Skonsamma miljö- och hälsoanpassade prestationskemikalier

webshop_icon2

Takcare.se har funnits sedan 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljö- och hälsoanpassade produkter med fabrikspriser.

Varsam, effektiv färgborttagning på putsfasad, 1 lager plastfärg, eller 15 lager linoljefärger från år 1860.

Skonsam färglyftning av all takfärg på hela plåttaket.

Avlägsna all plastfärg på alla putsfasader

Avlägsna lager efter lager av den gamla hårda linoljefärgen.

Medel för färgborttagning och rengöring av alla ytor, inne och ute.

Korrosionsskydd för utsatta ytor som tak, broar, cisterner och industrier.

 Användarvänliga medel och säkerhetsutrustningar för din personliga miljö.

Offerskydd och permanent ytskydd.