ES 2, MILJÖANPASSAT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

FÖR PUTSFASAD

 • |HÄLSO- OCH MILJÖANPASSNING AV YTA VID BYGGNADSVÅRD. INFÖR OMMÅLNING. FÖR DIN SÄKERHET. ANVÄNDNING INOM- OCH UTOMHUS. |
 • ES 2 FÄRGBORTTAGARE, 7640. FÅR EJ SPÄDAS UT.
 • ETT STEGS INKAPSLING PÅ TEX.PUTSFASAD,
 • AVLÄGSNAR FLERA LAGER GAMMAL FÄRG I SAMMA OMGÅNG.
 • LÖSER PLAST- OCH OLJEFÄRG.|
 •        
 • FRÅN TEX. BETONG, GLAS, KAKEL, METALL, PUTS, TEGEL och TRÄ.
 • ES 2 ÄR FÖRTJOCKAD FÖR ATT HÄNGA KVAR LÄNGE PÅ YTAN, HAR LÅNG ÖPENTID, DVS PRODUKTEN KAN LIGGA OCH VERKA UNDER EN LÄNGRE TID UTAN ATT TORKA IN.  
 • |MILJÖ- OCH ANVÄNDARANPASSAD PRESTATIONSKEMIKALIE. TILLSE GOD VENTILATION I TRÅNGA UTRYMMEN.
 • FÖRTJOCKAD, FÄSTER PÅ VERTIKAL YTA, HÄNGER KVAR LÄNGE UTAN ATT TORKA IN.        
 • INKAPSLING;
 • APPLICERA ES 2 YMNIGT I TORRA FÖRHÅLLANDEN MED HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTA 200 BAR, ELLER HANDVERKTYG I ETT STEG PÅ STÅENDE YTA..
 • PER OMGÅNG. EV. PÅLÄGGNING IGEN MED INPLASTNING INFÖR VERKNINGSTID I TORRA FÖRHÅLLANDEN.
 • |NOTERA ATT KALKFÄRG ÄR OORGANISKT MTRL OCH LÄMPAR SIG ICKE FÖR ES-METODEN. |
 • |ES 2 ÄR EN BIOLOGISKT NEDBRYTBAR PRODUKT. |
 • |ES 2 ÄNDRAR ICKE PH-VÄRDE PÅ YTA. |
 • |ES 2 SKADAR ICKE ROSTSKYDD PÅ METALL|
 • |ES 2 ÅTGÅNG: FRÅN 0,5 l/ M².OCH LAGER/ |
 • |ES 2 KALKYL FÖR FASTIGHET: 1,0 – 2,0 l M²/ = 2-4 OMGÅNGAR till YTRENT. |
 • |ES 2 VERKNINGSTID: 1 TIM.- 96 TIMMAR, NORM. 24 TIM. FÖRUTSÄTTER TORR YTA.
 • VATTEN FÖRSTÖR VERKAN. |
 • OBS! Vi rekommenderar vid minsta osäkerhet av ES produkt, att Ni testar ES-metoden med alla fyra produkterna. Vi bjuder på varuprover av ES, ES TUNN, ES +, ES 1 och ES 2, 0707880320,
 • Arbeta alltid från rengjord yta mot färgAlltid om praktiskt möjligt statisk: (självhäftande) inplastning med 3M/TESA/STOKVIS utanpå för effektivaste upplösning. Helst 3M.inför verkningstid
 • alltid där det går, och är lämpligt, dvs icke på stort tak. Undantag kupol där vi rekommenderar plastfolien. Tillse att den inte lossnar.
 • Putsfasad: Tips vid +10*C på yta, lägg på torsdag och ytterligare ovanpå fredag, plastfolie fredag, lägg på ytterligare måndag, skrapa enkelt tisdag. Alternativ är hetvattentvätt, flatstråle, 100-300 bar/ 60-62*C, men kunskap med försiktighet. Övr. se ”dokument” hemsidan
 • Plåttak/plåtfasad: se dokument hemsidan.
 • UPPLYFTNING- SKJUVNING.
 • Verkningstiden beror på bla. temp. och tjocklek på färg.
 • Skjuva enkelt av färg med anpassat verktyg för yta, Sandvikskrapa för trä. Vi rekommenderar Olfa skrapa, XSR-600 mm för puts. Specialslipat för utrymme mellan träläkt?
 • När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning med varmt vatten.. Alla rester ska omgående bort, torkar in annars, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.
 • AVFALLSHANTERING AV DEN GAMLA FÄRGEN I PAPPERSSÄCK.
 • Om ES 2 används till putsfasad eller tak bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare/ papperssäck för vidare miljöavfallshantering.
 • Alltså plåttak utan högtryckspump!
 •                            
 • Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.
 • Skydda känslig natur.
 • Teknisk data
 • Tjockflytande vätska. • Emballage: 1,10, eller 20 liters behållare. • Densitet: 0,97 kg/liter. Flampunkt ca 100*C  • Innehåller gamma-butyrolakton, petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxieetanol, trietanolamin
 • Förvaring, hållbarhet.
 • Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
 • Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
 • Märkning: Varning   
 • Skadligt vid inandning och förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.
 • Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument
 • Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
 • www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/
 • Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!
 • Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg