Miljö- och hälsoanpassade medel inför ommålning !

Välkommen att anpassa din yta för nytt ytskydd!   

https://www.youtube.com/channel/UC962AXm_Mdz0gq_6BdgpsAA/playlists

Se vår produktinformation under “DOK. inkl. SDB” , och “P1” är produktblad.

Inget bekymmer med ändring av ytans pH värde! Inget behov av neutralisering längre! Något medel kan lukta, men inget behov av andningsmask för hälsan! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och just säkerhet betyder mycket för att Du ska slippa stress och må bra!  

  • Kapsla in – Lös upp – Ta hand om och avfallshantera  / ch

    shop.takcare.se 

Vi erbjuder er högkvalitativa miljö- och hälsoanpassade produkter som anpassar ytor inför nytt ytskydd. Detta genom att skonsamt och kontrollerat, avlägsna skikt efter skikt (eller direkt) av gamla färger inom t.ex. industri och fastighet f.v.b. avfallshantering.

inget giftigt damm som du kan andas in, som vid torrskrapning !
– ingen giftig gas som du kan andas in, som vid upphettning av färg, tex. vid fönsterrenovering!
– ingen risk för brand, heta färgflagor, eller upphettning av osynliga spikförband i trä !
Du kapslar in de kraftigt allergiframkallande konserveringsmedlen isothiazolinoner

  • med AGS-metoden, sanerar och skyddar du efter klotter,
  • med BPS-metoden ytbehandlar du t.ex. fasader,
  • med ES- och ESS-metoden tar du fram oskadat gips, trä, puts, metall och betong. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan, minimering av eller inget skräp i naturen, ingen skadad takplåt och spridning av skräp till dagvatten ! 

Med våra medel för ytbehandling, arbetar Du säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och just säkerhet betyder mycket för att Du ska slippa stress och må bra!  

  • Kapsla in – Lös upp – Ta hand om och avfallshantera

 

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

shop.takcare.se