Gör så här-Lathund-P1-SDB.

LATHUNDAR  

Byggnadsvård, lathund – AGS-metoden, klottersanera och skydda

Byggnadsvård, lathund – BPS-metoden, påväxter- rengöra och långtidsskydda – 10 år

Byggnadsvård, lathund – ES- och ESS-metoden

Byggnadsvård, lathund – ytrengöringsmedel, pH.


NÅGRA REFERENSER – TEKNIK – ÅTERFÖRSÄLJARE

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare


GÖR SÅ HÄR – PRODUKTBLAD  (P1)

AGS-1_sv_P1_Klotterbort, inne och ute, hårda ytor.

AGS-1-Aerosol_sv_P1

AGS-3-GEL_sv_P1_Klotterbortt. Inne och ute.

AGS-5-SR_sv_P1_Klotterbortt. Inne och ute, tusch, anilin.

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljareAGS-5-SR-Gel_sv_P1_Klotterbortt. Inne och ute, tusch, anilin.

AGS-5-SR-Hawk_P1_tusch, anilin_P1_Klotterbortt.

AGS-5-SR-Hawk-Aerosol_sv_P1

AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv_P1_Klotterbortt. tusch, anilin

AGS-7_sv_P1_Skuggborttagare, tusch och anilin, inne och ute, poröst!

AGS-10_sv_P1_Används då inte AGS 60 tar det sista pigmentet.

AGS-25_sv_P1_ Klotterbortt, tectyl, inne och ute, ströklotter på släta ytor.

AGS-27-Gel_sv_P1, tectyl sten och metall, tjocka lager. Skaka.

AGS-27-Tunn_sv_P1, tectyl, släta ytor, inne och ute.

AGS-33-Gel_sv_P1_Klotterbortt. Kall porös yta, ute.

AGS-60_sv_P1_Restskuggor, utomhus, 2-30 min.

AGS-65_sv_P1_Restskuggor, utomhus, 5-30 min.

AGS-221_ENG_VOC_TEST_

AGS-221-GEL_sv_P1_Klotterbortt.

AGS-221-Tunn_sv_P1_Klotterbortt.

AGS-560_sv_P1_Klotterbortt. Plexiglas, plast, känsliga ytor.

AGS-560-Aerosol_sv_P1_Klotterbortt, Plexiglas, känsliga ytor.

AGS-3500_sv_P1_ Enklare Klotterskydd_Offerskydd, godkänt av BRO 94.

AGS-3502_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong_Klotterskydd_Offerskydd

AGS-3502_sv_P1_Klotterskydd_Offerskydd, Livslängd mot klotter upp till 7 år eller10 år.

AGS-3502-Ice_sv_P1_klotterskydd_offerskydd, minst 7 år – kall yta

AGS-3505_sv_P1_Klotterskyddsborttagare

AGS-3506_sv_P1_klotterskydd_offerskydd, upp till 5 år där betongmiljö skall färgsättas

AGS-3515_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong_Klotterskydd_Offerskydd

AGS-3515_sv_P1_klotterskydd_offerskydd, utsatta ytor, 1 lager.

AGS-3550 Klotterskyddsutredning för Banerket, 2009_bästitest_Klotterskydd

AGS-3550_sv_P1_1-komponents permanent klotterskydd. Består av en polysilazanekväveförening

AGS-3550_Test_2009

AGS-3656_miljo_sv_tectylbort__P1_Klotterbortt.

AGS-3659_Tectylbort-1_sv

AGS-3801_Power-Blue-Gel_sv

AGS-3996_Graffiti-Wipes_sv

AGS-3996_Plexi-Wipes_sv_P1_Klotterborttagningsdukar, ca 50 st.

AGS-3998_Hawk-Wipes-sv_P1_Klotterbox

AGS-metoden, registreringsbevis för varumärke.

Applicering, färgborttagning

Avverkningskapacitet, 17 år med ES och ES-metoden tex. linoljefärger.

Avverkningskapacitet ES-metoden jmfr upphettning på hög fasad.

Avverkningskapacitet, plåttak

BPS-7100_sv_P1 BPS-7102_sv_P1

BPS-7103_sv_P1 BPS-7111_sv_P1

BPS-7111_sv_P1 

BPS 7111, Vad blir priset på långtidsskyddet

BPS-7112_sv_P1

BPS-7150_sv_P1

BPS-7300_sv_P1 BPS-7315_sv_P1

BPS-7317_sv_P1 BPS-7319_sv_P1

BPS-7320_sv_P1 BPS-7410_sv_P1

BPS-7425_sv_P1

BPS-7712_sv_P1_P1_Impregn. – mineral fasad och betong, 10 år

BPS-7716_sv_P1

BPS-7718_sv_P1_P1_Impregn. – tegelimpregnering, upp till 20 år

BPS-7724_sv_P1

BPS-7726_sv_P1_P1_betongimpregnering, godkänd enl. BRO Norm

BPS-7726_TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726

BPS-metoden, skydda yta från påväxter med BPS 7111.

Byggnadsvård, ANALYS av färg, Skeppet, Per Karneke Alcro Beckers_Färgbortt.

Byggnadsvård, avverkningskapacitet, 17 år med ES och ES-metoden tex. linoljefärger.

Byggnadsvård, avverkningskapacitet ES-metoden jmfr upphettning på hög fasad.

Byggnadsvård, avverkningskapacitet, plåttak

Byggnadsvård, ES-metoden, fastighet, färgborttagning.

Byggnadsvård, ES-metoden, varumärke, färgbortt.

