Ytskyddsmedel

      

Ytskyddsmedel mot klotter, fukt, luftföroreningar

–      Offerskydd som är diffussionsöppen

–      Permanent skydd som är tät, nanoteknik

 
Yta Produkt Användning Arbetsmetod
Porös yta  AGS 3502 Offerskydd.

Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot tuschklotter

 AGS 3502 är godkänd enligt trafikverkets krav TRVAMA

 Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning.
 Klotterskydden kan läggas på med färgspruta eller lågtrycks-

spruta. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS. Vänta tills första

lagret är torrt, ca 1-3 timmar. Rinningar jämnas ut med

pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.anläggning 09, och anläggning 10. AGS 3502 och BPS 7724, BPS 7726 är kombinationsgodkända enligt TRVAMA, anläggning 09. AGS 3502 är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet förnyas på nytt.

 

 

AGS 3500

Samtliga klotterskydd Diffusionsöppna produkter som ”andas” ;
AGS 3502 Extra Strong –”-
AGS 3506 Färgat           –”-
AGS 3512 Ultra             –”-
AGS 3514 Low Melt     –”-
AGS 3515 1-Lagers      –”-
 Kall yta AGS 3502 ICE ” Ytans temperatur vid påläggning bör
    vara över -3*C. Livslängd mot klotter
upp  till minst 7 år. Skyddar även den
behandlade ytan mot luftföroreningar,
    väderpåverkan och fukt.
Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan
     ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot
      luftföroreningar, väderpåverkan och fukt.
AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt
vid frekvent klottrande i gångtunnlar.
Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.
Tät, hård yta AGS 3550 Permanent klotterskydd för hård tät Tät produkt för tät yta;
    blank yta.  AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanent
klotterskydd. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från
att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k.
anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna.
AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex.
lackerad plåt (bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor)
aluminium, galvad plåt och plast.