Tegel och granittvätt

BPS 7300

tegel

P R O D U K T I N F O R M A T I O N
BPS 7300
Artnr: 7300
Tegel och Granittvätt
Används för rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader. För utomhusbruk.
BPS 7300 är ett surt fasadrengöringsmedel för rengöring av hårt nedsmutsade fasadytor som:
• Granit
• Gnejs
• Betong
• Tegel
• Terrakotta
Så här gör du:
Förvattna ytan med kallt vatten; applicera BPS 7300 med lågtrycksspruta. Täck noga fönster.
Låt verka ca 5-30 minuter. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa
trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-200 bar/20 minutliter). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Skölj
med mycket vatten för att undvika syrarester. Upprepa vid behov.
OBS! BPS 7300 etsar glas, kakel, emalj, klinker m.m.
Dosering
BPS 7300 kan användas koncentrerat på hårt nedsmutsade ytor, men kan även spädas med vatten enligt
nedan:
Granit 1:2
Gnejs 1:2
Betong 1:2
Tegel 1:3
Terrakotta 1:6
Åtgång
Ca 0,2-0,3 liter/m²
Teknisk data
• Transparent vätska med skarp lukt.
• Levereras i 10 och 25 liters plastdunk.
• Densitet 1,12 kg/liter.
• pH 0,1
• Innehåller ammoniumbifluorid, saltsyra,
Tridecylalkoholetoxilat.
Förvaring
Lagras frostfritt väl tillsluten.
Hållbarhet
24 månader i oöppnad förpackning.
Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder, handskar och glasögon.
Märkning
Fara
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga
frätskador på hud och ögon.
Farligt gods
UN 3264 FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.
PG: II
1/1
Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Takcare inte kan ge
någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.