Lathund – Fasad – rengör och långtidsskydda

Så här rengör och långtidsskyddar du nedsmutsad fasad!

 

 

 

 

 


Vilken beläggning är det på fasaden ?

Till exempel röda rinningar: Saliv på fingret, fingret på ytan, fingret blir knallgult.

Det är röd lav !


 

 

 

 

Det röda som man kanske tror är alger, är lav på tex. kalkcement.  Svart och röd lav har långa rötter som måste blekas.

Om inte fasaden ska målas efter rengöringen använder du miljöanpassad 7111 långtidsskydd upp till 10 år . Det kan ta  lång tid att avlägsna. I värsta fall kan det ta ett halvt år innan det är borta. Koncentrerad 7111 långtidsskydd upp till 10 år använder du också sedan som  långtidsskydd.

 

 

 


Om fasaden ska målas använder du miljöanpassad 7112 på den röda rinningen.

 

 

 


Alger är gröna och växer på t.ex. släta målade ytor mot norr och öster.  7111 långtidsskydd upp till 10 år är produkten.

 

 

 


Fasadtvätt, miljöåtgärder


1.Kontakta alltid kommunens miljökontor och informera om att du skall tvätta och med vilka med medel. Lämna Datablad och Säkerhetsdatablad

1.Tillse att personalen har effektiv och lagenlig skyddsutrustning (Gärna i dubbel uppsättning)

2.Använder du ett syrabaserat rengöringsmedel bör du lägga en kalkbädd in mot sockeln. Detta neutraliserar syran innan den når avloppet.

3.Avled alltid spolvattet så att inget spillvatten rinner ut på ytor där folk eller husdjur kan trampa i det. (använd sandvallar). Det giftigaste som spolvattnet innehåller är oftast de smutsparticklar som suttit på väggen.

4.Markera ställningen med varningsskyltar om du använder starkt sura- eller alkaliska rengöringsprodukter.

5.Om miljökontoret kräver att spolvattnet skall omhändertas är det en god ide att sänka ner en tunna eller liknande i den dagvattenbrunn ditt du leder vattnet. Låt sedan en dränkbar pump forsla upp vattnet i en container.

6.Förvara rengöringsmedlen och tom emballagen inlåsta.

 

 

 

 


Damm, Sot, Fett, Äggviteämnen, Beläggningar från växtlighet och Oxider  utgör 20% av försmutsningen

Gips utgör resten , ca 80%

 

 

 


                                            

Rengöringsmedel för nedsmutsade fasader- sten, betong, m.m.

Förvattna ytorna med kallt vatten. För utomhusbruk.

 

 

 


7111 långtidsskydd upp till 10 år på Mexitegel

7111 långtidsskydd upp till 10 år  Algskydd med tvättfunktion.

Alg- mögel- och mosskydd upp till 10 år.

 

 

 


Våra vanligaste fasadmateriel

Tegel

7102 eller  7300 för hårt nedsmutsad fasad 

 

 

 

 


Detta gjordes med  7300 för hårt nedsmutsad fasad och täckta fönster.


 

 

Venedigfasad i kalksten,  7103

Men ska man ta bort det ? Vi har även i Sverige bebyggelse av kulturhistoriskt intresse.


 

 

 

Steniskivor

 

 


Frilagd marmorkross

 

 


Lackerad plåt


 

 

 

Betongelement


 

 

 7102
(förvattna ytan med kallt vatten). Låt verka 30-60 minuter.

För utomhusbruk. Löser feta och oljeaktiga föreningar. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller
kaliumhydroxid, natriummetasilikat etc. Anpassa vattenenergin efter fasadens tålighet,
ca 50-200 bar/20 liter/ minut. Helst varmt vatten, dock max 50*C.

