av färg med anpassat verktyg för yta, Specialslipat för utrymme mellan läkt? Sandvik, Olfa skrapa? Vattenskjuvn. flatstråle min 15 liter/min/ 270 bar.
 • Spola omg av känslig ny yta med varmt vatten i svamp eller slang med strilmunstycke.
 • När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning. Alla rester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.
 • MILJÖAVFALLSHANTERINGAV DEN GAMLA FÄRGEN TILL PAPPERSSÄCK.
 • Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump!
 •              
 • Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.
 • Skydda känslig natur.
 • Teknisk data
 • Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5, eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft. • Innehåller n-Butylpyrrolidon.
 • Förvaring och hållbarhet
 • Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
 • Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
 • Märkning: Varning   
 • Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.
 • Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument
 • Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
 • www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/
 • Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!
 • Låt tiden göra jobbet med medlet. / cg