AGS-metoden = från klotter till permanent ytskydd

 Sanera och skydda ytan mot nya problem.

1 av 3; AGS-Saneringsmedel

Lathund klottersaneringsmedel;

Yta Klotter Produkt                                                                                          Skjuva sedan av med hetvattenhögtryck flatstråle

ht = bar/temp*C/flöde liter/minut

Aluminium, eloxerat, obehan Spray ES +, 221Gel
Tusch/Anilin 221Tunn, 5SR, 5SRHAWK ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90*C, 20 liter/minut
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.
Asfalt Spray ES + 100-200/70-90/20
Tusch/Anilin ES +
Tectyl AGS25, AGS27Gel  100-200/70-90/20, arbeta snabbt.
Betong Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20
Tusch/Anilin 5SR Gel, 5SRHAWK Gel
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Glas Spray 221 Gel 100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
Tusch/Anilin 221Tunn vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret,
Tectyl AGS27Tunn neutralisera med Glastvätt.
Granit, obehandlad Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 150-200/70-90/20
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Granit, polerad Spray ES +, AGS 33+Gel, 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
Tusch/Anilin 5SR , 5SRGel, 5SRHAWKGel vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret,
Tectyl AGS27 Gel, AGS27Tunn neutralisera med vatten.
Gummi Spray 221Tunn, 560 Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller
Tusch/Anilin 221Tunn, 560 mekanisk bearbetning, skölj med vatten.
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn
Hård plast Spray 221 Gel 100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tusch/Anilin 5SR, 5SRGel, 5SRHAWK Gel beasbetning, neutralisera med vatten.
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn
 
Kalksten Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100/70-90/20. Aktsam hantering av ht pistol för att ej skada
 Kalksten Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel yta.
Tectyl AGS 25, AGS27Gel
Marmor, obehandlad Spray ES +, AGS33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Marmor, polerad Spray ES +, AGS33+Gel, 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,
Tusch/Anilin 5SR, 5SRGel, 5SRHAWKGel vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn neutralisera med vatten.
Målade fasadytor Spray ES +, 221 Gel 100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort
Tusch/Anilin 5SR, 5SRGel verkningstid.
Tectyl AGs27Gel, AGS27Tunn
Målade hårda ytor av Spray 221 Gel, 221Tunn 100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med
industrikvalitet Tusch/Anilin 221 Gel, 221Tunn, 5SR, 5SRHAWKGel pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tectyl AGS27Gel, AGS27Tunn bearbetning och neutralisera ytan med vatten.
Plexiglas Spray 560 50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre
Tusch/Anilin 560 verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tectyl  560 bearbetning och neutralisera med vatten.
Puts Spray ES +, AGS33+Gel, PowerBlue 50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWKGel, PowerBlue
Tectyl AGS25, AGS27 Gel
Sandsten Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWK Gel, PowerBlue
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Tegel rött,gult, mexi Spray ES +, AGS 33+Gel, Power Blue 100-150/70-90/20
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWK Gel, PowerBlue
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Terazzo, Travertin Spray ES +, AGS 33+Gel, PowerBlue 100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålamod.
Tusch/Anilin 5SRGel, 5SRHAWK Gel, PowerBlue Upprepningar kan erfordras.
Tectyl AGS25, AGS27Gel
Trä, obehandlat, målat Spray 221 Gel, 221Tunn 50-100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk
Tusch/Anilin 221 Gel, 221Tunn bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25
Tectyl AGS25, AGS27Gel, AGS27Tunn som primer vid obehandlat trä.
Tyg Spray 5SRHAWK Använd klotterborttagare på trasa och badda in, låt verka,
Tusch/Anilin 5SRHAWK torka bort. Neutralisera med Speedy.
Tectyl AGS27Tunn
Vägskyltar Spray 221 Gel, 221Tunn, 560 Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa
Tusch/Anilin 221Tunn, 5SR, 560 eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.
Tectyl 560

2 av 3;

Klotterbortt.- AGS-60_sv_restskuggor_P1

Klotterbortt.- AGS-65_sv_restskuggor_P1 = som  AGS 60 men lätt förtjockad


3 av 3;

AGSKlotterOfferskydd

på yta som andas…

Miljöanpassade medel för långtidsskyddning av ytor.

Bearbetning av resp. yta med medel enl. nedan

Y T S K Y D D S S M E D E L mot fukt, luftföroreningar och klotter
1 av 1
Yta Produkt Användning Arbetsmetod
       
       
Sugande yta Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är klotter1-1.jpg Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är klotter2-1.jpg
Fångar upp sprayklotter och har god Diffusionsöppna produkter som “andas” ;
AGS 3502 motståndskraft mot tuschklotter Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning.
AGS 3506 Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-
spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första
lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med
AGS 3515 pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
Kall yta AGS 3502 ICE ” Ytans temperatur vid påläggning bör AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA
vara över -3*C. Livslängd mot klotter anläggning 09, och anläggning 10. AGS 3502 och BPS 7724,
upp  till minst 7 år. Skyddar även den BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA
behandlade ytan mot luftföroreningar, anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. ”offerskydd”, vilket
väderpåverkan och fukt. innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas
på nytt. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan
ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot
luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.
AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt
vid frekvent klottrande i gångtunnlar.
Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.

 Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 3550-1l_1dl-142x300.png

AGS 3550

…eller permanent ytskydd på tät, hård yta.

Permanent klotterskydd för hård tätDenna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 3550-pÃ¥-metalldörr.jpg

Tät produkt för tät yta;
blank yta. AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanent
klotterskydd. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från
 Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 3550-1l_1dl-142x300.png att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k.
anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna.
AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex.
lackerad plåt ( bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor)
aluminium, galvad plåt och plast.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

webshop_icon2