Lathund- Produkt- Säkerhetsinfo.

Blästra och bränn inte organisk yta i Byggnadsvård!

Kapsla in–Lyft upp–Avfallshantera vid färgborttagning.


LATHUNDAR  

Lathund – färgborttagningsmedel

Lathund – klottersanera och skydda

Lathund – ytrengöringsmedel


NÅGRA REFERENSER – TEKNIK – ÅTERFÖRSÄLJARE

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare


PRODUKTBLAD  (P1)

AGS-1_sv_P1_Klotterbort, inne och ute, hårda ytor.

AGS-1-Aerosol_sv_P1

AGS-3-GEL_sv_P1_Klotterbortt. Inne och ute.

AGS-5-SR_sv_P1_Klotterbortt. Inne och ute, tusch, anilin.

AGS-5-SR-Gel_sv_P1_Klotterbortt. Inne och ute, tusch, anilin.

AGS-5-SR-Hawk_P1_tusch, anilin_P1_Klotterbortt.

AGS-5-SR-Hawk-Aerosol_sv_P1

AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv_P1_Klotterbortt. tusch, anilin

AGS-7_sv_P1_Skuggborttagare, tusch och anilin, inne och ute, poröst!

AGS-10_sv_P1_Används då inte AGS 60 tar det sista pigmentet.

AGS-25_sv_P1_ Klotterbortt, tectyl, inne och ute, ströklotter på släta ytor.

AGS-27-Gel_sv_P1, tectyl sten och metall, tjocka lager. Skaka.

AGS-27-Tunn_sv_P1, tectyl, släta ytor, inne och ute.

AGS-33-Gel_sv_P1_Klotterbortt. Kall porös yta, ute.

AGS-60_sv_P1_Restskuggor, utomhus, 2-30 min.

AGS-65_sv_P1_Restskuggor, utomhus, 5-30 min.

AGS-221_ENG_VOC_TEST_

AGS-221-GEL_sv_P1_Klotterbortt.

AGS-221-Tunn_sv_P1_Klotterbortt.

AGS-560_sv_P1_Klotterbortt. Plexiglas, plast, känsliga ytor.

AGS-560-Aerosol_sv_P1_Klotterbortt, Plexiglas, känsliga ytor.

AGS-3502_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong_Klotterskydd_Offerskydd

AGS-3502_sv_P1_Klotterskydd_Offerskydd, Livslängd mot klotter upp till 7 år eller10 år.

AGS-3502-Ice_sv_P1_klotterskydd_offerskydd, minst 7 år – kall yta

AGS-3505_sv_P1_Klotterskyddsborttagare

AGS-3506_sv_P1_klotterskydd_offerskydd, upp till 5 år där betongmiljö skall färgsättas

AGS-3515_AMA_Anl_10_2011

AGS-3515_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong_Klotterskydd_Offerskydd

AGS-3515_sv_P1_klotterskydd_offerskydd, utsatta ytor, 1 lager.

AGS-3550 Klotterskyddsutredning för Banerket, 2009_bästitest_Klotterskydd

AGS-3550_sv_P1_1-komponents permanent klotterskydd. Består av en polysilazanekväveförening

AGS-3550_Test_2009

AGS-3656_miljo_sv_tectylbort__P1_Klotterbortt.

AGS-3659_Tectylbort-1_sv

AGS-3801_Power-Blue-Gel_sv

AGS-3996_Graffiti-Wipes_sv

AGS-3996_Plexi-Wipes_sv_P1_Klotterborttagningsdukar, ca 50 st.

AGS-3998_Hawk-Wipes-sv_P1_Klotterbox

BPS-7100_sv_P1

BPS-7102_sv_P1

BPS-7103_sv_P1

BPS 7111, Vad blir priset på långtidsskyddet

BPS_7111_P1_rengöringsmedel och långtidsskydd, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till min 10 år. 

BPS-7112_sv_P1

BPS-7150_sv_P1

BPS-7300_sv_P1

BPS-7315_sv_P1

BPS-7317_sv_P1

BPS-7319_sv_P1

BPS-7320_sv_P1

BPS-7410_sv_P1

BPS-7425_sv_P1

BPS-7712_sv_P1_P1_Impregn. – mineral fasad och betong, 10 årBPS-7716_sv_P1

BPS-7718_sv_P1_P1_Impregn. – tegelimpregnering, upp till 20 år

BPS-7724_sv_P1

BPS-7726_sv_P1_P1_betongimpregnering, godkänd enl. BRO Norm

BPS-7726_TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726

Byggnadsvård, ANALYS av färg, Skeppet, Per Karneke Alcro Beckers_Färgbortt.

Byggnadsvård, fastighet färgborttagning planering TIPS

Byggnadsvård, fastighet, av gammal linoljefärg som gjort sitt

Byggnadsvård, fönsterbleck, färgborttagning

Byggnadsvård, fönsterbågar, spröjs, foto

Byggnadsvård, fönsterrenovering, ta bort färg

Byggnadsvård, hur fort går det med ES på 13 år gammal linoljefärg

Byggnadsvård, högtrycksspolning, hetvattenmodul

Byggnadsvård, klottersanera – medel, gör så här

Byggnadsvård, klotterskydd, ytskyddsmedel, permanent för hård yta

Byggnadsvård, lager efter lager

Byggnadsvård, plåttak NU-DÅ

Byggnadsvård, plåttak skonsam färgborttagning NU och förstört tak DÅ

Byggnadsvård, plåttak, ANVISNING för färgborttagning

Byggnadsvård, rengöra, tegel och puts, samt skyddning av ytor

Byggnadsvård, skonsam högtrycksspolning

Byggnadsvård, styrd färgborttagning lager efter lager

Byggnadsvård, tak bilder till Rengöringsgrad 1

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, Noxyde Peganox, PDS -gb

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, Noxyde_pd_Takcare

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, NoxydePEGANOX_Takcare

Byggnadsvård, tak, korrosionsskydd, PEGANOX, bruksanvisning Takcare

Byggnadsvård, trapphus

DIN MILJÖ, en ny forskningsstudie, färgborttagning

DIN MILJÖ, kapsla in, inga giftiga gaser!

