Rengör yta

                     Byggnadsvård  – Hållbar utveckling – Bättre personlig miljö
 
 
YTBEHANDLING ( färgborttagning (ES) och klottersanering (AGS), se separat info. )  
                 
Lathund med produkt och egenskap.          
                 
Y t r e n g ö r i n g              
                 
Alkaliska medel              pH 11 – 14          
BPS7100   kraftigt förorenade feta och oljehaltiga fasad & takytor, frätande  
7102   feta och oljehaltiga fasad & takytor        
7103   samma som BPS 7102 men förtjockad, extra lämplig för putsad fasad
7112   alg och annan påväxt        
7150 GEL   färglösningsmedel, åtföljs av neutralisering    
TCS 25   inbränd sot , olja, fet smuts, avföring, blod, äggviteämnen  
RENO 12   alkaliskt;  avföring, blod,  äggviteämnen, proteiner, fågelspillning, fett,olja, sot
14   högalk; -”- , olja från verkstadsgolv, kåda från metall, frätande  
                 
Lätt alkaliskt -”-             pH 9,5 – 10,5          
   Fordonstvätt  Miljö fordon, löser olje- och fettbundna föroreningar    
BPS 7111   alger, mögel, svamp och annan påväxt      
7425   miljöanpassad oljelösare, oljespill      
                 
Sura -”-                         pH 0,1 – 5          
7300   tegel och granittvätt, rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader
7315   surt neutraliseringsmedel inför ommåln.   efter anv. av högalk. produkter
7317   borttagning av överflödiga kalk, bruk och betongrester, mycket surt medel
7319   borttagning av silikonbeläggningar och silikonrester    
7320   sot och trafiksmuts från aluminium      
TCS BETO   rost/ kalk/betning av metall och betonggolv    
BETO GEL   rost/ kalk/betning av metall och betonggolv, längre verkningstid  
       METO   metalloxider-salter,  rost, urin, silikater, kiselföroreningar, koppar, mässing
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        takcare        
        SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone: +46 707880320 I info@takcare.se        
        I www.takcare.se I www.takcare.se I www.shop.takcare.se        
  Gäller från 2002-05-24         2017-03-30  cg