Kapsla in – på plåttaket med ESS-metoden

TIDIGARE, OTILLRÄCKLIG färgborttagning med 700-2800 bar och roterande vattenstrålar. DU  FÖRSTÖR  PLÅTEN  OCH  SPRIDER  TUNGMETALLER !
Med roterande penetrering   orsakar du förstörd förtunnad takplåt  och nedskräpad miljö med färgrester och tungmetaller !!!


En operatör kan med högtryckspump hantera vattentryck och rörelseenergi som slår sönder rostskydd, och sprider tungmetaller och skräp vida omkring !
700 – 2800 bar = ca 700 – 2800 kg / cm2 på ytan
VATTENBLÄSTRING  ( 700 – 2800 bar, från ca 700 kp, (kg / cm2) sker normalt med 2-6 roterande runda vattenstrålar och plastisk deformation i metallen, mao. FÖRSTÖRT ROSTSKYDD OCH UTTÄNJD TAKPLÅT. Användningsområden normalt för vattenblästring är borttagning av beläggning från tjock metall, tex. fartyg och vattenbilning av betong. Låt det stanna där!
ERSÄTTS med miljöanpassad skonsam färglyftning  med ES 1 eller ES + och därefter skonsam bortskjuvning och inkapsling med flat hetvattenstråle 90*C max 350 bar,
= HELT OSKADAD TAKPLÅT OCH RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ PLÅTTAKET !!!
– Rengöringsgrad1 –  helt ren oskadd metallyta – den lösgjorda dåliga färgen är intakt, liknande skinn, inga flygande tungmetaller- dvs betydligt bättre resultat och bättre miljö för dig och dricksvattnet !  Avled vatten från dagvattenbrunn,

Tips: Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.
 
Gör som när du tvättar bilen! Skjuva och kapsla in, med en skonsam flatstråle och tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

Christer Grenbäck    +46707880320   info@takcare.se