Byggnadsvård, ES färgborttagning KONTROLLRAPPORT Skeppet, Claes Gozzi

Byggnadsvård, ES- och ESS-metoden, hur du plastar in

Byggnadsvård, ES___P1_den avancerade färglyftaren inne och ute, 30 min- 24 (96) tim

Byggnadsvård, ES_+(plus)_P1_den snabba inne och ute, för t.ex. kall yta, färgspill och klotter, 15 min- 4 (48) tim

Byggnadsvård, ES_1_P1_färglyftaren för intakt färg, ute, 1-15 (96) tim

Byggnadsvård, ES_2_P1_färglyftaren, som hänger kvar ute och inne med god ventilation, 1-36 (96) tim

Byggnadsvård, ESS, högtrycksspolning, anvisning.

Byggnadsvård, ESS-metoden, varumärke,_färgbortt.

Byggnadsvård, Färgborttagningsmedel, lathund – ES- och ESS-metoden

Byggnadsvård, ESS-metoden, färgborttagning 

Byggnadsvård, fastighet Miljöanpassning, TIPS

Byggnadsvård, fönsterbleck, färgborttagning

Byggnadsvård, fönsterbågar, spröjs, foto

Byggnadsvård, fönsterrenovering, ta bort färg

Byggnadsvård, gamla träportar

Byggnadsvård, hetvatten flatstråle

Byggnadsvård, högtrycksspolning

Byggnadsvård, innertak stuckatur

Byggnadsvård, klotterskydd, ytskyddsmedel, permanent för hård yta

Byggnadsvård, lager efter lager

Byggnadsvård, lathund – AGS-metoden, klottersanera och skydda

Byggnadsvård, lathund – ES- och ESS-metoden

Byggnadsvård, lathund – ytrengöringsmedel, pH.

Byggnadsvård, metall, ANVISNING för färgborttagning tex. plåttak

Byggnadsvård, plåttak skonsam färgborttagning NU och förstört tak DÅ

Byggnadsvård, putsfasad

Byggnadsvård, rengöra, fasad, medel för hårt nedsmutsad yta 7300

Byggnadsvård, rengöra, fasad, medel, förtjockad, 7103

Byggnadsvård, rengöra, tak och fasad, medel – pH-värden

Byggnadsvård, skikt efter skikt, du styr färgborttagningen

Byggnadsvård, så-här-uppnår-du-Rengöringsgrad-1-på-metalltak-foton

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, Noxyde Peganox, PDS -gb

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, Noxyde_pd_Takcare

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, NoxydePEGANOX_Takcare

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, PEGANOX, bruksanvisning Takcare

Byggnadsvård, TIPS från Takcare

Byggnadsvård, trapphus

Byggnadsvård, ytskyddsmedel

DIN MILJÖ, en ny forskningsstudie, färgborttagning

DIN MILJÖ, kapsla in blyvitt ! DIN MILJÖ, kapsla in, inga giftiga gaser!

DIN MILJÖ, kapsla in, sluta förstöra takplåten !

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare


SÄKERHETSDATABLAD (SDB);

AGS 1 AEROSOL_SE

AGS 1_SE

AGS 2+ GEL_SE

AGS 3+ GEL_SE

AGS 5 SR GEL_SE

AGS 5 SR HAWK AEROSOL_SE

AGS 5 SR HAWK GEL_SE

AGS 5 SR HAWK WIPES_SE

AGS 5 SR HAWK_SE

AGS 5 SR_SE

AGS 7_SE

AGS 10_SE

AGS 25_SE

AGS 27 GEL_SE

AGS 27 TUNN_SE

AGS 33+ GEL_SE

AGS 60_SE

AGS 65_SE

AGS 221 GEL_SE

AGS 221 TUNN_SE

AGS 560 AEROSOL_SE

AGS 560_SE

AGS 3500_SE

AGS 3502 ICE_SE

AGS 3502_SE

AGS 3503_SE

AGS 3505_SE

AGS 3506_SE

AGS 3512 ICE_SE

AGS 3514_SE

AGS 3515_SE

AGS 3550_SE

AGS GRAFFITI WIPES_SE

AGS PLEXI WIPES_SE

AGS POWER BLUE GEL_SE

AGS TECTYLBORT 1_SE

BETO GEL_SE

BETO_SE

BIO ONE LIME_SE

BIO ONE_SE

BPS 7100_SE

BPS 7102_SE

BPS 7103 GEL_SE

BPS 7111_SE

BPS 7112_SE

BPS 7150_SE

BPS 7300_SE

BPS 7315_SE

BPS 7317_SE

BPS 7319_SE

BPS 7320_SE

BPS 7410_SE

BPS 7425_SE

BPS 7712_SE

BPS 7716_SE

BPS 7718_SE

BPS 7724_SE

BPS 7726_SE

CYROX_SE

ES (ENG)SE

ES (SV)SE

ES 1_(SV)ES

ES 1 (ENG)ES

ES 2 (ENG)SE

ES 2_(SV)SE

FBM AKTIVATOR_SE

FORDONSTVÄTT MILJÖ_SE

GLASTVÄTT_SE

KALKO 0,5_SE

LIMBORTTAGARE_SE

METO_SE

RAIL CLEANER_SE

RENO 12_SE

RENO 14_SE

RENOX_SE

SCREENRENT_SE

SPEEDY_SE TCS 25_SE

TCS OLJEBORTTAGARE_SE

TENSID TEFLON_SE

TUGGUMMIBORTTAGARE_SE