ESS-metoden

 Färgborttagning ute på organiskt ytskydd. Ofta metall eller puts inunder beläggningen.

Vad gäller plåttak och puts får vi hänvisa till respektive område.

 

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning med ESS-metoden och ES produkterna.

  1. Applicera flödigt och jämnt ES, ES +, ES 1 eller ES 2 med färgspruta eller långhårig roller. Om pensel, använd den som spackelspade.

Om stående yta, nedifrån och upp i två steg, ES 2 hänger direkt.

– i 2 steg med ES, ES +(båda inne och ute) och ES 1(ute)  eller 

– i 1 steg med ES 2 (ute och inne, sörj dock för god ventilation)

 

Tjockleken innan verkningstid ska vara minst 1,5 ggr det som ska bort. ES produkten skall inte strykas ut som vid målning, vi brukar säga att mängden, även lodrätt innan inplastning ska vara som när du häller ut produkten.   

  1. Verkningstid enligt produktblad, normalt 15 minuter-48 timmar. OBS! Viktigt att du har kontroll vad som löses upp, så det inte inte blir mer än tänkt ! Lyft plastfolien och kontrollera status med vasst föremål. Ev. applicera ytterligare ovanpå. (ingen plastfolie på tak)

 

  1. 3. Anpassad skjuvning med vatten flatstråle 45 – 90*C och 60-350 bar (anpassa tryck efter avstånd och underlag, vid färgborttagning på metall krävs normalt 220 -300 bar (min 170 bar, max 500 bar), flöde vatten 18 – 20 l/ min. Kombinationen 350 bar och 18 liter/ minut och hetvatten min 70*C i FLATSTRÅLE med nytt munstycke är utmärkt.  

  Förutsätter fräscht flatstrålemunstycke.

Om färgen upplöst, lyft plastfolien, allt eftersom;

flatstråle i riktning från pålagt medel ofta nedåt. Arbeta i sidled uppåt allt eftersom du skjuvar  med flatstråle, metodiskt !, 20 -200 mm från färgen, 30 – 45 graders vinkel. Alltid från färgen mot rengjord yta. Sänk vattentrycket om behov! Anpassa skjuvningsavståndet efter ytans känslighet. Lösningen är inte att öka avståndet, då förstörs nämligen skjuvningseffekten!                                                                                                   

Observera risken på trä!! Den upplyfta eller upplösta färgen skjuvas bort, om vatteninträngning i trä, kan några veckors torktid  förekomma. Är ES-metoden istället att föredra, dvs utan vatten ?

 

4.Slutavsköljning; puts och ev. träyta, alltid rörelse, minst 500 mm avstånd till träfibrer. Skölj uppifrån och ned. Observera att på känsliga ytor, tex. putsornament, kan anpassad svamp med vatten !  vara bästa verktyget för slutavsköljning, som när du avfärgar gips.

 Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. Läs www.arbetsmiljoforum.se/

Destruktion eller farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/

I övrigt, förslutna soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

Filtrera ht-vatten i sandbädd/ avled från dagvattenbrunn.   

  Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet! Kapsla in den gamla ev. farliga färgen med ES 2 fvb. avfallshantering.https://takcare.se/pdf/

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför takcare.se  inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.