ES 3, MILJÖANPASSAD FÄRGLYFTARE FÖR PLÅTFASAD.

FÖR PLÅTFASAD

PRODUKT FRAMTAGEN FÖR VERTIKAL FÄRGLYFTNING PÅ PLÅTTAK. ORDER MIN 600 LITER.

 • |NOTERA ATT KALKFÄRG ÄR OORGANISKT MTRL OCH LÄMPAR SIG ICKE FÖR ES-METODEN. |
 • |Miljöanpassning av yta vid byggnadsvård. Inför ommålning för Din säkerhet. Användning av ES 3 utomhus.
 • |ETT STEGSINKAPSLING FÖR FÄRGLYFTNING
 • ES 3 FÄRGLYFTARE. | KAN GE HOMOGENT FÄRGSKINN. FÅR EJ SPÄDAS UT.
 • VIKTIGT !!Ofta syns inte när ES 3 verkar, pga kokar inte på ytan.
 • SPECIELLT ANPASSAD FÖR ATT SAMTIDIGT LYFTA MER ÄN EN TYP AV FÄRG.
 • |
 • VIKTIGT ! INKAPSLING AV ES_3 ,FLÖDIGT OCH JÄMNT  I TORRA FÖRHÅLLANDEN I ETT STEG MED AIRLESS HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTA, MIN 200 BAR .
 • |ES 3 ÄNDRAR ICKE PH-VÄRDE PÅ YTA. |
 • |ES 3 ÄR BIOLOGISKT NEDBRYTBAR.|
 • |ES 3 SKADAR ICKE ROSTSKYDD PÅ METALL|
 • |ES 3 ÅTGÅNG: FRÅN 0,3 l/ M². OCH SKINN |
 • |ES 3 VERKNINGSTID: 1 – 24 TIMMAR,
 •  BEROENDE AV FLÖDE OCH TEMPERATUR, FÖRUTSÄTTER TORR YTA.
 • VATTEN FÖRSTÖR PRODUKTENS VERKAN. |
 • OBS! Vi rekommenderar vid minsta osäkerhet av ES produkt, att Ni testar ES-metoden med alla fyra produkterna. Vi bjuder på varuprover av ES, ES +, ES 1, och ES 2. 0707880320,
 • Högtrycksspruta för applicering en gång; airless sprutning från 200 bar för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 grader
 • Ht-slang rengöres OMGÅENDE med vatten efter användning.
 • Handverktyg; stöppla jämnt och flödigt.
 • STATISKT LADDAD PLASTFOLIE, 3M el. TESA TÄTT OVANPÅ UNDER VERKNINGSTID.
 • Efter verkningstid: Kontrollera efter 1, 2, 3 timmar om färgen släppt med skarpt föremål. Om behov och lämplig temperatur, ytterligare flöde utanpå och 24  timmars verkningstid.
 • UPPLYFTNING SKJUVNING, MEKANISKT MED ANPASSAD SKRAPA ELLER FLATSTRÅLE HETVATTEN HÖGTRYCKSTVÄTT.
 • Skjuva mekaniskt enkelt av färg med anpassat verktyg för yta, Olfa skrapa?
 • Alternativ; Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 70-90*C lugnt och metodiskt!
 • Verkningstiden beror på bla. temp. och tjocklek på färg.
 • När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning. Alla skinnrester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.
 • MILJÖAVFALLSHANTERINGAV DEN GAMLA FÄRGEN I STORA SKINNBITAR TILL PAPPERSSÄCK FÖR HÄMTNING TILL MILJÖAVFALL.
 • Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!
 •             
 • Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.
 • Skydda känslig natur.
 • Teknisk data:
 • Tjockflytande vit vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,04 kg/liter. • Svag doft. • Innehåller Bensylalkohol.
 • Förvaring och hållbarhet:
 • Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
 • Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
 • Märkning: Varning   
 • Skadligt vid inandning och förtäring. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.
 • Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument
 • Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
 • www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/
 • Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!