Omhändertagande av gammal färg, ofta innehållande blyvitt, inkapsling med ES-metoden

 

fb_img_1475249990968

De tillslutna säckarna hämtas till avfallshantering.