ES-metoden

Färgborttagning på stående organisk yta  

– i 2 steg med ES, ES +(båda inne och ute) och ES 1( ute)  eller 

– i 1 steg med ES 2 (ute och inne, sörj för god ventilation)

 

Kapsla in , lös upp, skrapa  lätt och skölj bort med varmvatten i svamp/slang eller rotborste. Om högtrycksvatten, OBS! min. 500 mm avstånd.              

Kemisk skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager (om du vill, du bestämmer) kapsla in och ta hand om gamla färger med farligt innehåll, t.ex. bly, med förtjockade ES, ES 1 eller ES +. ES 2 till många fabrikat av linoljefärger, ES till alla linoljefärger vi testat.

                 

 

  1. Inomhus och utomhus på tex trävägg inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla; Fäst ordentligt upp den statiskt laddade plastfolien. Använd ”silvertejp”, utanpå den befintliga folietejpen. Om stående läkt, tryck in tejpen mellan bräderna för att förhindra vatteninträngning uppifrån. Fäst upp rullen med papptejp, kvar där under applicering. Välj 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M resp. L, eller Tesa Easy Cover Premium /Universal, Stokvis, eller likvärdig plastfolie med anpassad längd. Enkel plastfolie på rulle 30 cm bred, som alternativ t.ex. för fönsterrenovering och fordon, samt vid tester av alla fyra.
  2. Applicera fästlager nedifrån och upp tjockt med klibbig yta, med långhårig roller alt. borste/pensel/elastisk plastspackelspade.
  3. Vänta 10-60 minuter, applicera igen, nu flödigt, ymnigt arbetslager, använd ”Ullon” roller eller likvärdig långhårig roller. Stöppla, om borste/pensel, använd pensel som spackelspade så mycket att det vill rinna 0,4 – 0,5 l/kvm. Glid över den ytterst tjocka massan med spackelspade eller murarslev, förvissa dig om att det är flödigt över hela ytan. Målet med de två stegen är att det ska ligga lika tjockt på väggen som när man hällt ut det på plan yta. Folie behövs ej normalt på tak, endast vid test. Behov från 0,25 liter/kvm/lager, Kalkylera med 0,5 liter/ påläggningr och kvm. Normalt min. 2 påläggningar då  linoljefärg finns i skyddet. Mao 1,0 liter/ kvm.
  4. Dra försiktigt, spänn ut plastfolien från papptejpen 45* nedåt. För att undvika luftblåsor, hantera folien försiktigt med tapetborste, låt den fästa statiskt mot ES produkten. OBS! Ingen intryckning med hand och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om stora blåsor, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om plastfolien mot väder. Nästa lager med färg, gör 1-5. Den ovane brukar appl.  alltför tunt och ojämnt, gör max några kvm i taget tills du lärt dig tekniken.
  5. Verkningstid 12-48 timmar, se också produktblad. Intorkad ES upplöses med ES ovanpå. Dag 2 gör 1-4.

      Skrapa enkelt av med anpassat verktyg på lämpligt underlag. Om behov, rugga upp ytan, använd                   

      rätt slippapper på rätt sätt. Borsta bort rester noggrant. Intorkat i trä = ok, om behov, ring oss.     

Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
Avled rester från dagvattenbrunn.
www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/
Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!             

   Christer Grenbäck,  070 7880320 / info@takcare.se