Klottersaneringsmedel med nytt ytskydd, vilka medel ska jag använda ?

    

 

Lathund

 Klottersaneringsmedel:

1)  KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL.

2)  YTSKYDD, OFFERSKYDD, VAXDISPERSION.

3) YTSKYDD, PERMANENT YTSKYDD, NANOTEKNIK.

 

   
0707880320      
 info@takcare.se      
       
 


 


   

1) Miljöanpassade

KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL

 
       
Grafitty

1.Spray

2.Tusch/Anilin

3.Tectyl

Gör så här, verkningstid se produktblad, skjuva av med ht =  bar/temp*C/flöde/minut
   
       
1.Aluminium ES +AGS221 Gel
eloxerat
obehandlat
 Bearbeta ytan med pensel.Spola av med vattenhögtryck    
 2.”                     221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK  ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90*C, 20 liter/minut    
3.”                      AGS 27 Gel, 27 Tunn  Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.    
1.Asfalt ES + 100-200/70-90/20    
2.”AGS 2+ Gel       
3.”AGS 25, Gel 27 100-200/70-90/20, arbeta snabbt.    
1.Betong ES +, Power Blue  100-150/70-90/20    
2AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
3.”AGS 25, 27 Gel      
1.Glas AGS 221 Gel  100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel    
2.”AGS 221 Tunn  vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret    
3.”AGS 27 Tunn neutralisera med Glastvätt    
1.Granit, obehandlad ES +, Power Blue 150-200/70-90/20    
2. ”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
3.”AGS 25, 27 Gel       
1.Granit ES +,
polerad
 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,    
2. ”AGS 5SR , 5SR  Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret    
3.” AGS 27 Gel, 27 Tunn  neutralisera med vatten    
1.Gummi AGS 221 Tunn, 560  Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller    
2.”AGS 221 Tunn, 560  mekanisk bearbetning, skölj med vatten.    
3.”AGS 27 Gel, 27 Tunn        
1.Hård plast AGS 221 Gel  100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
2.”AGS 5SR , 5SR  Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL  bearbetning, neutralisera med vatten.    
3.”AGS 27 Gel, 27 Tunn      
1.Kalksten ES +, Power Blue  100/70-90/20. Aktsam hantering av ht pistol för att ej skada yta.    
2.”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
3.”AGS 25, 27 Gel    
1.Marmor
obehandlad ES +, Power Blue
     
 2.”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
3.”AGS 27 Gel, 27 Tunn 
1.Marmor ES +,
polerad
 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,    
 2.”AGS 5SR ,5SR  Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning    
3.”AGS 27 Gel, 27 Tunn  neutralisera med vatten.    
1.Målade
fasadytor ES +, 221 Gel
 100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort    
 2.”AGS 5SR, 5 SR Gel  verkningstid.    
3.”AGS 27 Gel, 27 Tunn      
1.Målade hårda ytor av industrikvalitet AGS 221 Gel, 221 Tunn  100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med    
 2.”221 Gel, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
 3.” AGS 27 Gel, 27 Tunn  bearbetning och neutralisera ytan med vatten.    
1.Plexiglas AGS 560 50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre    
2.”AGS 560  verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
3.” AGS 560 bearbetning och neutralisera med vatten.    
1.Puts ES +, Power Blue 50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.    
2.”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue    
3.”AGS 25, 27 Gel    
1.Sandsten ES +, Power Blue  100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.    
2.”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue      
3.”AGS 25, 27 Gel      
2.Tegel rött,gult mexi ES +, Power Blue   100-150/70-90/20    
 2.”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue      
3.”AGS 25, 27 Gel      
1.Terazzo
Travertin ES +, Power Blue
 100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålamod.    
2. ”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue      
1.Trä,obehandlat, målat AGS 221 Gel, 221 Tunn  50-100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller 
2.”  AGS 221 Gel, 221 Tunn bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25    
 3.”      
1.Tyg AGS 5SR HAWK  Använd klotterborttagare på trasa och     
 2.AGS 5SR HAWK   torka bort. Neutralisera med Speedy.    
3.” AGS 27 Tunn      
1.Vägskyltar AGS 221 Gel, 221 Tunn, 560  Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa    
2.”AGS 221 Tunn, 5 SR, 560  eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.    
3.”AGS 560      
 Kvarvarande skuggor  AGS 65

      

     
 2)

YTSKYDD, OFFERSKYDD, VAXDISPERSION.

 

Ytskyddsmedel mot klotter,

fukt och  luftföroreningar

på porös och hård yta

 
 Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot Rostskyddsmassa (Tectyl), Sprayfärg,  Tusch-/ Anilinklotter      
Offerskydd – långtid      
  Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Långtid-AGS 3502    
 ” kall yta  Långtid-AGS 3502ICE    
 Offerskydd – korttid      
 AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt vid frekvent klottrande i gångtunnlar. Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.   Korttid-AGS 3515    
Klotterskyddsborttagare AGS 3505    

3) 

YTSKYDD, PERMANENT YTSKYDD, NANOTEKNIK.


Permanent ytskydd för hård, tät blank yta 

 Tät produkt för tät yta; AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanentklotterskydd. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k.anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna.AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex.lackerad plåt ( bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor) aluminium, galvad plåt och plast.

  Permanent-AGS 3550    
 

 

     
       
       
       
       

 

  

 

Miljön

 


Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling


BYGGNADSVÅRD         Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.                   

Icke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Miljön – inför ommålning – lös upp, kapsla in, ta hand om med  eller   !

 – undvik torrskrapning av gamla färger, ev giftigt damm.

– undvik upphettning som orsakar giftiga gaser.

  • ofta finns undertryck i fastigheterna i t.ex. skolor, (se Boverkets Byggregler om ventilation). Detta innebär att giftiga gaser kan sugas in till eleverna i klassrummen om samtidig upphettning av färg pågår på fönsterkarmarna utanför fönstret !
  • använd ES produkterna och ES–metoden
    = miljöanpassade medel för att lösa upp färgerna och inget behov av vatten för att neutralisera ytan, rätt pH och allt klart för ommålning !

–    inget giftigt damm som du kan andas in, som vid torrskrapning !

  • ingen giftig gas som du kan andas in, som vid upphettning !

  • ingen risk för brand, som vid upphettning av osynliga spikförband i trä !

  • ingen risk för brand, som när heta färgflagor flyger omkring !

Kapsla in och ta hand om det t.ex. giftiga pigmentet blyvitt med färglösarna ES, ES+ ES1 eller ES 2 på fönsterkarmar, träfasad eller andra ställen.

Använd den miljöanpassade ES och ES-metoden i stället!

Kapsla in färgen i ES och ES-metoden! Massan, där resterna av den gamla färgen är, tar Du hand om i tjock stängd soppåse innan hämtning till avfallsbolag.
Enligt Teknisk Målerikonsult Sven-Olof Hjort, Södertälje, förekom blyvitt i linoljefärger till ungefär 1986 !
Pigmentet blyvitt är ju numera ersatt av zinkvitt vilket också motverkar mögelangrepp.

http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/
 
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!
Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

    

 Christer Grenbäck

Hållbar miljöutveckling med Takcare!