Prod. och Säk.datablad

PRODUKTDATABLAD (P1);

AGS-1_svP1_

AGS-1-Aerosol_svP1

AGS-3-GEL_svP1_Klotterbortt. Inne och ute.

AGS-5-SR_svP1_Klotterbortt. Inne och ute, tusch, anilin.

AGS-5-SR-Gel_svP1_Klotterbortt. Inne och ute, tusch, anilin.

AGS-5-SR-Hawk_svP1_tusch, anilin_Klotterbortt.

AGS-5-SR-Hawk-Aerosol_svP1

AGS-5-SR-Hawk-GEL_svP1_Klotterbortt. tusch, anilin

AGS-7_svP1_Skuggborttagare, tusch och anilin, inne och ute, poröst!

AGS-10_svP1_Används då inte AGS 60 tar det sista pigmentet.

AGS-25_svP1_ Klotterbortt, tectyl, inne och ute, ströklotter på släta ytor.

AGS-27-Gel_svP1, tectyl sten och metall, tjocka lager. Skaka.

AGS-27-Tunn_svP1, tectyl, släta ytor, inne och ute.

AGS-33-Gel_svP1_Klotterbortt. Kall porös yta, ute.

AGS-60_svP1_Restskuggor, utomhus, 2-30 min.

AGS-65_sv_P1_Restskuggor, utomhus, 5-30 min.

AGS-221_ENG_VOC_TEST_

AGS-221-GEL_svP1_Klotterbortt.

AGS-221-Tunn_svP1_Klotterbortt.

AGS-560_svP1_Klotterbortt. Plexiglas, plast, känsliga ytor.

AGS-560-Aerosol_svP1_Klotterbortt, Plexiglas, känsliga ytor.

AGS-3500_svP1_ Enklare Klotterskydd_Offerskydd, godkänt av BRO 94.

AGS-3502_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong_Klotterskydd_Offerskydd

AGS-3502_svP1_Klotterskydd_Offerskydd, Livslängd mot klotter upp till 7 år eller10 år.

AGS-3502-Ice_svP1_klotterskydd_offerskydd, minst 7 år – kall yta

AGS-3505_svP1_Klotterskyddsborttagare

AGS-3506_svP1_klotterskydd_offerskydd, upp till 5 år där betongmiljö skall färgsättas

AGS-3515_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong_Klotterskydd_Offerskydd

AGS-3515_svP1_klotterskydd_offerskydd, utsatta ytor, 1 lager.

AGS-3550 Klotterskyddsutredning för Banerket, 2009_bästitest_Klotterskydd

AGS-3550_svP1_1-komponents permanent klotterskydd. Består av en polysilazanekväveförening

AGS-3550_Test_2009

AGS-3656_miljo_svP1_tectylbort_Klotterbortt.

AGS-3659_Tectylbort-1_svP1

AGS-3801_Power-Blue-Gel_svP1

AGS-3996_Graffiti-Wipes_svP1

AGS-3996_Plexi-Wipes_svP1_Klotterborttagningsdukar, ca 50 st.

