Dokument

Hur du plastar in med ES-metoden

Hållbar miljöutveckling, med Takcare.se


LATHUNDAR – NÅGRA REFERENSER – TEKNIK – ÅTERFÖRSÄLJARE

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare


De fyra miljö och hälsoanpassade färglösarna


DIN MILJÖ, en ny forskningsstudie, färgborttagning

DIN MILJÖ, kapsla in, inga giftiga gaser!

DIN MILJÖ, kapsla in, sluta förstöra takplåten !


AGS-programmet, medel för att sanera och skydda ytan

BPS-programmet, långtidsskydd, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

ES-metoden

ES-metoden, hur du plastar in

ESS-metoden

Fastighet, planering TIPS, ta bort färg

Fastighet, skikt efter skikt, ta bort färg

Fönsterrenovering, ta bort färg

Fönsterbleck, ta bort färg

Innertak, stuckatur, ta bort färg

Lager efter lager – du styr färgborttagningen

Lathund, AGS-metoden, medel för att sanera och skydda ytan

Lathund, BPS-metoden, långtidsskydd, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år

Lathund, rengör ytan med pH info, medel

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Gips och Trä

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Gips och Trä

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Puts och Metall

Miljö- och hälsoanpassad färgborttagning på Puts och Metall

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare

Plåttak, ta bort färg, anvisning.

pH info, medel, rengör ytan med

Putsfasad, ta bort färg

Trapphus, ta bort färg

Träport, ta bort färg

Vapenhus, trapphus, ta bort färg


MILJÖANPASSADE  HÖGKVALITATIVA  MEDEL  FÖR  YTBEHANDLING  INOM-  OCH  UTOMHUS

PRODUKTBLAD  (P1)

BPS_7100 P1_Ytrengöring – fasad – högakaliskt medel för hårt nedsmutsad yta

BPS_7102 P1_ Ytrengöring, fasad 30-60 min. Löser feta och oljehaltiga föreningar.

BPS_7103 P1_Ytrengöring – fasad 2 timmar. Löser feta och oljehaltiga föreningar.

BPS_7111 P1_Eng_Ytrengöring – fasad

BPS_7111 P1_Skydda yta mot mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år, långtidsskydd

BPS_7112 P1_Ytrengöring – fasad – algtvätt och inför ommålning

BPS_7150 gel P1_Färgbortt. – högalkalisk, kräver neutralisering, anv. med försiktighet.

BPS_7300 P1_Ytrengöring – fasad, 5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta.

BPS_7317 P1_Ytrengöring – kalkborttagare_ 1-5 minuter_murbruk.

BPS_7319 P1_Ytrengöring-Ta bort silikon,

BPS_7320 P1_Rengöring av sot och trafiksmuts från aluminium.

BPS_7425 P1_Borttagande av olja eller oljespill på fasader.


Byggnadsvård, de fyra miljö och hälsoanpassade färglösarna

Byggnadsvård, ES-metoden

Byggnadsvård, ESS-metoden

Byggnadsvård, fönsterrenovering, ta bort färg

Byggnadsvård, klottersanera med AGS-metoden, medel

Byggnadsvård, neutralisering efter 7100, 7150, – bps_7315_P1

Byggnadsvård, penetrera aldrig eller upphetta ytan !

Byggnadsvård, planering TIPS

Byggnadsvård, rengör ytan, fasad – tegel och puts, samt skyddning av ytor

Byggnadsvård, säkerhet, tak personlig

Byggnadsvård, säkerhet, tak personliga produkter

Byggnadsvård, TIPS från Takcare.se


De fyra miljö och hälsoanpassade färglyftarna

ES färgborttagning KONTROLLRAPPORT Skeppet, Claes Gozzi

ES____P1_den avancerade färglyftaren inne och ute, 15 min – 48 tim

ES_+_P1_den_snabba_färglyftaren, inne och ute, klotter och färgspill.

ES_1_P1, färglyftaren för intakt färg, ute, 1,5 -12 -tim.

ES_2_P1, färglyftaren, som hänger kvar ute och inne med god ventilation, 1-72 tim.

ES-metoden, regbevis_färgbortt.

ESS-skjuvning, hogtrycksvatten plus hotbox_färgbortt.

ESS-metoden, regbevis_färgbortt.

