ES 1, MILJÖANPASSAD FÄRGLYFTARE FÖR PLÅTTAK O FASAD.

FÖR PLÅTTAK

 • |NOTERA ATT KALKFÄRG ÄR OORGANISKT MTRL OCH LÄMPAR SIG ICKE FÖR ES-METODEN. |
 • |Miljöanpassning av yta vid byggnadsvård. Inför ommålning för Din säkerhet. Användning av ES 1 utomhus.
 • Färglyftare för plåttak o plåtfasad.
 • |TVÅ STEGSINKAPSLING FÖR FÄRGLYFTNING
 • ES 1FÄRGLYFTARE 7638. | KAN GE FÄRGSKINN PÅ METALLTAK OCH METALLFASAD. FÅR EJ SPÄDAS UT.
 • VIKTIGT !!Ofta syns inte verkan, ES 1 kokar inte, ES 1 arbetar mellan zink och primer. INNAN APPLICERING PÅ METALLYTA MED DUBBELFALS.
 • FÖR SNABBASTE FÄRGBORTTAGNING;1) INGEN TYP AV BLÄSTRING FÅR FÖREKOMMA PÅ YTAN INNAN ES-METODEN.2) GÖR AVFASNING OVAN HELA FALSEN MED TREKANTSKRAPA. 3) SKÄR MED BRYTKNIV, INUNDER,  LÄNGS MED ALLA DUBBELFALSAR. Se separat 11 sidig användarinformation på hemsidan.
 • |Användaranpassad inkapsling av plast- och dispersionsfärg. SPECIELLT ANPASSAD FÖR ATT SAMTIDIGT LYFTA AKRYLATFÄRGER OCH DESS PRIMER (PLASTISOL)
 • KAN GE RENGÖRINGSGRAD 1, PÅ HELA TAKET ELLER FASADEN UTOMHUS. |
 • VIKTIGT ! INKAPSLING AV ES 1, FLÖDIGT OCH JÄMNT  I TORRA FÖRHÅLLANDEN I TVÅ STEG MED AIRLESS HÖGTRYCKSFÄRGSPRUTA, MIN 200 BAR .
 • |ES 1 ÄNDRAR ICKE PH-VÄRDE PÅ YTA. |
 • |ES 1 ÄR BIOLOGISKT NEDBRYTBAR.|
 • |ES 1 SKADAR ICKE ROSTSKYDD PÅ METALL|
 • |ES 1 ÅTGÅNG: FRÅN 0,3 l/ M². OCH SKINN |
 • |ES 1 VERKNINGSTID: 1 TIM.- 15 TIMMAR,
 •  FÖRUTSÄTTER TORR YTA.
 • VATTEN FÖRSTÖR PRODUKTENS VERKAN. |
 • OBS! Vi rekommenderar vid minsta osäkerhet av ES produkt, att Ni testar ES-metoden med alla fyra produkterna. Vi bjuder på varuprover av ES, ES TUNN, ES +, ES 1 och ES 2, 0707880320,
 • Åtgärda falsarna som vi beskriver ovan. Detta för att ES 1 ska ligga kvar ovanpå falsen, och för att undvika små trekanter som sitter kvar av den gamla färgen. Tar massor med tid att avlägsna annars. Arbeta alltid från rengjord yta mot färg.
 • Högtrycksspruta för applicering en gång; airless sprutning från 200 bar för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 grader
 • Ht-slang rengöres OMGÅENDE med vatten efter användning.
 • Undvik handverktyg; men om Du måste, stöppla jämnt och flödigt.
 • STATISKT LADDAD PLASTFOLIE, 3M el. TESA OVANPÅ INFÖR VERKNINGSTID.
 • alltid där det går, och är lämpligt, dvs icke på stort tak. Undantag takkupol, där lämpligt.
 • Efter verkningstid: Kontrollera efter 1, 2, 3 timmar om färgen släppt med skarpt föremål. Om behov 15 timmar.
 • UPPLYFTNING SKJUVNING, MEKANISKT MED ANPASSAD SKRAPA ELLER  FLATSTRÅLE HETVATTEN HÖGTRYCKSTVÄTT.
 • Skjuva mekaniskt enkelt av färg med anpassat verktyg för yta, Olfa skrapa?
 • Alternativ; Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 70-90*C på/utefter takfalsen lugnt och metodiskt!
 • Verkningstiden beror på bla. temp. och tjocklek på färg.
 • När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning. Alla skinnrester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.
 • MILJÖAVFALLSHANTERINGAV DEN GAMLA FÄRGEN I STORA SKINNBITAR TILL PAPPERSSÄCK.
 • Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!
 •             
 • Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.
 • Skydda känslig natur.
 • Teknisk data:
 • Tunnflytande vit vätska. • Emballage: 1,5eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag doft. • Innehåller Bensylalkohol.
 • Förvaring och hållbarhet:
 • Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
 • Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
 • Märkning: Varning   
 • Skadligt vid inandning och förtäring. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.
 • Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument
 • Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
 • www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/
 • Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!