Lathund Färgborttagning

Förbehandling av gammalt ytskydd till ren yta, ”De Fyra” inom industri och på fastighet med biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier. Skonsam upplösning av organiskt mtrl, lager efter lager, eller allt direkt. Applicera med högtrycksspruta/ färgspruta eller stöppla med Ullon roller. Åtg. från 0,25 l./kvm.

ES    den avancerade som både löser och lyfter. Lager efter lager om du vill.  På trä och mineral yta, löser linoljefärger och lyfter 2-komponent  billack. Lyfter om du vill färglager efter färglager, suverän på ytor som träfasad, fönster- och dörrkarmar, innervägg av sten, gipsstukaturer. Även platsmålade minerala fasader och metalltak. ES löser bl.a. akryl, alkyd, linolja, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-komp. epoxi, organisk puts och gamla limmer.
Åtföljs av skonsam mekanisk skrapning eller skjuvning med hetvatten ur flatstrålemunstycke om underliggande yta är ok för ht.. OBS. minst 500 mm avstånd till träfibrer. Vatteninträngning i trä kan orsaka upp till två veckors torktid. Gäller samtliga produkter på denna sida. Verkningstid: 15 minuter – 48 timmar

        

ES 1 färglyftaren på minerala fasader och Plastisolbeläggningar på plåttak, samt liknande färg utomhus. ES 1  lyfter färgen intakt, både toppfärg och primer samtidigt till Rengöringsgrad 1. ES 1 lyfter bl.a. Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Amin och Cellulosalack.Verkningstid: 1 – 12 timmar

 

ES + den snabbare, löser spillfärg, färg på plåttak, är snabbare än ES 1, fungerar snabbare på kallare yta. Den löser dock normalt inte primer samtidigt. ES + använder du också till plastfärg. ES + löser t.ex. Polyuretan, Pvf2 och plastfärg/spillfärg på t.ex. natursten.

Löser Uretan, Alkyd, Akryl, Fenolharts, Polyvinylacetat, Styren, Amin, Cellulosalack och PVC. Verkningstid: 20 minuter – 4 timmar

 

ES 2 den som hänger, för plast- och oljefärg, extra förtjockad för att direkt hänga kvar länge.

Kan t.ex. vara lämplig på stående ytor som minerala fasader, tex. putsbetong, träportar, branta tak, fönsterkarmar och löstagna fönsterbågar. Även lämplig på fastigheter där gammal fin puts eller fasadstukatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras. Verkningstid: 1 – 36 timmar

 

Snabbt men frätande som kräver neutralisering av ytan efteråt;

BPS 7150 Gel, högalkalisk, och mycket effektiv. Speciellt formulerad för att lösa oljehaltiga färger. Används med försiktighet på trä, och undantag också för vissa metallytor (aluminium, zink, koppar, magnesium), läder och textiler, som förstörs. Om ommålning: Efter färglösning krävs omedelbar neutralisering av ytan med en lätt sur produkt, ex. med BPS7315. Tid: 2 – 48 timmar

 

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320