PUTS/METALL

 

 

Vi har över 40 års erfarenhet av ytor

 

här,  inkapsling, upplösning, bortskjuvning, omhändertagande =

anpassning av yta  inför nytt ytskydd = 

 

miljöanpassad färgborttagning


 

ES och ES +    = inne och ute

ES 1 och ES 2 = ute

 


Inomhus

 

 

 

 

och 


 

 

 

 

 

 

 

 


Utomhus

 

 

och 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Från 1900 talet med penetrerande vattenblästringar till 2018 med miljöanpassad skonsam lyftning av färgen på hela taket i alla väderstreck med ES 1 innan ommålning av plåttaket.

 

 

Utomhus

 

 De miljöanpassade färgborttagarna  ES 1 eller ES +

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Inomhus och Utomhus

 

pågående färglyftning med ES-metoden och ES 1

 


Utomhus

du skjuvar enkelt bort massan med  ESS- metoden                

pågående färglyftning med ESS-metoden och ES 1

 

 

 

 

 


Din personliga miljö är viktigast ! 

Ingen penetrering av ytor !

Inga farliga kemikalier eller farliga färgrester och föroreningar i dagvattenbrunnen eller naturen är målet !

Med ES-metoden är vi där ! Med ESS-metoden är vi nästan framme !

 


1. Kapsla in färgen och lös upp. 

2. Lager efter lager

3. Skjuva loss och avfallshantera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UNDERHÅLL   AV   YTOR

Man brukar ju säga att 80 % av tiden får läggas på rätt förbehandling och grundmålning. Rätt förbehandling av ytan före applicering av nytt ytskydd, är så viktigt att det utgör minst 70% av slutresultatet.

Bearbetning av ytor har vi hållit på med sedan 1967. Sedan 1983  använder vi enbart varsamma kemiska produkter för ytor. Metodutveckling och egen agentur med egna produkter sedan 2002.  

Takcare (egentligen Takcare. cg) som jag startade  år 2002 är ett teknik- och agenturföretag med hållbar miljö- och metodutveckling . Vi har fyra egna kemiska medel, ES, ES +, ES 1 oxh ES 2.  Trion Tensid AB (1979), i Uppsala tillverkar ES, TCS, BPS och AGS produkterna.

Produkterna tillverkas i bland annat Uppsala och är naturligtvis tillåtna av bland annat Kemikalieinspektionen. Att arbeta med en kemilösning är den ojämförligt billigaste och skonsammaste lösningen.

Agera, inte reagera, vi har fabrikspriser!

Affärside’n är att vi med TTAB säljer medel, metoder och utrustningar som ger Er anpassade ytor. Det innebär att hos oss är problemlösning, metodutveckling och utbildning av Er som kund lika viktig som produktutveckling. Allt vi gör, utvecklas med egen personal och eget kunnande.

Det ger oss en unik flexibilitet med möjlighet att anpassa lösningarna till er, såväl stora som små kunder. Årligen, sedan 1983, utbildar vi Er internationellt och i Sverige.

Vi har ett brett internationellt kontaktnät, och ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Saknar vi kunskap i en fråga vet vi alltid var vi ska vända oss för att få information.  Vi deltager också i större forskningsprojekt finansierade av EU. Vi förmedlar dessutom säkerhetsutrustningar till er.


Vi löser och lyfter upp den gamla färgen helt varsamt, användarvänligt och miljöanpassat !

 

 

 

– med de fyra miljöanpassade, skonsamma och användarvänliga kemilösningarna.

       

 

 

När Du använder våra miljöanpassade färglösare/ färglyftare, kapslas blyvitt in med den trögflytande massan av färgborttagningsmedel och gammal färg. Skjuva/skrapa sedan lätt med ergonomisk skrapa eller som här ska ESS-metoden med max 350 bar , hetvatten och flatstråle användas.

 

En ny forskningsstudie på Karolinska Institutet, visar att de vattenburna färgerna innehåller höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel, som orsakar allergi och eksem hos målare och konsumenter.