Hållbar miljöutveckling, med Takcare.se


Impregnera med BPS_7712, mineral fasad och betong, 10 år, P1

Impregnera med BPS_7718,  tegel, upp till 20 år, P1

Impregnera med BPS_7726, betongimpregnering, godkänd enl. BRO Norm, P1

Impregnera med BPS_7726_TRV_AMA_Anl_13_BPS_7726


AGS, Klotter- offersskydd

Klotter-offerskydd, AGS-3502_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong

Klotter-offerskydd, AGS-3502, P1

Klotter-offerskydd, AGS-3502-Ice,  kall yta, P1

Klotter-offerskydd, kulörsatt AGS-3506, P1

Klotter-offerskydd, AGS-3515_AMA_Anl_10_2011_funktion på betong

Klotter-offerskydd, AGS-3515, utsatta ytor, P1

Klotter-offerskydd, AGS-3515-AGS_3514_enl_VVAMA_SE_test

Klotterskydd-permanent, AGS-3550 Klotterskyddsutredning för Banerket, 2009_bästitest

Klotterskydd-permanent, AGS-3550, P1_

Klotterskydd-permanent, AGS-3550_Test_2009

Klotter, VOC_TEST_AGS_221_ENG


Plasta in, ta bort färg.

Rengöra yta, TCS-25_sv_universal rengöringsmedel1120_P1_Ytrengöring – industri, sot

Rengöra yta, TCS-30_sv_vattenfri sotsanering2430_P1_Ytrengöring – industri, sot

Rengöra yta, TCS-Beto_sv_1302_P1_för kalk, betning av metallytor före målning. Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Beto-Gel_sv_betning_1307_P1- som 1302, längre verkning. Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Bio-One_sv2301_P1_luktkontroll_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Bio-One-Lime_sv2401_P1_luktkontroll_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Cyrox_sv_desinficering_2302_P1_Rengör de flesta ytor från svartmögel.Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Fordonstvatt-Miljo_sv1110_P1_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Glastvatt_sv2500_P1, Tar bort insektsmärken. Ger inga reflexer._Ytrengöring – industri –

Rengöra yta, TCS-Kalko-05_sv_kalklösare1301_P1_används i bad_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Limborttagare_sv1800_P1_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Meto_sv_oxidlösare,aluminiumtvätt1303_P1_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Reno-12_sv_alkaliskt allrengöringsmedel1100_P1_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Reno-14_sv_högalkaliskt rengöringsmedel1102_P1_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Renox_sv2303_P1_luktkontroll_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Speedy_sv_allrengöring färdigbl.1119_P1_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Stentvatt-brukslosning_sv1127_P1_Ytrengöring – industri

Rengöra yta, TCS-Stentvatt-konc.1128_P1_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Tensid-Teflon_sv_1202_P1_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Tuggummiborttagare_sv_1212_P1_Ytrengöring

Rengöra yta, TCS-Vaskonol-Maskindelstvatt_sv_1702_P1_Ytrengöring


Ta bort färg, ANALYS av färg, Skeppet, Per Karneke Alcro Beckers_Färgbortt.

Ta bort färg, applicera medel – färgbortt. högtrycksfärgspruta Graco minst 795 eller motsvarande t.ex. King, etc

Ta bort färg, avverkningskapacitet, gammal linoljefärg

Ta bort färg, avverkningskapacitet, plåttak

Ta bort färg, de fyra miljö och hälsoanpassade färglösarna

Ta bort färg, fastighet, planering TIPS

Ta bort färg, fastighet, skikt efter skikt, av gammal linoljefärg som gjort sitt

Ta bort färg, fönsterbleck

Ta bort färg, fönsterbåge, spröjs, foto 

Ta bort färg, fönsterrenovering,

Ta bort färg, högtrycksspola med hetvattenflatstråle

Ta bort färg, innertak stuckatur

Ta bort färg, kemtips från Takcare, råd och rön

Ta bort färg, plåttak, bilder till Rengöringsgrad 1

Ta bort färg, plåttak, ta bort färg, foton

Ta bort färg, plåttak, sluta förstöra takplåten och sprida skräp

Ta bort färg, plåttak, anvisning.

Ta bort färg, putsfasad

Ta bort färg, trapphus

Ta bort färg, träport


Ta bort klotter med AGS-1, inne och ute, icke absorberande ytor, P1

Ta bort klotter med AGS-1-aerosol, inne och ute, icke absorberande ytor, P1

Ta bort klotter med AGS-3-GEL inne och ute, P1

Ta bort klotter med AGS-5-SR, inne och ute, tusch, anilin, spray, P1.

Ta bort klotter med AGS-5-SR-GEL_sv_P1.

Ta bort klotter med AGS-5-SR-hawk_tusch, anilin_P1.

