Yta, Miljö

    

 

Lathund

 Klottersaneringsmedel:

1)  borttagningsmedel

2)  ytskydd, offerskydd, vaxdispersion

3)  ytskydd, permanent ytskydd , nanoteknik

 

   
0707880320      
 info@takcare.se      
       
 


 


   

1) Miljöanpassade

klotterborttagningsmedel

 
       
Grafitty

1.Spray

2.Tusch/Anilin

3.Tectyl

Gör så här, skjuva av med ht =  bar/temp*C/flöde/minut
   
       
Aluminium AGS 2+ Gel, AGS 3+Gel, 221 Gel
eloxerat
obehandlat   1
 Bearbeta ytan med pensel.Spola av med vattenhögtryck    
 ”                     2221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK  ca. 100 bar, hetvatten flatstråle, ca. 70-90*C, 20 liter/minut    
”                      3AGS 27 Gel, 27 Tunn  Vid skuggor, använd surt medel, inte alkaliskt medel.    
Asfalt AGS 2+ Gel 100-200/70-90/20    
AGS 2+ Gel       
AGS 25, Gel 27 100-200/70-90/20, arbeta snabbt.    
Betong AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue  100-150/70-90/20    
 AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
AGS 25, 27 Gel      
Glas AGS 221 Gel  100/70-90/20, bearbeta ytan med pensel    
AGS 221 Tunn  vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret    
”AGS 27 Tunn neutralisera med Glastvätt    
Granit, obehandlad AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue 150-200/70-90/20    
 ”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
AGS 25, 27 Gel       
Granit AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel
polerad
 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,    
 ”AGS 5SR , 5SR  Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL vid ströklotter, använd trasa och torka bort klottret    
” AGS 27 Gel, 27 Tunn  neutralisera med vatten    
Gummi AGS 221 Tunn, 560  Utomhus: 100/70-90/20. Inomhus: Använd trasa eller    
”AGS 221 Tunn, 560  mekanisk bearbetning, skölj med vatten.    
AGS 27 Gel, 27 Tunn        
Hård plast AGS 221 Gel  100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
AGS 5SR , 5SR  Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL  bearbetning, neutralisera med vatten.    
AGS 27 Gel, 27 Tunn      
Kalksten AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue  100/70-90/20. Aktsam hantering av ht pistol för att ej skada yta.    
AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
AGS 25, 27 Gel    
Marmor
obehandlad AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue
     
 ”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel      
AGS 25, 27 Gel    
Marmor AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel
polerad
 100-150/70-90/20, bearbeta ytan med pensel,    
 ”AGS 5SR ,5SR  Gel, 5SR HAWK, HAWK GEL vid ströklotter, använd trasa eller mekanisk bearbetning
 
AGS 27 Gel, 27 Tunn  neutralisera med vatten.    
Målade
fasadytor AGS 2+ Gel, 3+Gel, 221 Gel
 100-150/70-90/20. Bearbeta ytan med pensel. Kort    
 ”AGS 5SR, 5 SR Gel  verkningstid.    
AGS 27 Gel, 27 Tunn      
Målade hårda ytor av industrikvalitet AGS 221 Gel, 221 Tunn  100-150/70-90/20. Ytan kan med fördel bearbetas med    
 ”221 Gel, 221 Tunn, 5SR, 5SR HAWK pensel. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
 ” AGS 27 Gel, 27 Tunn  bearbetning och neutralisera ytan med vatten.    
Plexiglas AGS 560 50-100/70-90/20. OBS! Sprayklotter kräver längre    
AGS 560  verkningstid. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
” AGS 560 bearbetning och neutralisera med vatten.    
Puts AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue 50-80/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.    
AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue    
AGS 25, 27 Gel    
Sandsten AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue  100-150/70-90/20. OBS! Var försiktig med trycket.    
AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue      
”AGS 25, 27 Gel      
Tegel rött,gult mexi AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue   100-150/70-90/20    
 ”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue      
”AGS 25, 27 Gel      
Terazzo
Travertin AGS 2+ Gel, 3+Gel, 33+ Gel, Power Blue
 100-150/70-90/20. OBS! Dessa ytor kan kräva tålamod.    
 ”AGS 5SR Gel, 5SR HAWK Gel, Power Blue      
Trä,obehandlat, målat AGS 221 Gel, 221 Tunn  50-100/70-90/20. Vid ströklotter använd trasa eller mekanisk    
”  AGS 221 Gel, 221 Tunn bearbetning och neutralisera med vatten. Använd AGS 25    
 ”      
Tyg AGS 5SR HAWK  Använd klotterborttagare på trasa och     
 AGS 5SR HAWK   torka bort. Neutralisera med Speedy.    
” AGS 27 Tunn      
Vägskyltar AGS 221 Gel, 221 Tunn, 560  Spraya på Speedy för att skydda reflexverkan. Använd trasa    
AGS 221 Tunn, 5 SR, 560  eller mekanisk bearbetning och neutralisera med vatten.    
”AGS 560      
 Kvarvarande skuggor  AGS 65

      

     
 2) Ytskydd, vaxdispersion


Vaxbaserat offerskydd

-Ytskyddsmedel mot klotter,

fukt och  luftföroreningar

på porös och hård yta

 
 Fångar upp sprayklotter och har god motståndskraft mot Rostskyddsmassa (Tectyl), Sprayfärg,  Tusch-/ Anilinklotter      
Offerskydd – långtid      
  Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Långtid-AGS 3502    
 ” kall yta  Långtid-AGS 3502ICE    
 Offerskydd – korttid      
 AGS 3515 är ett 1-lagers skydd med låg smältpunkt. Idealiskt vid frekvent klottrande i gångtunnlar. Läs mer om klotterskydden och applicering i produktbladen.   Korttid-AGS 3515    
Klotterskyddsborttagare AGS 3505    

3) Ytskydd med nanoteknik


Permanent ytskydd för hård, tät blank yta 

 Tät produkt för tät yta; AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanentklotterskydd. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. AGS 3550 står emot även de flesta s.k.anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna.AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som ex.lackerad plåt ( bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor) aluminium, galvad plåt och plast.

  Permanent-AGS 3550    
 

 

     
       
       
       
       

 

  

 

Miljön

 


Bästa miljö vid skonsam färgborttagning – Kapsla in med ES – Bästa hållbara utveckling


BYGGNADSVÅRD         Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute.                   

Icke etsande på glas, skadar icke rötter på växter som gräs eller träd, miljöanpassade och användarvänliga.

Miljön – inför ommålning – lös upp, kapsla in, ta hand om med  eller   !

 – undvik torrskrapning av gamla färger, ev giftigt damm.

– undvik upphettning som orsakar giftiga gaser.

  • ofta finns undertryck i fastigheterna i t.ex. skolor, (se Boverkets Byggregler om ventilation). Detta innebär att giftiga gaser kan sugas in till eleverna i klassrummen om samtidig upphettning av färg pågår på fönsterkarmarna utanför fönstret !
  • använd ES produkterna och ES–metoden
    = miljöanpassade medel för att lösa upp färgerna och inget behov av vatten för att neutralisera ytan, rätt pH och allt klart för ommålning !

–    inget giftigt damm som du kan andas in, som vid torrskrapning !

  • ingen giftig gas som du kan andas in, som vid upphettning !

  • ingen risk för brand, som vid upphettning av osynliga spikförband i trä !

  • ingen risk för brand, som när heta färgflagor flyger omkring !

Kapsla in och ta hand om det t.ex. giftiga pigmentet blyvitt med färglösarna ES, ES+ ES1 eller ES 2 på fönsterkarmar, träfasad eller andra ställen.

Använd den miljöanpassade ES och ES-metoden i stället!

Kapsla in färgen i ES och ES-metoden! Massan, där resterna av den gamla färgen är, tar Du hand om i tjock stängd soppåse innan hämtning till avfallsbolag.
Enligt Teknisk Målerikonsult Sven-Olof Hjort, Södertälje, förekom blyvitt i linoljefärger till ungefär 1986 !
Pigmentet blyvitt är ju numera ersatt av zinkvitt vilket också motverkar mögelangrepp.

http://takcare.se/miljon/filter-till-dagvattenbrunn/
 
Tänk på vad du tar bort, miljön och, dricksvattnet!
Stängda anpassade soppåsar och hämtning till avfallsanläggning.

    

 Christer Grenbäck

Hållbar miljöutveckling med Takcare!