Lös upp färg eller annat organiskt mtrl som t.ex. lim med ES, kapsla in och undvik riskerna med allergiframkallande färg.

Ta hand om de kraftigt allergiframkallande konserveringsmedlen isothiazolinoner.

  • kapsla in färgen, innehållande t.ex. Kathon i den förtjockade och miljöanpassade färglösaren.

  

När Du använder våra miljöanpassade färglösare/ färglyftare ES, ES +, ES 1 eller ES 2, binds konserveringsmedlet in i den trögflytande massan av medel och farlig färg. Skrapa sedan lätt med ergonomisk skrapa.

  • du skjuvar enkelt bort massan med ES-       eller ESS- metoden                

  • spill suger du upp med Floatix.

  • massan skickar du till avfallshantering.

  • du har nu bästa förutsättning inför ommålning.

  • bästa personliga miljö.

  • betydligt längre livstid. 

Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!

   Christer Grenbäck, Takcare, info@takcare.se


Använd alltså  ES- och ESS-metoden,  och  !

 

 

1. Kapsla in färgen och lös upp. 

2. Lager efter lager

3. Skjuva loss och avfallshantera.

 

 

Miljöanpassad ytbehandling av Metall/Puts med ES- och ESS-metoden.

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet är Rengöringsgrad 1 med ES 1 på hela plåttaket i alla väderstreck !

 


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metoderna; 

      


 

Utomhus med  

 och skjuva med flatstråle hetvatten  

 

 

– billack  med ES

 

– bästa yta, helt oskadad

 

– plastisol och liknande på  plåttak med ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det positiva ytresultatet Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket, dvs. i alla väderstreck !!


 

Och helt oskadad takplåt, inget skadat rostskydd !


 

 

 

 

SundaHus logo landscape RGB460

 

 


Miljön

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN EN NY FORSKNINGSSTUDIE

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN allergiframkallande

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN blyvitt !

Byggnadsvård färgborttagning – MILJÖN KAPSLA IN inga giftiga gaser!

Byggnadsvård färgborttagning – Sluta förstöra takplåten och därav sprida skräp och föroreningarMiljöanpassad Byggnadsvård inför nytt ytskydd.

– Skonsam färgborttagning med ES- och ESS-metoden

– Kapsla in, lös upp, skjuva och avfallshantera.

– Bästa personliga miljö vid ytunderhåll!

– Bästa hållbara utveckling!

– Bästa miljö!


Takcare  har  komplett  kemiskt utbud av produkter och metoder för effektiv, skonsam och anpassad

rengöring och färgborttagning inför applicering av nytt ytskydd 

 


 

 

  • ESS-metoden; möjlighet till ren, oskadad takplåt och fasadputs. Rengöringsgrad 1 på HELA ytan, minimering av skräp i naturen, ingen skadad metall och spridning av föroreningar till dagvatten !

  • ES-metoden inomhus och utomhus (ned till -5*C) ersätter på trä den gamla torrskrapningen och upphettningen av färger, då ofta med farligt damm och farliga gaser som resultat ! Nu, inget bekymmer med ändring av ytans pH värde ! Inget behov av andningsmasker längre ! Du arbetar säkrare, friare, effektivare, mår bättre, och det betyder mycket för din hälsa!

 

Vårt budskap till er inför ommålning; att

– du ytterst varsamt/ skonsamt tar fram originalytan på 1700 talets fastighet, eller lämna något lager av historiskt intresse !

– du avlägsnar all färg till putsrent, trärent eller Rengöringsgrad 1 på metall, helt utan att påverka underliggande material. Helt rent och oskadat inför ommålning!

Du arbetar med biologiskt nedbrytbara produkter, användarvänliga, godkända kemiska medel för t.ex. kulturminnesvård, som underhåll av fastigheter, inne och ute.

