Plåttak

————————————————————————————————-

((Jfr den tidigare Vattenblästring:

Inte delvis rengöring och P E N E T R E R I N G  av metallen med 700-2800 bar (700 kg/cm2 – 2800 kg/cm2) med  roterande vattenstrålar och plastisk deformation, förstört rostskydd  med   UTTÄNJD   FÖRSTÖRD   METALL, dvs förtunnad takplåt samt  SPRIDNING  av  TUNGMETALLER   !  )

—————————————————————————————————

Anpassning plåttak för nytt ytskydd, användarinformation.

ES 1 och          efter 1 -3 timmar   A)

 • ES 1 och         efter  12 timmar    B)
 • A)
 • Spruta ut på morgonen, efter 1-3 timmar, skjuva metodiskt med flatstråle på/nära falsen, 70-90 *C, min 270 bar, ESS-metoden, samtidig upplyftning av både toppfärg och primer, dvs 2 lager samtidigt
 • B)
 • Spruta ut på kvällen, efter 12 timmar, skjuva. Lyfter/löser normalt 3 – 4 olika typer av färg under natten,
 • Varsamt och kostnadseffektivt till Rengöringsgrad 1 över HELA plåttaket !
 • steg 0 – 6, verkningstid: 1 – 12 timmar

 

ESS-metodens behov=flatstråle 70-90*C, 270-350 bar uppnår Du Rengöringsgrad 1 på HELA metalltaket utan att skada takplåten. Även i norrläge där också mjukgörarvandringen har börjat !  Ingen skadad metallyta !  innebär ingen spridning av tungmetaller till dagvattenbrunnen och ett minimum med nedskräpning på marken !

RENGÖRINGSGRAD 1 och  S K O N S A M T   P Å,   H E L A    P L Å T T A K E T   !

Inför ommålning – Rengöringsgrad 1 med ES 1, ES +, ES eller ES 2,   ger ej skadade plåttak. Vi kallar taken för Premiumtak. De har ej utsatts för roterande penetrerande vattenblästring.
10 års garanti är inte ovanligt för Premiumtak !
Och med rätt ytskydd förväntas betydligt längre livslängd på skyddet än så.

Temperaturberoende ! Inget regn under verkningstid! Däremot efter verkningstid är inga problem !  

Se upp för gassande sol som ger alltför het takplåt. Det viktigaste, PLANERA, så att du har en torr yta att gå på, ytan blir ju hal; att slutresultatet är ymnigt/flödigt och jämntjockt!


Börja med –

 • Inget högtrycksvatten på plåten innan applicering av medel !
 • Åtgärda falsarna innan applicering !!! OBS!!!

– Falsen är ofta svårast att avfärga därför att det rinner av, ofta blir allför tunt skikt ovanpå.

– För att förenkla / förbättra verkan på falsen för att färglösaren ska bli kvar under verkningstiden,

– Skrapa med spackelspade längs falsens ovansida/ rygg, så ligger medlet kvar.  

– Skär igenom  färgen inunder plåtens överlappning på dubbelfalsad plåt, så uppstår inte problemet med små färgflagor som hänger kvar.

 

       

 

 

 

Appliceringsverktyg

 

                             

 

 

För små jobb som fönsterbleck, Ullon roller eller liknande långhårig roller, stöppla ! Följs av flastfolie och verkningstid.  Om roller, enbart till det första fästskiktet, sedan som ovan.

 

För mindre jobb, använd t.ex. Graco MaxWP2, uppladdningsbar färgspruta 20 volt,

högtrycksfärgspruta, 207 bar, Airless Sprayer eller

För större jobb, Helst airless sprutning för tjockare och jämnare applicering !

Satsa på kapacitet minst t.ex. Graco Ultra Max II 795 Platinium, Den klarar av 2 pistoler med munstycke upp till 0.021″. ca 230 bar. Id: 17-21 tusendels mm. Spridningsvinkel 50-60*.

       

       

Sprutapplicera på morgonen på helt torr yta då plåten ännu inte blivit upphettad.

 • YMNIG TÄCKANDE UTSPRUTNING på bandtäckt plåttak.
 • På stående takplåt applicerar du normalt fästlager, vänta 10 minuter, applicera stockt arbetslager ovanpå. Alternativ är om färglösning sker, ES 2 som hänger kvar.

Om jobbet görs från liftkorg kan du applicera på många band åt gången.

Men om du ska gå på taket lämnar du 1 meter upptill på taket att gå på, alt. applicerar du 2 band, uppehåll, 2 band, uppehåll. Men applicera inte för stor yta med medel innan du lärt dig ESS-metoden.

Planera jobbet väl, det är oerhört halt där medlet ligger och verkar. Vi har tillsatt ett vitt pigment så du ser färglyftaren

 

 

Rengöring av slangar

Efter utsprutning, spola direkt igenom högtrycksfärgsprutans slangar etc. med rengöringsmedel så att inte färglyftaren/ färglösaren torkar in.

