Färglyftning, skonsamt, plåttak, undvik vattenblästring

Penetrerande roterande högtrycksvatten. Resultatet är plastisk deformation och uttänjd takplåt!

1994 kom International Hydroblasting Standard, 1/HS/05/94, en marin handbok för färgborttagning på tjockt stål på  fartygssidor.

Vattenblästring är roterande runda vattenstrålar från minst 680 bars ( 10.000 p.s.i.) vattentryck.

= undvik högt tryck från vattenblästring (680-1700 bar = 70-170 Mpa= 10.000-25.000 p.s.i.) på fastighetens tunna (0,4-1,5) takplåt!

Jag vet!

Jag var med och gjorde beställd demonstration med vattenblästring för Svensk Kärnkraftsindustri  år 1998. SK hade planer på att använda vattenblästring vid dekontaminering.

Då klargjordes den hemska sanningen. Resultatet är plastisk deformation i metall och förtunnad plåt!

Det blev ingen sådan dekontaminering.

Vattenblästring är framtagen för tjocka fartygsskrov!

Dessutom kan du inte lösgöra färg, annat än partiellt i djupa spår, i ringar,  från plåttak, och i sydläge, och där pågår redan mjukgörarvandring.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Miljö och egendom – här förstörs takplåt, plastisk deformation och uttänjd takplåt. Detta uppstår av roterande runda vattenstrålar dvs. vattenblästring!

Resterna sprids i naturen och dricksvattnet!

—————————————————————————–

Vattenblästring ersätts sedan år 2002 av miljö- och hälsoanpassade ytbehandlingsmetoder, ES- och ESS-metoderna. Båda metoderna till alla typer av färger, inkl 2-3- komponentsfärger och linoljefärger.
https://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/ Tänk på ditt dricksvatten !

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck  0707880320   info@takcare.se.

= glöm vattenblästring på takplåt!

webshop_icon2