DIN MILJÖ, kapsla in, sluta förstöra takplåten !

ES färgborttagning KONTROLLRAPPORT Skeppet, Claes Gozzi

ES___P1_den avancerade färglyftaren inne och ute, 24 – 48 tim

ES_+_P1_den snabba inne och ute, för t.ex. färgspill och klotter, – 4 tim

ES_1_P1_färglyftaren för intakt färg, ute, -minst 12 tim

ES_2_P1_färglyftaren, som hänger kvar ute och inne med god ventilation, -72 tim

ES-metoden, färgborttagning.

ES-metoden, regbevis_Färgbortt.

ES-och ESS-metoden, hur du plastar in

ESS-metoden, färgborttagning

ESS-metoden, regbevis_Färgbortt

Lathund – färgborttagningsmedel

Lathund – klottersanera och skydda

Lathund – ytrengöringsmedel

Långtidsskydda ytan med AGS-metoden, medel

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Puts och Metall

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Trä, Gips och Betong

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare

Om oss

PEGANOX Bruksanvisning takcare.se

Permanent ytskydd på hård yta

Plåttak, avverkningskapacitet

Rengöra ytan, medel med pH

Ta bort färg, applicering från roller till högtrycksfärgspruta Graco minst 795, King eller motsvarande

Ta bort färg, applicering

Ta bort färg, DIN MILJÖ, kapsla in blyvitt !

Ta bort färg, fönsterbleck

Ta bort färg, gamla träportar

Ta bort färg, gammal linoljefärg, Avverkningskapacitet

Ta bort färg, plåttak, avverkningskapacitet

Ta bort färg, putsfasad med ES 1 eller ES 2.

Ta bort färg, stuckatur innertak

TCS-25_sv_P1

TCS-Beto_sv_P1

TCS-Beto-Gel_sv_P1

TCS-Bio-One_sv_P1

TCS-Cyrox_sv_P1

TCS-Fordonstvätt-Miljö_sv_P1

TCS-Glastvätt_sv_P1

TCS-Kalko-05_sv_P1

TCS-Limborttagare_sv_P1

TCS-Meto_sv_P1

TCS-Oljeborttagare_sv_P1

TCS-Rail-Cleaner_sv_P1

TCS-Reno-12_sv_P1

TCS-Reno-14_sv_P1

TCS-Renox_sv_P1

TCS-Screenrent_sv_P1

TCS-Speedy_sv_P1

TCS-Stentvätt-brukslösning_sv_P1

TCS-Stentvätt-konc_sv_P1

TCS-Tensid-Teflon_sv_P1

TCS-Tuggummiborttagare_sv_P1

TCS-Vaskonol-Maskindelstvätt_sv_P1

TEST_BPS_7724_AGS_3502_betong

TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726

Vad blir priset på ytskyddet ?


SÄKERHETSDATABLAD (SDB);

AGS 1 AEROSOL_SE

AGS 1_SE

AGS 2+ GEL_SE

AGS 3+ GEL_SE

AGS 5 SR GEL_SE

AGS 5 SR HAWK AEROSOL_SE

AGS 5 SR HAWK GEL_SE

AGS 5 SR HAWK WIPES_SE

AGS 5 SR HAWK_SE

AGS 5 SR_SE

AGS 7_SE

AGS 10_SE

AGS 25_SE

AGS 27 GEL_SE

AGS 27 TUNN_SE

AGS 33+ GEL_SE

AGS 60_SE

AGS 65_SE

AGS 221 GEL_SE

AGS 221 TUNN_SE

AGS 560 AEROSOL_SE

AGS 560_SE

AGS 3500_SE

AGS 3502 ICE_SE

AGS 3502_SE

AGS 3503_SE

AGS 3505_SE

AGS 3506_SE

AGS 3512 ICE_SE

AGS 3514_SE

AGS 3515_SE

AGS 3550_SE

AGS GRAFFITI WIPES_SE

AGS PLEXI WIPES_SE

AGS POWER BLUE GEL_SE

AGS TECTYLBORT 1_SE

BETO GEL_SE

BETO_SE

BIO ONE LIME_SE

BIO ONE_SE

BPS 7100_SE

BPS 7102_SE

BPS 7103 GEL_SE

BPS 7111_SE

BPS 7112_SE

BPS 7150_SE

BPS 7300_SE

BPS 7315_SE

BPS 7317_SE

BPS 7319_SE

BPS 7320_SE

BPS 7410_SE

BPS 7425_SE

BPS 7712_SE

BPS 7716_SE

BPS 7718_SE

BPS 7724_SE

BPS 7726_SE

CYROX_SE

ES (ENG)sdb

ES (SV)sdb

ESplus (ENG)sdb

ESplus (SV)sdb

ES 1_sdb

ES 1 (ENG)sdb

ES 2 (ENG)sdb

ES 2_SE

FBM AKTIVATOR_SE

FORDONSTVÄTT MILJÖ_SE

GLASTVÄTT_SE

KALKO 0,5_SE

LIMBORTTAGARE_SE

METO_SE

RAIL CLEANER_SE

RENO 12_SE

RENO 14_SE

RENOX_SE

SCREENRENT_SE

SPEEDY_SE TCS 25_SE

TCS OLJEBORTTAGARE_SE

TENSID TEFLON_SE

TUGGUMMIBORTTAGARE_SE