Påväxter – Rengöring av påväxter till 10 års rent ytskydd= BPS-metoden. 

BPS 7111, långtidsskydd upp till 10 år, biologiskt nedbrytbart;


  

långtidsskydd på takpanna, tegel, betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm. och fasad mot alger, lav, mögel och andra påväxter. 

BPS 7111 används för att avlägsna alger, mögel och svamp från de flesta ytor som, tegel, betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.
BPS 7111 är säker att använda och ger ingen negativ påverkan på byggnadsmaterial.
BPS 7111 fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år beroende på underlag, väder, etc.


 

Fasadtvätt, miljöåtgärder


1.Kontakta alltid kommunens miljökontor och informera om att du skall tvätta och med vilka med medel. Lämna Datablad och Säkerhetsdatablad

1.Tillse att personalen har effektiv och lagenlig skyddsutrustning (Gärna i dubbel uppsättning)

2.Använder du ett syrabaserat rengöringsmedel ska du lägga en kalkbädd in mot sockeln. Detta neutraliserar syran innan den når avloppet.

3.Avled alltid spolvattet så att inget spillvatten rinner ut på ytor där folk eller husdjur kan trampa i det. (använd sandvallar). Det giftigaste som spolvattnet innehåller är oftast de smutsparticklar som suttit på väggen.

4.Markera ställningen med varningsskyltar om du använder starkt sura- eller alkaliska rengöringsprodukter.

5.Om miljökontoret kräver att spolvattnet skall omhändertas är det en god ide att sänka ner en tunna eller liknande i den dagvattenbrunn ditt du leder vattnet. Låt sedan en dränkbar pump forsla upp vattnet i en container.

6.Förvara rengöringsmedlen och tom emballagen inlåsta.


Damm, Sot, Fett, Äggviteämnen, Beläggningar från växtlighet och Oxider  utgör 20% av försmutsningen

Gips utgör resten , ca 80%


Rengöringsmedel för nedsmutsade fasader- sten, betong, m.m.

Förvattna ytorna med kallt vatten. För utomhusbruk.Ytrengöring – fasad – BPS-7102P1_30-60 min
(förvattna ytan med kallt vatten). Låt verka 30-60 minuter.

Detta gjordes med Ytrengöring – fasad – BPS-7300P1_5-30 min, surt medel för hårt nedsmutsad yta och täckta fönster.

Venedigfasad i kalksten, Ytrengöring – fasad – BPS-7103P1-2 timmar

Men ska man ta bort det ? Vi har även i Sverige bebyggelse av kulturhistoriskt intresse.

Om fasaden ska målas använder du miljöanpassad Ytrengöring – fasad – BPS_7112P1_algtvätt på den röda rinningen.


Om inte fasaden ska målas efter rengöringen använder du miljöanpassad Långtidsskydda med BPS-metoden7111P1, mot alg, lav, mögel, mossa, upp till 10 år Nu ska vädret ta hand om resten. Inget vattenhögtryck ! Det kan ta ett par veckor innan det är borta, spolas bort med regnet.
Koncentrerad 7111 använder du sedan som  långtidsskydd.

 

 

 

 


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-