Miljöanpassade medel för Din personliga miljö, samt bästa ytskydd. Och betydligt längre livstid på det nya ytskyddet än med tidigare förbehandlingsmetoder !

Att arbeta med en kemilösning är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden. Se ESS- och ES-metoden med färgborttagarna ES, ES +, ES 1 samt ES 2.

Se även fabriks produktlista,  www.takcare.se. och webshop http://shop.takcare.se.

foto-christer40pkt

Christer Grenbäck

info@takcare.se
+46707880320

 

Hållbar miljöutveckling med Takcare

 

 

  

 

 

 

 

 


Lite mer om att ta bort färg från puts utan att skada den – Skonsam miljöanpassad färgborttagning på fasader


– ES 2 och ES på mineral fasad


– ES 2 och ES på träfasad 


– ES 1, ES + och ES  på fönsterbleck

 

 


  

 

och ES 2  löser ”plastfärg” och de flesta linoljefärger på puts. ES löser alla linoljefärger

5.1Före460

5.2Efter460

Att skonsamt avlägsna t.ex. plastfärg från puts utan att förstöra putsen!!

Restaurerades till original 1887  års utförande ! Denna fastighet gjordes år 2013-2014.


20140605_084755457

 


Så här gick det till;

Här nedan skall nu renoveras en av de vackraste fastigheterna på Östermalm.  Många stukaturer, Brf Stureparken 2 , Valhallavägen 100,  i korsningen med Sturegatan. Vi levererar det miljöanpassade, förtjockade och effektiva färgborttagningsmedlet ES 2 som sprutas på fasaden med högtrycksfärgspruta. Man har nämligen tidigare målat med plastfärg utanpå linoljefärg, varvid plastfärgen flagnat.

Brf Stureparken 2 , miljöanpassad färgborttagning
inför ommålning och återställning till 1887.

Färgborttagning med ES 2  på K-märkt fasad.

Nedan  fina foton på detaljer från Valhallavägen 100  har vi  fått av

Ordförande i Brf Stureparken 2,  Christian Falk, christian@falkfilm.se,
www.falkfilm.se, 0708-141814

 

Fastigheten från 1887 , vars dåliga plastfärg på mineral yta avlägsnas
miljöanpassat med ES 2 och på fönsterbleck med ES 1

20140605_082522_460

Ingen inplastning av färglösaren ES 2 behövs.

Färgborttagningsmedlet ES 2 till mineral fasad och ES 1
till metallfönsterbleck. / RV Fasad & Bygg AB, www.rvfasad.se

Tack Raino Vanhatalo, RV Fasad & Bygg AB, för de första två fotona, som jag fått av Er
färgborttagning med ES 2,  m.m.  på  denna fantastiska fastighet.

Varsam färgborttagning inför ommålning:

Det uppstod ett problem, färgborttagaren fungerade helt plötsligt inte som det var tänkt. Tester gjordes även med ES och ES+. Utan bättre resultat. Nu har vi svaret. Det finns partiellt lagning med mineral färg, alltså icke organisk produkt, som naturligtvis inte färgborttagaren ska angripa. Då beslöts att avlägsna denna beläggning på annat sätt, mekaniskt.

RV FASAD och BYGG AB fortsatte sedan borttagningen av plastfärg på mineral yta med ES 2.

Det visar sig nu att det också är gjort ytterligare lagningar partiellt med plastfärg. Innebär att det är fler lager plastfärg.   

 

Miljöanpassat med rätt färgborttagningsmedel i stället för upphettning av färg, med brandrisk och farliga ångor.

Totalentreprenör är RV FASAD och BYGG AB, Raino Vanhatalo. Toni Vanhatalo är arbetschef www.rvfasad.se

Tack till Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala. Anders tog eget initiativ och förbättrade bildkvalitéten på de bilder jag tagit byggnadsvard.ab@telia.com  / cg

Vi följer jobbet här på hemsidan. www.takcare.se / Christer Grenbäck

 

IMG_1443460