Ytskydd

Långtidsskydda takpanna och fasad upp till 10 år med 

mot alger, lav, mögel och andra påväxter !

Efter nybyggnation  eller sanering av yta;

AGS-

             Ev. Restskugga

Klotterbortt.- AGS-60_sv_restskuggor_P1

Klotterbortt.- AGS-65_sv_restskuggor_P1 = som  AGS 60 men lätt förtjockad


3 av 3;

AGS-KlotterOfferskydd

Miljöanpassade medel för långtidsskyddning av ytor.

Bearbetning av resp. yta med medel enl. nedan

 
 
 
       
Y T S K Y D D S S M E D E L mot fukt, luftföroreningar och klotter
1 av 1
Yta Produkt Användning Arbetsmetod
       
       
Sugande yta
 

 

AGS 3500

Fångar upp sprayklotter och har god Diffusionsöppna produkter som “andas” ;
AGS 3502 motståndskraft mot tuschklotter Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning.
AGS 3506 Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-
AGS 3512 spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första
AGS 3514 lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med
AGS 3515 pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
Kall yta AGS 3502 ICE ” Ytans temperatur vid påläggning bör AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA
vara över -3*C. Livslängd mot klotter anläggning 09, och anläggning 10. AGS 3502 och BPS 7724,
upp  till minst 7 år. Skyddar även den BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA
behandlade ytan mot luftföroreningar, anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. ”offerskydd”, vilket
väderpåverkan och fukt. innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas
på nytt. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan
ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot
luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.
AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt
vid frekvent klottrande i gångtunnlar.
Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.
Tät, hård yta AGS 3550 Permanent klotterskydd för hård tät Tät produkt för tät yta;
blank yta. AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanent
klotterskydd. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från
att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k.
anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna.
AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex.
lackerad plåt ( bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor)
aluminium, galvad plåt och plast.