TAKCARE MILJÖANPASSAD FÄRGBORTTAGNING.

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/videos

ES produkterna får inte spädas ut. De kan med fördel kräva minst dubblerad verkningstid under vintern.

ES-metoden;

På vertikal yta; med lite rinniga men viktiga ES och ES + och ES 1, krävs 2-stegs påläggning för att uppnå tillräckligt tjock ES-beläggning.
____________________________
Däremot ES 2 och ES 3, läggs på mycket flödigt i 1 steg.

Färglyftning på organisk yta, med ES produkt och avfallshantering.

ES-metoden, hälso- och miljöanpassad färgborttagning, antikvariska ytor, lager efter lager om Du vill.

Kapsla in , lyft upp, och miljö avfallshantera den gamla färgen, som nu är inkapslad i ES produkt.

ES-metoden med statiskt laddad plastfolie, den skonsamma metoden, den snabbaste och mest ekonomiska färgborttagningen.

Inga risker med upphettning som förstör.

Du ser nästa färglager, och bestämmer åtgärd till perfekt oskadat underlag. Till yta för ny giftfri färg. Normalt från +7*C ( -5*C möjlig men ytterst långsam) till +40*C på yta;

De fyra miljöanpassade produkterna samt två, de för färgbad och vertikal metall ;

De fyra ES +, ES, ES 1 och ES 2;

ES +, 2-stegs färglösaren första lagret, den snabba, 15 min.- 4 tim., för färgspill/ klotter, första färglagret, eller lack och fernissa var Du vill, även på fritidsbåt. Inne och ute. Snabb på kall yta.

ES, 2-stegs färglösaren lager efter lager, den avancerade på trä, verkningstid 30 min. – 24 tim., lager efter lager, lyfter linoljefärg, akryl, alkyd och 2-komponent på trä, gips betong och metall som industri, fordon och fritidsbåt. Inne och ute.

ES 1, 2-stegs färglyftaren till skinn bara ute, på plåttak, av intakt skinn , 1-17 tim. kan lyfta både grund- och toppfärg i skinn, samtidigt. Ute.

ES 2, 1-stegs färglösaren vertikal yta, på putsfasad, verkningstid: 1- 96 timmar, norm. 24 tim., vertikal yta, lager efter lager, även tegel, metall och betong, ev. trä. Ute och inne, kräver dock god ventilation.

De två för färgkar, ES TUNN, och på beställning ES 3 för vertikal färglyftning ;

ES TUNN, färglösaren för tillslutet färgkar, som ES utan förtjockningsmedel. Ingår som standard.

ES 3, 1-stegs färglyftaren till skinn på plåtfasad, 1-24 tim., som ES 1 men förtjockad för vertikal yta, färglyftaren av intakt skinn på plåtfasad, kan lyfta både grund- och toppfärg i skinn, samtidigt på stående yta. Ute. Dock beställning på minst 600 liter. Ingår inte som standard.

Sidor: 1 2 3 4