Effektiv borttagning av alger, mögel och svamp från de flesta ytor, och skyddning av ytan.

BPS 7111

LONDON%20MUSEUM2460

LONDON%20MUSEUM1460

mineral före bps7111

mineral yta efter bps7111

BPS 7111
Artnr: 7111
Algskydd med tvättfunktion
BPS 7111 är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar alger, mögel, svamp och annan påväxt.
Biologiskt nedbrytbar. Skonsam mot de flesta material.
Användningsområden
BPS 7111 används för att avlägsna alger, mögel och svamp från de flesta ytor som, tegel, betong, puts,
natursten, takpannor, trä, mm.
BPS 7111 är säker att använda och ger ingen negativ påverkan på byggnadsmaterial.
BPS 7111 fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 5 år beroende på
underlag, väder, etc.
Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på fasader
Applicera BPS 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten. OBS! Närliggande känsliga växter bör skyddas.
Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på tak
Vid liten påväxt av alger:
Applicera BPS 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten.
Vid stor påväxt av alger:
Skrapa bort eller använd högtryck för att avlägsna så mycket som möjligt av påväxten. Låt ytan torka.
Applicera BPS 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten.
OBS! BPS 7111 skall inte blandas med anjoniska tensider som t.ex. finns i handdiskmedel.
Dosering
BPS 7111 används som koncentrat eller späd 1:3 med vatten. I koncentrat ger BPS 7111 ett säkrare
långtidsskydd på sugande underlag.
Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/ m².
Teknisk data
• Transparent vätska.
• Levereras i 5  och 25 liters plastdunkar.
• Specifik vikt 1.0 kg/liter.
• pH ca 10.5
• Innehåller Alkylbensendimetylammoniumklorid,
natriumhydroxid.
Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.
Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
Skyddsutrustning
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Märkning
Fara
Orsakar allvarliga frätskador hud och ögon.
Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- &
järnvägstransporter.

 webshop