Medel för fasad, sten, betong, mm.

För nedsmutsade fasader- sten, betong, m.m. 

 

BPS 7102

(förvattna ytan med kallt vatten). Låt verka 30-60 minuter.

För utomhusbruk. Löser feta och oljeaktiga föreningar. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller
kaliumhydroxid, natriummetasilikat etc. Anpassa vattenenergin efter fasadens tålighet,
ca 50-200 bar/20 liter/ minut. Helst varmt vatten, dock max 50*C.

 

BPS 7103GEL

Samma som 7102, men förtjockad, extra lämplig för putsad fasad,
biologiskt nedbrytbar ( pH~13)

 

BPS7111 , Algskydd med tvättfunktion.

Används för att avlägsna alger, mögel och svamp på de flesta ytor som tegel,
betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.
Ofta enastående resultat efter så kort tid som 4 dagar.
Fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 5 år
beroende på underlag, väder, etc. Innehåller kvartär ammoniumförening, tensider.
Tegel och granittvätt för utomhusbruk.

 

BPS 7300

För rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader. För utomhusbruk.