ES-metoden, skonsam färglyftning på t.ex. trä, gips, plast, puts, sten, aluminium, etc.