Skonsam färglyftning på tak och fasad i metall.

Styrd färglyftning med omhändertagande av gammal färg.

Använd    !


Miljö- och hälsoanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.

  • – Skonsam styrd färglyftning med ES-metoden
  • – Kapsla in, lyft upp, och miljö avfallshantera.
  • – Bästa personliga miljö vid yt underhåll!
  • – Bästa hållbara utveckling!
  • – Bästa miljö!

Takcare.se  har  komplett  kemiskt utbud av produkter och metoder för effektiv, skonsam och anpassad

rengöring och färgborttagning inför applicering av nytt ytskydd 1. Kapsla in färgen och lyft upp.   


2. Skjuva loss och miljö avfallshantera.


Styrd, skonsam ytbehandling på metall.Resultatet är Rengöringsgrad 1 med ES 1 på HELA plåttaket i alla

väderstreck !


– med de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemiska ES produkterna

Metoderna; 

inomhus och utomhus


  och

utomhus  

att skjuva med flatstråle hetvatten

  


Områden; tex.

Billack och plåttaksfärg

– billack  med ES– bästa yta, helt oskadad

– plastisol och liknande på  plåttak med ES 1 som lyfter färgen intakt i “skinn”.

Inför ommålning: Förbehandling / färgborttagning till Rengöringsgrad1 på plåttak.
Nu: HELT RENT OCH OSKADAT med ES produkt och skjuvning med lätt skrapning eller hetvattentvätt ! Miljöanpassade icke frätande, biologiskt nedbrytbara och användarvänliga kemikalier och därefter lätt mekanisk skrapning eller vattenskjuvning med flatstråle och hetvatten samt omhändertagande. Vattentryck på 270-350 bar som definitivt inte vid normal användning kan göra plåten tunnare ! Minimerad spridning av tungmetaller. Omhändertagande av intakt gammal färg i stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
DU KAN MED HJÄLP AV FÄRGLÖSARE/ FÄRGLYFTARE LÄMNA BETYDLIGT LÄNGRE GARANTI PÅ DET NYA YTSKYDDET MED RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ HELA TAKET INFÖR OMMÅLNING !
Då: Redan år 1994 vattenblästrade man och förstörde/ försvagade takplåten genom plastisk deformation i metallen. Plåten blev försvagad/ förtunnad med vattenblästring,  dvs av roterande, penetrerande hårda vattenstrålar med högt vattentryck 700-2500 bar. Dessutom spred man färgrester och farligt skräp.

Med vattenblästring lyckades man aldrig ta bort all färg från taket, långt ifrån, som Du ser här nere. I norrläget gick det inte alls.
Tidigare försök att uppnå RENGÖRINGSGRAD 1 inför ommålning av plåttak. I början skrapade man mekaniskt, övergick att prova sandblästring som förstörde rostskyddet, sedan testade man kemikalier, som ¨bums¨, ja Ni vet hur farligt det var för hälsan.

——————————————————————————————————————–

Klorerade lösningsmedel förbjuds 1996-01-01. Många kemiföretag försvinner.

——————————————————————————————————————–

Vi testar med enbart vatten i roterande strålar mao. vattenblästring från 700 bar till 2500 bar.

Vi visste inte bättre, men vi slog sönder rostskyddet, penetrerande runda hårda vattenstrålar orsakade plastisk deformation i plåten och uttänjd försvagad metall.

1998, Svensk kärnkraftsindustri, Studsvik,  avslöjar dessa förhållanden vi test på metallplatta som vi gör tester på. Tanken var att dekontaminera på kärnkraftsverken.


Alltså;

Förstörd takplåt!

Spridning av farligt skräp!!

—————————————————————————-
Den dåliga beläggningen skall alltså bort överallt, vi kräver en perfekt fästyta av ren metall över
Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling


BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.
Icke etsande på glas, skadar inte rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.
2(2)
2002-05-24/ cg
2017-09-29 18:08
hela taket för det nya ytskyddet. Vi har fyra miljöanpassade färgborttagningsmedel anpassade för olika förhållanden på metall.
RENGÖRINGSGRAD 1, över HELA taket, ger förutsättning för mycket lång livstid på det nya ytskyddet. Färgborttagningsmedlen levereras till Er utan mellanhänder, direkt från fabrik i Uppsala.
Applicera fästlager och  arbetslager med 10-60 minuter emellan på stående yta eller ymnigt direkt om det är möjligt. ES 2 fäster i ett steg.

——————————————————————————————————————–
ES 1 är färglyftaren som lyfter intakt, för Plastisolbeläggning och liknande färg utomhus som flagnar på metall. ES 1 lyfter färgen intakt både toppfärg och primer till Rengöringsgrad 1. ES1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack.
ES + löser färg, är snabbare, fungerar på kallare metallyta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt. ES+ använder du också till Pvf2 och plastfärg. ES + löser t.ex. t.ex.
Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten eller Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC.
ES för platsmålat plåttak och gamla färglagningar/ förbättringar, behöver längre tid än ES + men jobbar effektivast på olika typer av färg till Rengöringsgrad1. Alternativt ES till toppfärgen och ES+ till grundfärgen. ES löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. Epoxi. inkl billack.

ES 2, extra förtjockad färgborttagare för stående ytor.

——————————————————————————————————————–
Omhändertagande av färg och färgborttagningsmedel i säckar. Om det går rent praktiskt så tar du hand om soporna redan uppe på taket. Stängda soppåsar och hämtning till avfallsanläggning. HELT OSKADAT ZINKSKIKT/ ROSTSKYDD, PÅ VÄG TILL HELT OSKADAT PREMIUMTAK ! https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/
Absorbera vätskespill med Floatix.
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!
Christer Grenbäck

Det positiva ytresultatet Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket, dvs. i alla väderstreck !!


Och helt oskadad takplåt, inget skadat rostskydd !


SundaHus logo landscape RGB460


Miljön 


  • ES-metoden; möjlighet till ren, oskadad takplåt och fasadputs. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan, minimering av skräp i naturen, ingen skadad metall och spridning av tungmetaller till dagvatten !
  • ES-metoden inomhus och utomhus (ned till -5*C) ersätter på trä den gamla torrskrapningen och upphettningen av färger, då ofta med farligt damm och farliga gaser som resultat ! Nu, inget bekymmer med ändring av ytans pH värde ! Inget behov av andningsmasker längre ! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och det betyder mycket för din hälsa!

https://shop.takcare.se.

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

Hållbar miljöutveckling med Takcare.se