Ta bort klotter med AGS-5-SR-hawk-aerosol,  tusch, anilin, P1

Ta bort klotter med AGS-5-SR-Hawk-GEL tusch, anilin. P1

Ta bort klotter med AGS-25, P1

Ta bort klotter med AGS-27-GEL, P1

Ta bort klotter med AGS-27-Tunn, P1

Ta bort klotter med AGS-33-GEL, kall yta, P1

Ta bort klotter med AGS-60, restskuggor, P1

Ta bort klotter med AGS-65, restskuggor, P1

Ta bort klotter med AGS-221-GEL, P1

Ta bort klotter med AGS-221-Tunn, P1

Ta bort klotter med AGS-224-Power-Gel, P1

Ta bort klotter med AGS-560, plast, P1

Ta bort klotter med AGS-560-aerosol, plast, P1

Ta bort klotter med AGS-miljo, tectylbort, P1

Ta bort klotter med AGS-Power-224-Tunn, P1

Ta bort klotter med AGS-Power-Blue-Gel, P1

Ta bort klotter med AGS-Tectylbort-1, P1

Ta bort klotterskydd med AGS-3505, P1


Ytskydd, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år, långtidsskydd, BPS_7111 P1_


Ytskydd för hård yta, t.ex. metall, BPS 3550 

Ytskydd,  (3550) och porös yta (7111) bilder.

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde behandlingsanvisning Takcare

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde Peganox, PDS -gb

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde_msds_se_SDB

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, Noxyde_pd_Takcare

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, NoxydePEGANOX_Takcare

Ytskydd, tak, korrosionsskydd, PEGANOX, bruksanvisning Takcare


SÄKERHETSDATABLAD (SDB);

AGS Power Blue Gel

AGS_1_Aerosol_S_171119081945

AGS_1_S_171119081850

AGS_1_SE

AGS_2plus_GEL_SE

AGS_3_GEL,_KLOTTERBORTTAGARE_SE

AGS_5_SR_GEL_S_171119082108

AGS_5_SR_HAWK_Aerosol_S_171119082221

AGS_5_SR_HAWK_Aerosol_SE

AGS_5_SR_HAWK_GEL_SE

AGS_5_SR_HAWK_SE

AGS_5_SR_SE AGS_25_SE

AGS_27_GEL_SE

AGS_27_tunn,_tectylborttagare_S_180916064719

AGS_33__GEL_S_180806020113

AGS_33__GEL_S_180916010906

AGS_60_S_180812074800

AGS_60_SE

AGS_65_SE

AGS_221_GEL_SE

AGS_221_TUNN_SE

AGS_560_Aerosol_S_171119082348

AGS_560_S_171119082513

AGS_560_SE

AGS_3502_ICE_SE

AGS_3502_S_171230112603

AGS_3502_S_180830060447

AGS_3502_SE

AGS_3503_S_171230112635

AGS_3505_S_171230112318

AGS_3506_S_171230112519

AGS_3515_SE

AGS_3550_SE

AGS_Power_224_Gel_(AGS_224_GEL)_S_180105071821

AGS_Power_224_Tunn_(AGS_224_TUNN)_S_180105071744

AGS_Power_Blue_Gel_S_180122020749

AGS_Tectylbort_1_SE

Ags_Tectylbort_Miljö_SE

AGS-5-SR-Hawk-GEL_sv

Beto_Gel_SE

Beto_SE

BIO_ONE_LIME_SE_27

BIO_ONE_SE

BIO_ONE_SE_3

BIO-ONE_LIME

BPS_3550_SDB

BPS_7100_SE

BPS_7102_SE

BPS_7103_GEL_SE

BPS_7111_SE

BPS_7112_SE

BPS_7150_SE

BPS_7300_SE_49

BPS_7315_SE

BPS_7317_SE

BPS_7319_SE

BPS_7320_SE

BPS_7425_SE

BPS_7712_S_180905081208

BPS_7718_S_180905081338

BPS_7726_S_180905081451

CYROX_SE CYROX_SE_47

ES (ENG)sdb

ES (SV)sdb

ES 1 (ENG)sdb

ES 1 (SV)sdb

ES 2 (ENG)sdb

ES 2 (SV)sdb

ESplus (ENG)sdb

ESplus (SV)sdb

FORDONSTVÄTT_MILJÖ_S_180813053236

GLASTVÄTT_SE_48

LIMBORTTAGARE_(TCS_Limborttagare)_S_180813060049

MASKINDELSTVÄTT_VASKONOL_S_180813060224

METO_SE_46

Noxyde_msds_se_SDB

RENOX_SE_52

SPEEDY_S_180813060356

STENTVÄTT_BRUKSLÖSNING_SE_30

STENTVÄTT_KONCENTRAT_SE_37

TCS_25_SE

TCS_30_SE_33

TCS-Reno_12_SE

TCS-Reno_14_SE

TCS-Stentvatt-konc

TENSID_TEFLON_SE_13

Tuggummiborttagare_SE

  • 74633 Bålsta
  • 046 707880320
  • info@takcare.se
  • 000-000-000
  • skype_id