.

Försök uppnå minst 1 timme och idealiskt 3 timmar. Taket blir fort varmt på förmiddagen och 20* på ytan är idealiskt.

4) Se produktblad på hemsidan www.takcare.se

Temperaturberoende ! Absolut inget regn utan skydd under verkningstid!  Vår erfarenhet är att du applicerar på morgonen och lyfter färgen efter lunch.

Se upp för gassande sol som ger alltför het takplåt. Taket kan bli uppåt 70-80 grader och då hinner inte medlret verka klart ! ES 1 kräver att få verka i minst en timme !

Du ser när ES + har ”kokat” klart över hela ytan, Du ser inte när ES 1 är klar, den ”kokar” inte. Du testar med skarpt föremål om ES 1 har lyft primern från zinken. Verkningstid min. 3 timmar vid 20*C och 1,5 timme vid 40*C.

 

Anpassa efter temperatur på plåten, dock bör medlet få verka minst 1 timme, därför lämpligt att applicera på morgonen och ta bort direkt efter lunch inkl. avspolning med hetvatten i flatstråle.

5)LYFTNING AV DEN GAMLA FÄRGEN  med       eller   Skjuvas loss med hetvatten flatstråle

skjuvning från hetvattentvätt 270-350 bar,  flatstrålemunstycke.  min 18 liter per minut och max 90*C.

 

Rikta vattenverktyget från dig i 30-45 graders vinkel längs falsen MOT FALSENS RYGG , munstycket endast 1-3 centimeter från falsen. Börja med att hålla still ht pistolen, låt vattnet göra hål på beläggningen på falsen och lyfta beläggningarna på banden.
Spola alltid från rengjord yta från dig mot färgen. Lugnt och metodiskt.


Med flatstråle enbart på falsens rygg!
Vattnet lyfter beläggningen från plåtbandet. Därefter bearbetar du sakta och metodiskt falsen, enbart falsen, och du lyfter färgen från banden på samma gång.

(Om behov av roterande hetvatten på falsen: Bearbeta då med en vattenstråle.)

Slutavsköljning uppifrån och ner.
Alltså; Du uppnår Rengöringsgrad 1 helt utan att skada metallen och du får betydligt längre livslängd på det nya ytskyddet – tips inför färgborttagning på metalltak.

 • Mekanisk ihopskrapning av den intakta dåliga färgen på taket, t.ex. större färgrester.
  Viktigt! För att undvika intorkning av medlet på plåten, skölj snarast av plåten med hetvatten efter färglyftningen.

6)Behandla den nya plåten för bättre fäste med mekanisk skrubbning eller med lämplig kemisk produkt, före avsköljningen, vi föreslår BPS7100 med pH14. Oxidering avlägsnas med BPS7315, ca. pH1. Ytrost behandlar du med det sura BETO som har pH1 ( se fabrikslistan). Som sagt, skölj och låt torka innan ommålning

Åtgång av ES 1, alternativ ES +.
Kalkylera med 0,25-0,75 liter/ kvm/lager.

Förbättrad fästyta på metallen sker mekaniskt eller med miljöanpassade kem ( se under pkt 6. )
Vid målning på nylagd galvaniserad plåt (som tas fram med färgborttagningsmedlet), bör metallen först ”snabbåldras” för bättre fäste för färgen. Detta uppnås genom mekanisk uppruggning med slipsvamp eller genom kemisk bearbetning, tex.  BPS7100, spädes ev 1:2 med vatten. Oxidering / rost avlägsnas med BPS7315 och spädes 1-10.
Ytrost behandlar du med det sura BETO som har pH1.

Avspolning med vatten och lufttorkning av ytan. Du har nu ett icke skadat PREMIUMTAK !

Sprutmåla sedan med eventuellt samma utrustning som du applicerade färgborttagaren med.

 

Skyddsklädsel:

Åtsittande glasögon alt. visir, kemikaliehandskar och lämplig klädsel, se pkt 8 i säkerhetsdatabladet.


Miljön: Skydda känslig natur och dagvattenbrunnar. Lättpresenning som skydd för koncentrerad färglyftare på objekt, t.ex. som cyklar och bilar. Om problem, spola med vattenslang, verkning upphör.  Färgen insamlas i tjocka sopsäckar av papper och lyfts ned. Inga färgflagor på marken.

Stängda anpassade sopsäckar med gammal färg och hämtning till avfallsanläggning.
http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/

Tänk på vad du tar bort, miljön och ditt dricksvatten!

Avled restvatten från dagvattenbrunn.
Agera, inte reagera, fabrikspriser.

  

Christer Grenbäck  Ring mej vid minsta fundering 070 7880320 eller info@takcare.se