SKONSAM FÖRBEHANDLING TILL RÄTT UNDERLAG.

Ersätts med giftfri färg. 5-6ggr snabbare metod än den gamla och farliga upphettningen, som orsakar bränder och farliga ångor.

Gammal tät giftig plastfärg ersätts med giftfri färg.

ES produkterna får inte spädas ut. De kan med fördel kräva minst dubblerad skonsam verkningstid under vintern för linoljefärg på trä och 2-komponent färg på aluminium.

Statisk, elektrisk inplastning och inkapsling med ES-metoden:

https://www.amazon.se/3M-handmasker-avancerad-maskeringsfilm-Maskeringsfilm/dp/B000ELV3W4/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=handmasker+3m&qid=1604258948&sr=8-1

Exempel på utrustning till ES-metoden.
ES och ES + med skonsamma ES-metoden på cellulosafärg och 2-komponent färg vid aluminium .
ES TUNN till avfärgning av delar i tillslutet färgkar. Alla organiska ytskydd kan lösas upp.
ES, ev. ES + eller ES 2 och ES-metoden.
ES 1, ES +, ev. ES 2 med ES-metoden . Till plåtfasad tjock ES 3.
ES 3, ev. ES 2 och ES-metoden.
#kapslainlyftuppavfallshantera.
Lager efter lager.

ES-metoden;

Inplastat och verkningstid i Sofia kyrka.
Färglyftning från Stuckatur i Rosenbad.
Hämtas till miljö avfallshantering.

På vertikal yta; med lite rinniga men viktiga ES och ES + och ES 1, krävs 2-stegs påläggning för att uppnå tillräckligt tjock ES-beläggning.
____________________________
Däremot ES 2 och ES 3, läggs på mycket flödigt i 1 steg.

Färglyftning av organiska ämnen, med ES produkt och avfallshantering.

ES-metoden, hälso- och miljöanpassad färgborttagning, antikvariska ytor, lager efter lager om Du vill.

Kapsla in , lyft upp, och miljö avfallshantera den gamla färgen, som nu är inkapslad i ES produkt.

ES-metoden med statiskt laddad plastfolie, den skonsamma metoden, den snabbaste och mest ekonomiska färgborttagningen.

Inga risker med upphettning som förstör.

Du ser nästa färglager, och bestämmer åtgärd till perfekt oskadat underlag. Till yta för ny giftfri färg. Normalt från +7*C ( -5*C möjlig men ytterst långsam) till +40*C på yta;

De fyra miljöanpassade produkterna samt två, de för färgbad och vertikal metall ;

De fem för öppen applicering; ES , ES +, ES 1, ES 2 och ES 3;

ES +, 2-stegs färglösaren första lagret, den snabba, 15 min.- 48 tim., för putsfasad, färgspill/ klotter, första färglagret, eller lack och fernissa var Du vill, även på fritidsbåt. Inne och ute. Snabb på kall yta.

ES, 2-stegs färglösaren lager efter lager, den avancerade på träfasad, innertak, verkningstid 30 min. – 48 tim., lager efter lager, lyfter linoljefärg, akryl, alkyd och 2-komponent på trä, gips betong och metall som industri, fordon och fritidsbåt. Inne och ute.

ES 1, 2-stegs färglyftaren till skinn bara ute, på plåttak, av intakt skinn , 1-24 tim. kan lyfta både grund- och toppfärg i skinn, samtidigt. Ute.

ES 2, 1-stegs färglösaren vertikal yta, på putsfasad, verkningstid: 1- 96 timmar, norm. 24 tim., vertikal yta, lager efter lager, även tegel, metall och betong, ev. trä. Ute och inne, kräver dock god ventilation.

De två för färgkar, ES TUNN, och på beställning ES 3 för vertikal färglyftning ;

ES TUNN, färglösaren för tillslutet färgkar, som ES men utan förtjockningsmedel.

ES 3, 1-stegs färglösaren på putsfasad, 1-72 tim., förtjockad för vertikal yta, kan lyfta både grund- och toppfärg, samtidigt på stående yta. Utomhus.

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/videos

Sidor: 1 2 3 4