BPS-metoden = från påväxter till 10 års ytskydd 

BPS 7111, långtidsskydd upp till 10 år, biologiskt nedbrytbart;


  

långtidsskydd på takpanna, tegel, betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm. och fasad mot alger, lav, mögel och andra påväxter. 

BPS 7111 används för att avlägsna alger, mögel och svamp från de flesta ytor som, tegel, betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.
BPS 7111 är säker att använda och ger ingen negativ påverkan på byggnadsmaterial.
BPS 7111 fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år beroende på underlag, väder, etc.


 


 

 

 

 

 


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-