Metall, Puts

https://youtu.be/a6rs0heE8Tw

UNDERHÅLL   AV   YTOR

Man brukar ju säga att 80 % av tiden får läggas på rätt förbehandling och grundmålning. Rätt förbehandling av ytan före applicering av nytt ytskydd, är så viktigt att det utgör minst 70% av slutresultatet.

Takcare (egentligen Takcare. cg) som jag startade  år 2002 är ett teknik- och agenturföretag med hållbar miljö- och metodutveckling . Vi har fyra egna kemiska medel, ES, ES +, ES 1 oxh ES 2.  Trion Tensid AB (1979), i Uppsala tillverkar ES, TCS, BPS och AGS produkterna.

Affärside’n är att vi med TTAB säljer medel, metoder och utrustningar som ger Er anpassade ytor. Det innebär att hos oss är problemlösning, metodutveckling och utbildning av Er som kund lika viktig som produktutveckling. Allt vi gör, utvecklas med egen personal och eget kunnande.

Det ger oss en unik flexibilitet med möjlighet att anpassa lösningarna till er, såväl stora som små kunder. Årligen, sedan 1983, utbildar vi Er internationellt och i Sverige.

Vi har ett brett internationellt kontaktnät, och ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Saknar vi kunskap i en fråga vet vi alltid var vi ska vända oss för att få information.  Vi deltager också i större forskningsprojekt finansierade av EU. Vi förmedlar dessutom säkerhetsutrustningar till er.


Din personliga miljö är viktigast ! 


Använd   och  !


1. Kapsla in färgen och lös upp.   


2. Skjuva loss och avfallshantera.


Miljöanpassad ytbehandling av Metall.Resultatet är Rengöringsgrad 1 med ES 1 på hela plåttaket i alla

väderstreck !


– med de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemiska ES produkterna

Metoderna; 

   och     


Utomhus med  

 och skjuva med flatstråle hetvatten  


– bästa yta, helt oskadad

– billack  med ES

– plastisol och liknande på  plåttak med ES 1

Inför ommålning: Förbehandling / färgborttagning till Rengöringsgrad1 på plåttak.
Nu: HELT RENT OCH OSKADAT med ES produkt och skjuvning med lätt skrapning eller hetvattentvätt ! Miljöanpassade icke frätande, biologiskt nedbrytbara och användarvänliga kemikalier och därefter lätt mekanisk skrapning eller vattenskjuvning med flatstråle och hetvatten samt omhändertagande. Vattentryck på 270-350 bar som definitivt inte vid normal användning kan göra plåten tunnare ! Minimerad spridning av tungmetaller. Omhändertagande av intakt gammal färg i stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
DU KAN MED HJÄLP AV FÄRGLÖSARE/ FÄRGLYFTARE LÄMNA BETYDLIGT LÄNGRE GARANTI PÅ DET NYA YTSKYDDET MED RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ HELA TAKET INFÖR OMMÅLNING !
Då: Redan år 1994 vattenblästrade man och förstörde/ försvagade takplåten genom plastisk deformation i metallen. Plåten blev försvagad/ förtunnad av roterande, penetrerande hårda vattenstrålar med högt vattentryck 700-2500 bar. Dessutom spred man färgrester och tungmetaller. Med vattenblästring lyckades man aldrig ta bort all färg från taket, långt ifrån, som Du ser här nere. I norrläget gick det inte alls.
Tidigare försök att uppnå RENGÖRINGSGRAD 1 inför ommålning av plåttak. I början skrapade man mekaniskt, övergick att prova sandblästring som förstörde rostskyddet, sedan testade man kemikalier, som ¨bums¨, ja Ni vet hur farligt det var för hälsan. Sedan mitten av 90-talet provade man med enbart vatten i roterande strålar mao. vattenblästring från 700 bar till 2500 bar, slog sönder rostskyddet, penetrerande runda hårda vattenstrålar orsakade plastisk deformation i plåten och uttänjd försvagad metall.
Förstörd takplåt! Spridning av tungmetaller !! —————————————————————————-
Den dåliga beläggningen skall alltså bort överallt, vi kräver en perfekt fästyta av ren metall över
Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling


BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.
2(2)
2002-05-24/ cg
2017-09-29 18:08
hela taket för det nya ytskyddet. Vi har tre miljöanpassade färgborttagningsmedel anpassade för olika förhållanden på plåttaket.
RENGÖRINGSGRAD 1, över HELA taket, ger förutsättning för mycket lång livstid på det nya ytskyddet. Färgborttagningsmedlen levereras till Er utan mellanhänder, direkt från fabrik i Uppsala.
Applicera fäst + arbetslager med 10-60 minuter emellan på stående yta eller ymnigt direkt om det är möjligt.
ES 1 är färglyftaren för Plastisolbeläggning och liknande färg utomhus som flagnar på metall. ES 1 lyfter färgen intakt både toppfärg och primer till Rengöringsgrad 1. ES1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack.
ES + löser färg, är snabbare, fungerar på kallare metallyta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt. ES+ använder du också till Pvf2 och plastfärg. ES + löser t.ex. t.ex.
Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten eller Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC.
ES för platsmålat plåttak och gamla färglagningar/ förbättringar, behöver längre tid än ES + men jobbar effektivast på olika typer av färg till Rengöringsgrad1. Alternativt ES till toppfärgen och ES+ till grundfärgen. ES löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. Epoxi.
Omhändertagande av färg och färgborttagningsmedel i papperssopsäckar. Om det går rent praktiskt så tar du hand om soporna redan uppe på taket. Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. HELT OSKADAT ZINKSKIKT/ ROSTSKYDD, PÅ VÄG TILL HELT OSKADAT PREMIUMTAK ! https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/
Absorbera vätskespill med Floatix.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
Christer Grenbäck

Det positiva ytresultatet Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket, dvs. i alla väderstreck !!


Och helt oskadad takplåt, inget skadat rostskydd !


SundaHus logo landscape RGB460


MiljönMiljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.

– Skonsam färgborttagning med ES- och ESS-metoden

– Kapsla in, lös upp, skjuva och avfallshantera.

– Bästa personliga miljö vid ytunderhåll!

– Bästa hållbara utveckling!

– Bästa miljö!


Takcare.se  har  komplett  kemiskt utbud av produkter och metoder för effektiv, skonsam och anpassad

rengöring och färgborttagning inför applicering av nytt ytskydd 

 


  • ESS-metoden; möjlighet till ren, oskadad takplåt och fasadputs. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan, minimering av skräp i naturen, ingen skadad metall och spridning av tungmetaller till dagvatten !
  • ES-metoden inomhus och utomhus (ned till -5*C) ersätter på trä den gamla torrskrapningen och upphettningen av färger, då ofta med farligt damm och farliga gaser som resultat ! Nu, inget bekymmer med ändring av ytans pH värde ! Inget behov av andningsmasker längre ! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och det betyder mycket för din hälsa!

 

Vårt budskap till er inför ommålning; att

– du ytterst varsamt/ skonsamt tar fram originalytan på 1700 talets fastighet, eller lämna något lager av historiskt intresse !

– du avlägsnar all färg till putsrent, trärent eller Rengöringsgrad 1 på metall, helt utan att påverka underliggande material. Helt rent och oskadat inför ommålning!

Du arbetar med biologiskt nedbrytbara produkter, användarvänliga, godkända kemiska medel för t.ex. kulturminnesvård, som underhåll av fastigheter, inne och ute.

Miljöanpassade medel för Din personliga miljö, samt bästa ytskydd. Och betydligt längre livstid på det nya ytskyddet än med tidigare förbehandlingsmetoder !

Att arbeta med en kemisk lösning är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden. Se ESS- och ES-metoden med färgborttagarna ES, ES +, ES 1 samt ES 2.

Se även fabriks produktlista,  www.takcare.se. och webshop http://shop.takcare.se.

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

Hållbar miljöutveckling med Takcare