ES-metoden, skonsam färglyftning på t.ex. trä, gips, plast, puts, sten, aluminium, etc.

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/videos