ES-metoden, skonsam färglyftning på t.ex. trä, gips, plast, puts, sten, aluminium, etc.

ES, EStunn, ES +, ES 1 och ES 2, de miljöanpassade färglyftningsmedlen.

ES-metoden KAPSLAR IN på betong, gips, glas, trä, metall o puts

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/videos