AGS-3998_Hawk-Wipes-svP1_Klotterbox

AGS-TAGS-AWAY_svP1

——————————————————————————————————————–

BPS-7100_svP1

BPS-7102_svP1

BPS-7103_svP1

BPS-7111_svP1

BPS 7111, Vad blir priset på långtidsskyddet

BPS-7112_svP1

BPS-7150_svP1

BPS-7300_svP1

BPS-7315_svP1

BPS-7317_svP1

BPS-7319_svP1

BPS-7320_svP1

BPS-7410_svP1

BPS-7425_svP1

BPS-7712_svP1_Impregn. – mineral fasad och betong, 10 år

BPS-7716_svP1

BPS-7718_svP1_P1_Impregn. – tegelimpregnering, upp till 20 år

BPS-7724_svP1

BPS-7726_svP1_betongimpregnering, godkänd enl. BRO Norm

BPS-7726_TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726

——————————————————————————————————————–

ES___ svP1_den avancerade färglyftaren inne och ute

ES_1_svP1_färglyftaren ger intakt färg, ute

ES_2_svP1_färglyftaren, som hänger kvar

ES_+_svP1_den snabba inne och ute, för t.ex. kall yta, färgspill

——————————————————————————————————————–

Lathund – färglyftningsmedel – välj rätt färglyftare

Lathund – ytrengöringsmedel, pH, vilket medel

——————————————————————————————————————–

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare

Om oss


PEGANOX Bruksanvisning takcare.se

TCS-25_svP1

TCS-Beto_svP1

TCS-Beto-Gel_svP1

TCS-Bio-One_svP1

TCS-Cyrox_svP1

TCS-Fordonstvätt-Miljö_svP1

TCS-Glastvätt_svP1

TCS-Kalko-05_sv_P1

TCS-Limborttagare_svP1

TCS-Meto_svP1

TCS-Oljeborttagare_svP1

TCS-Rail-Cleaner_svP1

TCS-Reno-12_svP1

TCS-Reno-14_svP1

TCS-Renox_svP1

TCS-Screenrent_svP1

TCS-Speedy_svP1

TCS-Stentvätt-brukslösning_svP1

TCS-Stentvätt-konc_svP1

TCS-Tensid-Teflon_svP1

TCS-Tuggummiborttagare_svP1

TCS-Vaskonol-Maskindelstvätt_svP1

TEST_AGS_3514_enl_VVAMA_SE

TEST_BPS_7724_AGS_3502_betong

TIPS, ytbehandling från Takcare.se

TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726

SÄKERHETSDATABLAD (SDB);

AGS 1 AEROSOL_SE

AGS 1_SE

AGS 2+ GEL_SE

AGS 3+ GEL_SE

AGS 5 SR GEL_SE

AGS 5 SR HAWK AEROSOL_SE

AGS 5 SR HAWK GEL_SE

AGS 5 SR HAWK WIPES_SE

AGS 5 SR HAWK_SE

AGS 5 SR_SE

AGS 7_SE

AGS 10_SE

AGS 25_SE

AGS 27 GEL_SE

AGS 27 TUNN_SE

AGS 33+ GEL_SE

AGS 60_SE

AGS 65_SE

AGS 221 GEL_SE

AGS 221 TUNN_SE

AGS 560 AEROSOL_SE

AGS 560_SE

AGS 3500_SE

AGS 3502 ICE_SE

AGS 3502_SE

AGS 3503_SE

AGS 3505_SE

AGS 3506_SE

AGS 3512 ICE_SE

AGS 3514_SE

AGS 3515_SE

AGS 3550_SE

AGS GRAFFITI WIPES_SE

AGS PLEXI WIPES_SE

AGS POWER BLUE GEL_SE

AGS TECTYLBORT 1_SE

BETO GEL_SE

BETO_SE

BIO ONE LIME_SE

BIO ONE_SE

BPS 7100_SE

BPS 7102_SE

BPS 7103 GEL_SE

BPS 7111_SE

BPS 7112_SE

BPS 7150_SE

BPS 7300_SE

BPS 7315_SE

BPS 7317_SE

BPS 7319_SE

BPS 7320_SE

BPS 7410_SE

BPS 7425_SE

BPS 7712_SE

BPS 7716_SE

BPS 7718_SE

BPS 7724_SE

BPS 7726_SE

CYROX_SE

ES_SE_ENG

ES_SE_SVE

ES 1 SE_ENG

ES 1_SE_SVE

ES 2_SE_SVE

ES_+(plus)_SE ENG

ES_+(plus)_SE_SVE

TCS OLJEBORTTAGARE_SE

TCS VASKONOL_SE

TCS_BETO GEL_SE

TCS_BETO_SE

TCS_BIO ONE LIME_SE

TCS_BIO ONE_SE

TCS_CYROX_SE

TCS_FORDONSTVÄTT MILJÖ_SE

TCS_GLASTVÄTT_SE

TCS_KALKO 0,5_SE

TCS_LIMBORTTAGARE_SE

TCS_METO_SE

TCS_RAIL CLEANER_SE

TCS_RENO 12_SE

TCS_RENO 14_SE

TCS_RENOX_SE

TCS_SCREENRENT_SE

TCS_SPEEDY_SE

TCS_TCS 25_SE

TCS_TUGGUMMIBORTTAGARE_SE