DOKUMENT – produkt- och Säkerhetsinformation.

Kanske intressantast;

Färglyftning, styrd, ES-metoden, gör så här

Lathund – vilket medel ska jag ha, kort

Om oss

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare

 

———————————————————————————-

Produktinformation de fem färglyftarna (P1), finns  här nedanför;


———————————————————–

Miljön, information;

Färglyftning, DIN MILJÖ, en ny forskningsstudie, färglyftning

Färglyftning, DIN MILJÖ, kapsla in blyvitt !

Färglyftning, DIN MILJÖ, kapsla in, inga giftiga gaser!

Färglyftning, DIN MILJÖ, kapsla in, sluta förstöra takplåten !

 

ES-metoden;

Färglyftning, styrd, ES-metoden, gör så här

Färglyftning, styrd, ES-metoden, metall, betong, gör så här

Färglyftning, styrd, ES-metoden, putsfasad gör så här

Färglyftning, plåttak, skonsam färgborttagning NU och förstört tak DÅ

 

 

——————————————————————————————————————–

Mindre intressant ? Avverkningskapaciteter;

Färglyftning, avverkningskapacitet, ES-metoden ute, jmfr långsam upphettning på hög putsfasad

Färglyftning, avverkningskapacitet, ES-metoden, 17 år med linoljefärg på trä.

Färglyftning, avverkningskapacitet, ES-metoden, 17 år med plastisol på plåttak

 

 

Färglyftarna, medlen,  produktblad, P1;

Färglyftning, medel, ES___svP1_den avancerade färglyftaren, lager efter lager, inne och ute

Färglyftning, medel, ES_1_svP1_färglyftaren ute på tak och fasad, för färg i skinn  

Färglyftning, medel, ES_2_svP1_färglyftaren som hänger.kvar

Färglyftning, medel, ES_plus_svP1_den snabba färglyftaren, inne och ute, färgspill, klotter

Färglyftning, medel, ES_TUNN_svP1_färglyftaren utan förtjockningsmedel, den avancerade för färgbad

 

Gör så här;

Färglyftning, plåttak, applicering

Färglyftning, plåttak, foton

Färglyftning, plåttak, plåtfasad, ANVISNING

Färglyftning, plåttak, skonsam färgborttagning NU och förstört tak DÅ

Färglyftning, styrd, fastighet Miljöanpassning, TIPS

Färglyftning, styrd, fönsterrenovering

Färglyftning, styrd, hur du plastar in

Färglyftning, styrd, högtrycksteknik.

Färglyftning, styrd, innertak stuckatur

Färglyftning, styrd, KONTROLL ANALYS av färg, Skeppet, Per Karneke Alcro Beckers_Färgbortt.

Färglyftning, styrd, KONTROLLRAPPORT Skeppet, Claes Gozzi

Färglyftning, styrd, skikt efter skikt

Färglyftning, styrd, trapphus

Färglyftning, styrd, varumärke_PRV_färglyftning. 

Lathund – vilket medel ska jag ha, kort

Lathund – vilket medel ska jag ha, mer utförlig

Några kunder, referenser, samarbetspartners och återförsäljare

Om oss

TIPS från Takcare

 

Säkerhetsinformation alla medel (SDB);

ES_EN

ES_SE

ES LIQUID_DE

ES LIQUID_EN

ES LIQUIDE_FR

ES TUNN_SE

ES 1 SE_ENG

ES 1_SE

ES 2_SE_SVE

ES_+(plus)_SE ENG

ES_plus_SE

 

——————————————————————————————————————–