 

 


Sammansatt fasadmaterial;

-kalk- och sandsten

 7103

 

 


-tegel- och kalksten

 7103 Samma som 7102, men förtjockad, extra lämplig för känslig fasad som putsad fasad, biologiskt nedbrytbar (pH~13). Irriterande, biologiskt nedbrytbar.

 

 

 

 


 7300 för hårt nedsmutsad fasad

Förorenad krysshamrad granit


 

 

 7300 för hårt nedsmutsad fasad

Granit

  7300 för hårt nedsmutsad fasad


 

 

     

 

Tegel och granittvätt för utomhusbruk.

  7300 för hårt nedsmutsad fasad För rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader.

–  etsar glas, kakel, emalj, klinker m.m. Frätande. Låt verka 5 -30 minuter.

 

 

 

 


 7100 är ett högalkaliskt fasadrengöringsmedel, för rengöring av mycket hårt nedsmutsade fasader låt verka 0,5 – 6 timmar. Biologiskt nedbrytbar.

 

 

 


 

  

7111 långtidsskydd upp till 10 år

Används för att avlägsna alger, mögel och svamp på de flesta ytor som tegel,
betong, puts, natursten, takpannor, trä, mm.
Ofta enastående resultat efter så kort tid som 4-14 dagar.
Fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt i upp till 10  år
beroende på underlag, väder, etc. Innehåller kvartär ammoniumförening, tensider.
Tegel och granittvätt för utomhusbruk.

7111 långtidsskydd upp till 10 år på Mexitegel

 


 

 

Spola av;

   

  med anpassat 45 – 90*C  och anpassa 60-350 bar/  min. 18 l/ min.


 

Långtidsskydd  7111 mot alger, mögel och påväxt upp till 10 år.

LONDON%20MUSEUM2460

LONDON%20MUSEUM1460

mineral före bps7111

mineral yta efter bps7111

7111 långtidsskydd upp till 10 år
Långtidsskydd, algskydd med tvättfunktion, upp till 10 år.
–  är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar alger, mögel, svamp och annan påväxt.
Biologiskt nedbrytbar. Skonsam mot de flesta material.
Användningsområden
–  används för att avlägsna alger, mögel och svamp från de flesta ytor som, tegel, betong, puts,
natursten, takpannor, trä, mm.
–  är säker att använda och ger ingen negativ påverkan på byggnadsmaterial.
–  fungerar också som ett långtidsskydd och håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år beroende på
underlag, väder, etc.
Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på fasader
Applicera  flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten. OBS! Närliggande känsliga växter bör skyddas.
Arbetsinstruktioner för sanering och förebyggande skydd på tak

Vid stor påväxt av alger:
Skrapa bort eller använd högtryck för att avlägsna så mycket som möjligt av påväxten. Låt ytan torka.
Applicera vätskan flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar
påväxten.
OBS!  7111 långtidsskydd upp till 10 år skall inte blandas med anjoniska tensider som t.ex. finns i handdiskmedel.

Dosering långtidsskydd
 –  används som koncentrat eller späd 1:3 med vatten. I koncentrat ger 7111 långtidsskydd upp till 10 år ett säkrare
långtidsskydd på sugande underlag.

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/ m².
Teknisk data
• Transparent vätska.
• Levereras i 5  och 25 liters plastdunkar.
• Specifik vikt 1.0 kg/liter.
• pH ca 10.5
• Innehåller Alkylbensendimetylammoniumklorid,
natriumhydroxid.

 


Alternativt skyddar Du sedan fasaden med AGS 3502, AGS3502ICE, AGS3515 eller hårda ytor med AGS3550 !

Takcare har funnits sedan år 2002 och tillhandahåller högkvalitativa miljöanpassade produkter, såsom t.ex. färgborttagningsmedel, klottersaneringsmedel, ytskyddsmedel, korrosionsskydd och takfärg. Låga fabrikspriser från svenska fabriker ! Kontakta Christer Grenbäck.
  • info@takcare.se
  • www.takcare.se
  • 070 7880320