ESS-metoden, skonsam färglyftning på tex. metall och betong.