Lathund Ytrengöring

                     Byggnadsvård  – Hållbar utveckling – Bättre personlig miljö
YTBEHANDLING ( färgborttagning (ES) och klottersanering (AGS), se separat info. )
Lathund med produkt och egenskap.
                 
Y t r e n g ö r i n g
Alkaliska medel              pH 11 – 14
BPS7100 kraftigt förorenade feta och oljehaltiga fasadytor, frätande
7102 feta och oljehaltiga fasadytor
7103 samma som BPS 7102 men förtjockad, extra lämplig för putsad fasad
7112 alg och annan påväxt
7150 GEL färglösningsmedel, åtföljs av neutralisering
TCS 25 inbränd sot , olja, fet smuts, avföring, blod, äggviteämnen
RENO 12 alkaliskt;  avföring, blod,  äggviteämnen, proteiner, fågelspillning, fett,olja, sot
14 högalk; -”- , olja från verkstadsgolv, kåda från metall, frätande
Lätt alkaliskt -”-             pH 9,5 – 10,5
   Fordonstvätt  Miljö fordon, löser olje- och fettbundna föroreningar
BPS 7111 alger, mögel, svamp och annan påväxt
7425 miljöanpassad oljelösare, oljespill
                 
Sura -”-                         pH 0,1 – 5
7300 tegel och granittvätt, rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader
7315 surt neutraliseringsmedel inför ommåln.   efter anv. av högalk. produkter
7317 borttagning av överflödiga kalk, bruk och betongrester, mycket surt medel
7319 borttagning av silikonbeläggningar och silikonrester
7320 sot och trafiksmuts från aluminium
TCS BETO rost/ kalk/betning av metall och betonggolv
BETO GEL rost/ kalk/betning av metall och betonggolv, längre verkningstid
       METO metalloxider-salter,  rost, urin, silikater, kiselföroreningar, koppar, mässing
takcare
Vipvägen 7 I SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone: +46 707880320 I info@takcare.se
I www.takcare.se I www.takcare.se I www.shop.takcare.se
Gäller från 2002-05-24 2017-03-30  cg
Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320